zirve

Özel Bina İnşaatlarında Stopaj Uygulaması

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Maliye ve sigorta yorumlarının 1 Eylül 2005 tarihli sayısında bir soruya verilen cevapta özel bina inşaatlarında %25 oranında gelir vergisi kesintisi yapılp stopaj beyannamesiyle maliyeye verileceği yazıyor. Ayrıca
GV Kanunu 64 .maddesinde de böyle bir kesintinin yapıldığı yazıyor.

DİĞER ÜCRETLER[1]

Madde 64 - [2] Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri [3] takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan [4] asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'idir.

1. Kazançları [5] basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4. [6] Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, [7] Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

[8] Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.

--------------------------------------------------------------------------------
Sorum Özel bina inşaatlarında çalışan işçilerde G.V kesintisi varmı? Bugüne kadar biz hiç bildirmedik.Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.Hayırlı günler dilerim.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;


Söylediğiniz cümle;

" Bina yapım işinizin kooperatif şeklinde olması halinde ücret ödemeleri , 94 madde uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulacak ..............."

demektedir.

Yani verilen yanıt kooperatifler için geçerlidir.

II. paragrafın son cümlesi ise 64.maddenin 3.bendi için ;

" bu kapsamda çalışan işçilerin vergilerini ödememeleri halinde özel bina inşaatı sahiplerinin sorumluluğu kaçınılmazdır"

diyerek bu işçilerin kendi ödemelerini yapmalarını sağlamak özel bina sahiplerininin de sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyor.

Ben böyle yorumluyorum ,

Sevgiyle kalın.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın özbeközel inşaatlarda (burada özel inşaat satmak amacıyla yapılmamış ticari amacın dışındaki inşaattır.aksi takdirde yapılan iş ticari mahiyet kazanır ve g.v.k.94.md. hükmüne tabi olarak çalışan işçilerden üçret kesmak zorunda kalırsınız çünkü özel inşaat yapan gercek veya tüzel kişi vergi mükellefiyeti olmak zorundadır.gelir vergisi 37.md.göre kazancı ticari kazancıdır.)çalışan işçiler g.vk.64.md.göre diğer üçretli sayılırlar ve bunlara verilen ücretten kesinti yapılmaz.dolaysıyla muhtasar beyannamesi vermesi gerekmez.

)ücreti elde kişi g.v.k.108 mad.göre Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır g.v.k 109 Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu bütçe yılının ikinci ayında, bütçe yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde;son bentte ise ''2numaralı bentte yazılı diğer ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnelerine bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecburdurlar''
118./1 Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı bütçe yılının ikinci, diğer yarısı sekizinci ayında ödenir.
diğer yandan v.uk.247.md(.vergi karnesi mecburiyeti) Gelir Vergisi kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecburdurlar

yine v.u.k 251 .md.Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu ile ilgili maddede özel inşaatta işci calıştıranların sorumluluğu ile ilgi bir hüküm yokur.

yukarıdaki mad.anlaşıldığı üzere özel inşaata çalışan işciler diğer üçretli sayılıp vergi karnesi almak zorundadır.ilgili maddeler gereğince üçretlerin tarh ettirip ödemeye mecburdurlar.diğer ücretli çalıştıran kişilerin karne alıp işçilerin vergilerinin ödemeden sorumluluğu ilgili maddedeki kişilerle sınırlıdır
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın Özbek,

Sn. Elibüyük üstadımın müsaadesi ile yeni verilmiş bir özelgeyi (14.07.2005) istifadenize sunuyorum;

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.34.ll/GVK-64


Konu : Özel inşaat yapımında çalışan işçilerden

stopaj yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, İstanbul Bağcılar İlçesinde şahsınıza ait bir arsa üzerinde ileride kiraya vererek GMSİ geliri elde etme amaçlı olarak işyeri inşa etmeye başladığınızdan söz konusu inşaatta çalıştıracağınız geçici işçilere ödenen ücretlerden stopaj yapılıp yapılmayacağı hususunu sormaktasınız.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61.maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı, (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş olması onun mahiyetini değiştirmez” denilmektedir.

Öte yandan, aynı Kanun’un 64.maddesinde, “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

1- Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,

2- Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

3- Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdıkları inşaat işçileri,

4- Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,

5- Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütaalasıyla, Maliye Bakanlığı’nca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez” hükmü yer almaktadır.

Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 108.maddesinde “Gelir vergisinde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki;

1- Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde vergilendirme dönemi takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar eder.

3- Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.

.............................” denilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 109.maddesinin 2.bendinde ise “Diğer ücretlerde hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde Gelir Vergisi tarh edilir” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, özel inşaatınızdan dolayı Gelir Vergisi mükellefiyetinin tesisine gerek bulunmayıp, özel inşaatınızda çalıştırmış olduğunuz personel ücretlerinin diğer ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu personelin vergi karnesiyle hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında; takvim yılı içinde işe başlamış iseler işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine başvurarak vergilerini tarh ettirmesi gerekeceği de tabiidir.

Ayrıca diğer ücretlerden tevkifat yapılmayacağından ödemiş olduğunuz ücretlerden herhangi bir tevkifat yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

http://www.ist-def.gov.tr/Mukteza/2005/gelirvergisi2005/gv-64-11479.htm
 
Üst