Özel Güvenlik Eğitimi Veren Şirketin KDV Tevkifatı İle İlgili

Üyelik
17 Ocak 2007
Mesajlar
6
Konum
İZMİR
Hepinize şimdiden iyi akşamlar.Bir mükellefimde olan bir durum hakkında görüşlerinizi almak istiyorum.Mükellefim Özel güvenlik eğitimi hizmeti yapan bir firma.Bu Firmanın kendi merkezinde dershanesi var ve burada Özel güvenlik elemanı olmak isteyenlere eğitim verilmektedir.Bu eğitimler çoğunlukla normal vatandaşlara olduğu gibi bazende özel şirketler ve kamu kurum personellerinede verilmektedir.

Şuan Kamu kurumu çalışanlarına şirketimizin dershanesinde eğitim verdik.Daha sonra kuruma 5018 sayılı kanunla ekli listede olduğundan 5/10 tevkifat uyulayıp faturamızı kestik.Ancak Kurum bize bu tevkifat oranın 9/10 olduğunu verilen bu hizmetin işgücü temin hizmeti olduğunu belirterek faturayı düzeltmemizi istedi.

117 no.lu genel tebliğde şöyle denilmekte;

3.2.5. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ
3.2.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
3.2.5.2. Kapsam
3.2.5.2.1. Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.
Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.
- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.
- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.
Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.
İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.
3.2.5.2.2. Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen;
- sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma,
- tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,
- arama ve kurtarma, özel eğitimli şoför,
- güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araştırma, koruma,
- güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık,
- değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi,
- ikaz-ihbar, alarm izleme,
ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi olacaktır.
Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.

Şimdi burda Kurumun atladığı tavkifat uygulamasının şartlara bağlanmış olması.Biz eğitim hizmetimizi kendi dershanemizde vermekteyiz.Dolayısıyla verdiğimiz hizmet , hizmeti alanın sevk idare ve konturolünde olmayıp işgücü temininde değerlendirlmemesi gerektiğini düşünüyorum.Onun içinde 5018 ekli listesi gereği 5/10 tevkifat yaptık.Sizin görüşlerinizi nedir?
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Bence kamu kurumu haklı, siz burada 3.2.5.2.1 bölümüne odaklanmışsınız, oysa bakmanız gereken yer 3.2.5.2.2 bölümü. Söz konusu bölümde güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri, işverenin sevk ve idaresinde olma şartına bağlı olmaksızın iş gücü temini olarak kabul edilmiştir.

Kısaca
3.2.5.2.1 genel olarak iş gücü temin hizmetini, 3.2.5.2.2 ise özel olarak güvenlik hizmetlerinin işgücü temini kapsamında değerlendirilmesini öngörüyor. Ve de şunu unutmayın ki hukukta özel hüküm, daima genel hükümden önce gelir.
 
Üst