Ortaklardan Alacaklar

Üyelik
12 Eyl 2014
Mesajlar
4
Konum
BURSA
2013 yılında ortakların şirkete olan borçlarını bilançoda görünmesin diye 136 hesaba devretmiştim.
Bunun geri dönüşü varmıdır. Ne yapmam gerekir. Düzeltme beynnamesi verebilirmiyim (y.defteri kapanış tasdiki yapıldı)
(bu durumda torba yasanın 74.maddesinden faydalanamıyorum)
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Tek şansınız 2013 yılı Kurumlar Vergi Beyannamesine düzeltme vererek bundan yararlanabilirsiniz, ancak AF kanunu yürürlüğe girdikten sonra yapılan Kurumlar düzeltmeleri için ve Af'tan da Kasa&Ortaklar Alacaklar hesabından faydalandığı açık bir şekilde ortada olan firmaların incelemeye alınabileceklerini düşünüyorum.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,536
Konum
İstanbul
Sayın arkadaşlar,

Sayın bülent249 espriniz mükemmeldi.

Bu forumda daha önce de birçok kez yazdım. Ortakların şirkete borçlanması yeni TTK kapsamında mümkün değil. 2013 sonunda kar dağıtımı yapılark kapatılamamışsa defaten tahsili gerekirdi. Hesabı doğru yerde göstermek de çözüm değil. Hem TTK kapsamında suç, hem de örtülü ödenek kapsamında. Ancak yapılacak işlemler için uygulama tebliğinin beklenmesini tavsiye ederim yinede.
 
Üyelik
5 Nis 2013
Mesajlar
34
Konum
istanbul
banka kanalıyla ortakların şahsi hesaplarına giden ödemelerin masrafları K.K.E.G olarak değerdirmelimiyim?Yoksa direkt olarak gider midir?
 

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
980
Konum
İstanbul
her ikisi içinde var hocam...
MADDE 74 – (1) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.
(2) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
saygılar;
bil_gin
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
Sevgili Formdaşlarım

11.09.2014 tarihinde yasalaşanan 6552 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklif”inde vergi affıyla beraber mizanda yer alan Kasa ve Ortaklardan Alacaklara ilişkin gerçeği yansıtmayan bakiyeler de kanun kapsamına alınmıştır.Ancak, ne var ki Kanun tasarısında öyle bir bölüm var ki birçok işletmenin aftan yararlanamamasına neden olacaktır.31.12.2013 Tarihli Bilançoda Gösterilme Zorunluluğu!!
Kanun tasarısının 2. Maddesine göre bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında 100 Kasa hesabı ile 131 ve 331 hesap mizanda net bir şekilde gösterilmelidir.
Bir başka deyişle Kanundan yararlanmak için Kasa ve Ortaklardan alacaklara ait tutarlar ilgili hesaplarda yani 100 ve 131-331 hesaplarda net bir şekilde 31.12.2013 tarihli bilançoda gösterilmelidir.331 hesabı kullanmamızın nedeni Kanunun 2. Maddesine göre, af kapsamına 131 ve 331 hesap arasındaki net fark girmektedirOysa Kasa ve Ortaklardan Alacaklar hesabı yüksek bakiye verip yıl sonunda adat yapmayan işletmeler bu tutarları Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizanı verirken 100 ve 131 nolu hesaplarda değil diğer başka hesaplarda (daha çok 195-159) göstermektedirler. Bunu yapan işletmeler maalesef Kanundan yararlanamayacaklardır.

Düzeltme Kurumlar Vergisi Beyannamesi Vermek Çözüm mü?
Yevmiye defterlerini halen dökmemiş olan işletmeler düzeltme kurumlar vergisi beyannamesi vermek suretiyle 159-195 gibi hesaplarda takip ettikleri Kasa mevcutlarını Kanundan yararlanmak amacıyla 100 Kasa hesabına tekrar virman edebilirler mi ?

Bunu yapmalarında elbette ki bir engel yok ama kanaatimizce bu durum doğrudan incelemeye alınma nedeni olabilir. Zira, Maliye idaresinin elinde kurumlar vergisi beyannamesinin eski hali ile düzeltilmiş hali yer almaktadır. Bilançoda kanundan yararlanmak için yapılan bir düzeltme VUK 30/4 gereği, defter ve belgelerin ihticaca salih olmaması kapsamında değerlendirilebilir ve re’sen takdire gidilebilir. Böyle bir incelemede Kasa ile ilgili herhangi bir ceza kesilemez ancak diğer hususlarda vergi cezaları kesilebilir.

2011 yılında 6111 Sayılı Kanuna ilişkin af kapsamında Kanundan yararlanmak amacıyla düzeltme kurumlar vergisi beyannameleri veren işletmelerin neredeyse tamamına yakını incelemeye alınmışlardır.

Çözüm Var Mı ?
Kanun tasarısı yukarıdaki şekliyle aynen kanunlaştığı takdirde işletmelerin birçoğu bu kanundan yararlanamayacaktır. Oysa, Kanunun 2. Maddesinde “31.12.2013 tarihli bilançolarında görülmekle” şeklindeki ibare 31.05.2014 tarihli bilanço olarak değiştirildiği takdirde kanundan yararlanmak isteyen bütün işletmeler Kasa hesaplarındaki gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir. Böylece, kanundan doğacak olan vergi tahsilatı da artacaktır.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,536
Konum
İstanbul
Sayın arkadaşlar,
Beyannamelerde düzeltme yapmak çözüm olmayacaktır. Sayın ferhat'ın bu konuaki görüşüne katılıyorum. Tebliğ yayınlanmadı ancak yayınlandığında bu konuda 6111 sayılı yasa uygulamasında varolduğu gibi 31.12.2013 bilançosunda gösterilmiş olmanın dışında güncel bakiye kıyaslaması da gelecektir. Bugünkü bakiye 31.12 bakiyesinden küçükse cari bakiye uygulanacaktır. (Tahmin Ediyorum). Bu nedenle hiçbirşey yapmadan tebliğin yayınlanmasını beklemek gerekir. Ancak Beyannameler yoluyla düzeltme vermek çare değil. Özellikle 131-331 hesaplarla ilgili gelen çözümlerin sadece mali açıdan çözüm olduğunu TTK kapsamında muafiyet getirmeyeceğini de hatırlatırım.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,200
Konum
İSTANBUL
MADDE 74 – (1) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.
(2) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
saygılar;
bil_gin

ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını cümlesini anlamak istediğim gibi yorumlamışım :) böyle bir sorunum var da düzeltmeniz için teşekkürler Sn. bil_gün
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,515
Konum
İstanbul
Peki arkadaşlar bilançoda sadece ortaklara borçlar hesabı var ise,bu kanundan nasıl yararlanılacaktır? yevmiye kaydı nasıl olacaktır? Bu konuyu çözemedim...
 
Üst