Özel Sağlık Sigortası

Üyelik
13 Ocak 2009
Mesajlar
80
Arkadaşlar Kolay gelsin öncelikler herkese

Bu gün bir personelim 200 tl lik bir bireysel emeklilik ödemesi makbuzu getirdi ücretinden düşeyim diye..

Biraz araştırma yaptım ama tatmin olamadım hesaplamayla alakalı, birde size sorayım dedim.

hesaplamayı nasıl yapmam gerekiyor.
Bordro programımın yaptığı hesaplamaya göre 29,31 -TL net arttı personelin bordrosu
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: Özel Sağlık Sigortası

konu daha önce forumda defalarca işlendi.önceden bir arama yapın isterseniz.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Özel Sağlık Sigortası

brüt ücretin %5 i kadarlık kısmı gelir vergisi matrahından indireceksiniz yani brüt ücreti 1000 tl ise en fazla 50 tl yi gelir vergisi matrahından düşülür eksik gelir vergiside maaşa eklenir
örneği inceleyin anlarsınız

III- ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİ1) Vergisel BoyutuGelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesinde yapılan açıklamalara göre ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ücretin net değeri hesaplanırken indirim konusu yapılabilecektir. Ancak indirilecek tutar bireysel emeklilik katkı payları için ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10'unu diğer şahıs sigortaları için ise brüt ücretin % 5'ini geçemeyecektir. Ayrıca bireysel emeklilik katkı payı ve sigorta poliçesinin birlikte olması durumunda toplam indirim oranı % 10' nu geçemeyecek ve bu % 10 içersinde şahıs sigorta primleri için % 5' lik kısım ayrıca aranacaktır. Bunun yanında bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Bu sınırlama yıllık bazda dikkate alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.Örneğin: Aylık brüt ücret 2.000,00 YTL olan bir kişi 75,00 YTL bireysel emeklilik katkı payı, 150,00 YTL şahıs sigorta primi ödemesi durumunda;Brüt Ücret : 2.000,00 YTL Ödenen Bireysel Emeklilik : 75,00 YTL

Brüt Ücretin % 10'nu : 200,00 YTL Ödenen Şahıs Sig. Primi : 150,00 YTL

Brüt Ücretin % 5' : 100,00 YTLBu kişinin gelir vergisi matrahında indirebileceği toplam tutar 75,00 YTL Bir. Em. Katkı Payı ve 100,00 YTL Şahıs Sig. Primidir. Görüldüğü brüt ücretinin % 10'nu 200,00 YTL olmasına rağmen bu kişi gelir vergisi matrahından toplamda 175,00 YTL indirebilmiştir. Çünkü bireysel emeklilik katkı payı % 10' luk hakkı tamamlayamamış, şahıs sigorta poliçesine ödemiş olduğu tutar ise % 5'lik sınırın üzerinde kalmıştır.Kısaca özetlemek gerekirse şahısların kendilerinin ödemiş oldukları bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primi ödemelerinin net ücret hesabı yapılırken gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmesi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.- Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması,- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması,- Hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,- Bireysel emeklilik katkı payları için ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10'nu,- Şahıs sigorta primleri için ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 5' i,- Bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primlerinin beraber ödenmesi durumunda toplamda ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10'u, ( toplam indirim içinde şahıs sigorta primleri için % 5' lik sınır ayrıca aranır.)- Bir yıl içinde indirilen bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primlerinin toplamı asgari ücretin brüt tutarının yıllık toplamını geçemez.- Ödemelerin fiilen yapıldığının belgelendirilmesi gerekir.2) Bordroda GösterilmesiÖrnek 1: Aylık brüt ücreti 4.000,00 YTL olan bir kişi ocak ayı içersinde, bireysel emeklilik sistemine 460,00 YTL ödemiş ve ilgili ödeme makbuzunu işverene ibraz etmiştir. Bu çalışanın brüt ücretinin % 10' u 400,00 YTL olduğu için gelir vergisi matrahından indirebileceği en yüksek tutar yine 400,00 YTL olacaktır.
Brüt
SSK
SSK
İşsizlikSig.
Gelir Vergisi
Özel
Hesaplanan
Damga
Net


Ücret
Matrahı
İşçi Payı
İşçi Payı
Matrahı
İndirimler
Gelir Vergisi
Vergisi
Ücret

İndirimli
4.000,00
3.954,60
553,64
39,55
3.406,81
400,00
451,02
24,00
2.931,79

İndirimsiz
4.000,00
3.954,60
553,64
39,55
3.406,81

511,02
24,00
2.871,79
Yukarıdaki bordroda görüldüğü üzere 460,00 YTL bireysel emeklilik katkı payı ödeyen bir kişi bu ödeme makbuzunu işverenine ibraz etmiş ve indirebilecek en yüksek tutar olan brüt ücretinin % 10'luk kısmını gelir vergisi hesaplamasından önce matrahtan düşülerek çalışanın net ücretinde artış sağlanmıştır. Çalışan ödediği bireysel emeklilik katkı payını işverene ibraz etmemiş olsa 2.871,79 YTL net ücret alacakken, bireysel emeklilik katkı payı ödemesini ibraz ettiği için 2.931,79 YTL net ücret elde etmiş ve net ücretinde 60,00 YTL artış olmuştur.Örnek 2: Aylık brüt ücreti 9.000,00 YTL olan bir çalışan 2008 yılı başında bireysel emeklilik sistemine bir yıllık peşin 8.500,00 YTL ödemiş ve ödeme dekontunu işverenine ibraz etmiştir.Burada iki önemli husus ortaya çıkmaktadır. Birincisi bir yıllık peşin olarak yapılan ödemenin aylık bordroda nasıl gösterileceği, ikinci ise yıllık ödemenin asgari ücretin yıllık toplamını aşmasıdır.Öncelikle dönemsellik ilkesi gereği yıllık olarak ödenen 8.500,00 YTL' nin bir yıl için ödenmiş olması nedeniyle bu tutarın 12' ye (8.500,00/12 = 708,33 YTL) bölünerek aylık tutarın bulunması gerekir.


Daha sonraki aşamada yıllık indirim tutarının asgari ücretin yıllık toplamını geçmemesine dikkat edilmesi gerekir. Bu aşamada ise iki yöntem izlenebilir, bordro yapılırken istenirse aylık indirilebilecek tutar olan 708,33 YTL' nin tamamı indirilebilir. Ancak 708,33 YTL' nin tamamı indirilirse 10. aydan sonra indirimin yapılmaması gerekir. Çünkü 10. aydan sonra indirime devam edilmesi halinde asgari ücretin yıllık toplamı aşılacaktır. Bu nedenle ikinci yöntem olarak aylık indirim tutarı asgari ücretle sınırlandırılabilir. Böylece indirime 12 ay boyunca devam edilebilir ve asgari ücretin yıllık toplamı aşılmamış olur. Takip rahatlığı ve asgari ücretin yıllık toplamının geçilmesinin mümkün olmaması nedeniyle ikinci yöntemin kullanılması daha doğru gözükmektedir. Bu çalışana ait bordro ise aşağıdaki gibi olmalıdır.
Brüt
SSK
SSK
İşsizlikSig.
Gelir Vergisi
Özel
Hesaplanan
Damga
Net


Ücret
Matrahı
İşçi Payı
İşçi Payı
Matrahı
İndirimler
Gelir Vergisi
Vergisi
Ücret

İndirimli
9.000,00
3.954,60
553,64
39,55
8.406,81
608,40
1.169,76
54,00
7.183,05

İndirimsiz
9.000,00
3.954,60
553,64
39,55
8.406,81

1.291,36
54,00
7.061,45
Örnekte görüldüğü üzere, çalışan kendisinin ödemiş olduğu bireysel emeklilik katkı payı nedeniyle net ücretinde 121,60 YTL net ücret avantajı elde etmiştir.
 
Üst