zirve

Özel Okul Kurumlar Vergisi

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,695
Konum
İstanbul
Merhaba

Bilindiği üzere Kurumlar vergisi mükellefi olan, okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları özel kreş 5 hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesna.

Bizim tek bir tane okul mükellefimiz var.

Beyannamesinde zarar gözüküyor.

Eğer gelirimiz kurumlar vergisinden müstesna ise giderler de vergiden düşülemez diye biliyorum. Yani biriken geçmiş yıl zararı 6.yılda kullanılamayacağı için bizim beyanname üzerinde geliri ve gideri nereye yazmamız gerektiği konusuna çözüm bulamıyorum.

Bilgisi olan varsa ve yazarsa çok memnun olurum.

Teşekkür ederim
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
Sevgili kardesim Daydream

Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 19, 20 ve 21. maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okulları,

İlköğretim Okulu, 1739 sayılı Kanun’un 22-25. maddelerinde belirtilen ve 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları,

Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanun’un 26-30. maddelerinde belirtilen ve ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarını,

Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını, ifade etmektedir.

İstisnin Sartları:

İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşünü aldıktan sonra sonucu mükellefe bildirmektedir.

Uygulamada Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca mükellefe sonuç yazılı olarak bildirilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nca mükellefe verilen olumlu cevaba “ istisna uygulama belgesi” denilmektedir.

Istisna Kapsamindaki Kazançlar ve İstisna Kazançları Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken hususlar

Geliri Gelire yazip istisna kismina isabet eden tutari ,''Zarar Olsa Dahi Indirilecek'' ler kisminda Egitim Kazaclari istisnasina yazacaksin.


1- İstisna, okulların eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Eğitim-öğretim kazancı dışındaki gelirlere istisnanın uygulanması söz konusu değildir.

YEMEK VE KONAKLAMA GELİRLERİ Yemek/Konaklama hizmetleri okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç istisnadır. Okul ücretine dahil edilmeyen ayrıca tahsil edilen Yemek ve Konaklama bedellerine ise istisna uygulanamaz.

SERVİS GELİRLERİ 1 seri nolu KVGT’de Taşıma hizmeti ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yoktur. Yemek/Konaklama bedelinden hareketle taşıma işininde istisna kapsamında mütelaa edilmesi ihtimali vardır

KANTİN BÜFE İŞLETECİLİĞİ VE KİRALANMASI İstisna eğitim/öğretim faaliyetlerine uygulanacak olup, Büfe, kantin, Kafetarya gibi tesislerin bizzat işletilmesi yada kiraya verilmesi

İstisna Faaliyetlere İlişkin Gider ve Zararları KVK’nun 5/3 maddesinde kurumların, KV’nden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Özel Okul işleten kurumların, istisna dışında faaliyetlerinin de bulunması halinde; ORTAK GİDERLERİN uygun dağıtım anahtarı kullanılarak kazanç tespit edilmeli, İstisna kapsamındaki Okul işletmeciliği faaliyetinden zarar hasıl olması durumunda, ilgili zararların vergi matrahının hesaplanmasında KKEG olarak dikkate alınmalıdır. Mükelleflerin eğitim faaliyetinde bulundukları birden fazla okul olması ve bu okulların bir kısmında istisnadan yararlanması ya da istisna kazancı dışında diğer faaliyetlerinden de istisna dışı gelirlerinin de bulunması halinde; Her bir okulun gelir/gider bağlantısı kurulacak şekilde kayıt tutulmalı ve toplam hasılat içinde her bir okulun hasılat payı oranında ORTAK GİDER dağıtılmalıdır.

Eğer gelirimiz kurumlar vergisinden müstesna ise giderler de vergiden düşülemez diye biliyorum. bu dogru
 

Benzer konular

Üst