Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
36
Merhaba üstatlar
Bi mükellefim otomobiline 4 adet jant ve 4 adet lastik almış .Alınan bu malzemelerin toplam bedeli Kdv hariç 847,46 YTL ,jantlar ve lastiklerin fiyatları ayrı ayrı belirtilmiş faturada.
Bunları direkt gidere mi atmalı yoksa bir bütün olarak düşünüp Atikleremi almalı .Eğerki atik olarak işleme alırsam lastikin faydalı ömründen mi amortisman ayırmalı yoksa jantın faydalı ömründen mi ayırmalı?
Atiklere ait faydalı ömür listesinden Jantın faydalı ömrü ve oranı yok sanırsam ben bulamadım !!
Yardımlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
486
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

Şimdi burada şöyle birşey var; Lastik ve Jant'ı aracın bir parçası olarak düşünmek durumundayız. Böyle düşündüğümüz zamanda o araçta yaptığımız parça değişiklikleri aracın itfa süresini artırıp arttırmadığı şeklinde bir soru karşımıza gelebilir. Ancak aracın ömrünü arttıran bir parça olarak sadece motor kısmını düşünebiliriz.

Buraya kadar kendi yorumum...

Buradan sonrası içinde; İlgili lastik ve jant'ı aracın maliyetine dahil edip kalan süre için amortisman ayırmaya devam edebiliriz.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

345 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 25741
Resmi Gazete Tarihi 28/02/2005
........
I-TİCARİ AMAÇLA KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN İKTİSAP EDİLEN LASTİKLERİN FAYDALI ÖMÜRLERİ

Vergi Usul Kanunun 5024 sayılı Kanunla(16) değişen 315 inci maddesinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfasında faydalı ömürlerin dikkate alınacağı ve bunlara ilişkin oranların da Bakanlığımızca tespit ve ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 333(17) ve 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde(18) açıklanmıştır.

339 Sıra Numaralı Tebliğ ile değişik 333 Sıra Numaralı Tebliğ eki listenin 3.72 numaralı bölümünde otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) yer almakta olup, bunların faydalı ömürleri 2 yıl ve amortisman oranları da % 50,00 olarak tespit edilmiştir.

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan bazı sektörlerin çalışma şartları gereği, bu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere iktisap ettikleri lastiklerin faydalı ömürlerinin söz konusu Tebliğde ilan edilen faydalı ömürden daha az olduğu anlaşılmıştır.

Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesine göre bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün bir yıldan daha az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilebileceği tabiidir.

Tebliğ olunur.
 
Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
36
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

Peki lastikle jantı bi bütün olarak mı düşünmeliyiz?
Buna göre 2 yıl ve %50 amortisman mı ayırmalı?
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
486
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

İlk cevabımı verirken 345 no.lu tebliğe istinaden yazdığımı belirtmek isterim.

Ancak sayın Ogün Güneş

Buradaki lastik konusunda hem fikiriz, peki jant konusunda tebliği nasıl yorumluyorsunuz? Jant'ın Limitin üstünde olduğunu varsayarsak bedeli aracın maliyetinemi dahil edeceğiz yoksa gider olarakmı göstereceğiz?

Saygılar.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

Amortisman Mevzuu

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 313

Kapsam
(2791 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

(4369 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük:29.7.1998) İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

(2365 sayılı Kanunun 54'üncü maddesiyle eklenen fıkra) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişik 414'üncü madde hükmüyle belirlenen tutar, Yürürlük: 29.7.1998) Değeri 50.000.000.- lirayı(*)(378 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2008'den itibaren 600, -YTL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (378 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2008'den itibaren 600, -YTL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

_________________________________________________

Limitin üstünde olması halinde zaten gider yazamazsınız. Tebliğdeki oranda amortisman ayırabilirsiniz.
 
Üyelik
3 Ara 2008
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

VUK 339 a istinaden araç lastiği faydalı ömrü net olmakla birlikte ilgili sürecin araçlardaki gibi kıst olup olmadığı belirtilmemiş diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle araçlarda uygulanan kıst amortisman uygulaması araç lastiklerini yenilemede de dikkate alınacak mı? Yoksa araç lastik ömrünün 2 yıl üzerinden sene sonunda alınsa dahi %50 lik kısmı alınan yılda giderleştirilebilecek mi? Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim.

Saygılarımla
 
Üyelik
3 Ara 2008
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

Sorum ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyim?

Teşekkür ederim.

İyi çalışmalar,

Sozden
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

Binek otomobil ve parçaları vs gibi ifade yer almadığından kısıt amort sadece araç alımında geçerlidir.
 
Üyelik
4 Ağu 2010
Mesajlar
99
Ynt: Otomobil Lastik Ve Jant Faydalı Ömrü

slm arkadaşlar jantlara amortisman ayrılıyormu,amortisman listesinde bulamadım...
 
Üst