zirve

Pazarcıların Yazar Kasa Kullanma Zorunluluğu Var mı?

Üyelik
25 Ağu 2005
Mesajlar
56
arkadaşlar pazarda çanta satışı yapacak olan mükellefin yazarkasa kullanmasına gerek varmıdır? sadece pazarda satış olacağından yazarkasa almadan perakende satış fişi ile satış yapılabilirmi? vergi dairesi pazarda elektrik olmadığından yazarkasa almanıza gerek yok diyor bununla ilgili bir mukteza varmıdır iyi çalışmalar.
 
Üyelik
25 Ağu 2005
Mesajlar
56
Ynt: Pazarcıların Yazar Kasa Kullanma Zorunluluğu Var mı?

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

DEFTERDARLIĞI

Usul Gelir Müdürlüğü

TARİH : 01.10.1999

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/1999 33008 20/

KONU : Elektrik olmayan yerlerde Ö.K.C.kullanma Zorunluluğunun bulunup bulunmadığı Hk.

............................

İlgide kayıtlı dilekçenizde; adresinde tarihinden itibaren pazarcılık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, işyerinizin bulunduğu pazarda elektrik olmadığını ve işyerinizin de haftada bir gün kaldırılarak sebze ve meyve satışı yapan pazarcılara tahsis edildiğinden ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız hususunda bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine müracaat ettiğinizi, ayrıca yapmış olduğunuz satışlarınızı perakende satış fişi ve fatura ile belgelendirdiğinizi belirterek, ödeme kaydedici cihaz almadığınızdan dolayı adınıza vergi dairesince cezalı işlem yapılmaması konusunda görüş talep etmektesiniz.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanuna göre kullanılan ödeme kaydedici cihazların çalıştırılabilmesi için faaliyet mahallinde elektrik enerjisinin bulunması gerekli olduğundan, işyerleri Türkiye Elektrik Kurumunun elektrik şebekesi tesis etmediği yerlerde olan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanmaları fiilen mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/4 b bölümünde, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde bulunan mükelleflerden, işyerleri elektrik şebekesinin tesis edilmediği yerlerde veya elektrik şebekesi tesis edilmekle birlikte geçici elektrik kesintisinin olduğu zamanlarda mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanmalarının fiilen imkansız olması hallerinde, bu faaliyetlerini, ödeme kaydedici cihaz kullanmadan Vergi Usul Kanununun 232. Ve 233. Madde hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi ile belgelendirebilecekleri açıklanmıştır.

Buna göre, sabit işyeri olan mükelleflerin, bu işyerlerinin bulunduğu yöreye, Türkiye Elektrik Kurumunca elektrik hizmeti götürülmediğinin tespiti halinde buradaki satışları veya hizmet ifaları için Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümleri gereğince verilmesi gereken fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri gerekmektedir.

Ancak, sabit bir işyeri olan ve işyerinin bulunduğu yöreye Türkiye Elektrik Kurumunca elektrik hizmeti götürülen mükelleflerin, işyerine (teknik şartnameye uymama vs. gibi) herhangi bir nedenle elektrik alamamış olsalar dahi, ödeme kaydedici cihazları alma mecburiyetleri bulunmaktadır. Şu kadar ki mükelleflerin, cihazlarını yasal süresi içerisinde alıp vergi dairesine kayıt ettirmek şartıyla (elektrik olmadığından fiili imkansızlık sebebiyle) işyerlerine elektrik alıncaya kadar yapacakları satışlarını fatura veya perakende satış fişleri ile elektrik aldıktan sonraki satışlarını ise, ödeme kaydedici cihaz fişleriyle belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, 3100 Sayılı Kanunun mükerrer 8/1. Maddesi gereğince (4369 sayılı kanunun 81/J 1 maddesi ile değişen ibare 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) ?...süresinde ödeme kaydedici cihaz almayan, cihazları bozan, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına izin veren mükellefler adına, Vergi Usul Kanununun 353 ncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir.? hükmü yer almıştır. Bu nedenle, faaliyette bulunduğunuz işyerinize ödeme kaydedici cihaz alıp, süresi içerisinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine kaydını yaptırmanız gerekmekte olup, ayrıca elektrik alınıncaya kadar gerçekleştireceğiniz satışlarınızı perakende satış fişi ve fatura ile elektrik aldıktan sonraki satışlarınızı ise ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Pazarcıların Yazar Kasa Kullanma Zorunluluğu Var mı?

itaclis ' Alıntı:
arkadaşlar pazarda çanta satışı yapacak olan mükellefin yazarkasa kullanmasına gerek varmıdır? sadece pazarda satış olacağından yazarkasa almadan perakende satış fişi ile satış yapılabilirmi? vergi dairesi pazarda elektrik olmadığından yazarkasa almanıza gerek yok diyor bununla ilgili bir mukteza varmıdır iyi çalışmalar.


3100 SAYILI KANUN





KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI

MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ

GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 49

(10.2.1994 tarih ve 21845 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.)



3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

A- Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Dışında Bırakılanlar:

3100 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

1. Ağaç işleri ile uğraşanlardan,

- Keresteciler

- Doğramacılar

- Dülgerler

- İskeletçiler (sandalye, koltuk vb.)

- Döşemeciler

- Hızarcılar ve bıçkıcılar

- Sandıkçılar ve ambalajcılar

- Oymacı, tornacı ve ağaç oyuncakları

- Parkeciler

- Cilacı, lakeci ve polyesterciler

- Aksesuarcılar (sehpa, zigon sehpa, TV sehpası, abajur vb.)

- Dekorasyoncular

- Karasörcüler (at arabası, römork, kamyon kasası vb.)

- Elek kasnağı, askı, makara, mandal ve bastoncular

- Sepetçiler ve sapçılar

- Mobilya imalat ve satıcıları (plastik veya sair maddelerden mobilya eşyası imal eden ve satanlar dahil)

2. Mahrukatçılar.

3. Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar. (yol, su, kanalizasyon, kuyu açma, hafriyat, duvar örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri, cam takılması, her türlü doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzeri işler)

4. Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın ve yayın araçları ile ilan ve reklamcılık faaliyetleri ile iştigal edenler.

5. Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecileri.

6. 195 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ilan ve reklam prodüktörleri. (ilan ve reklam ajansları)

7. 7397 sayılı Kanunda geçen sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ile bu Kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar. (sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri vb.)

8. 1618 sayılı Kanuna göre kurulan seyahat acenteleri.

9. Pazar takibi suretiyle iş yapanlar.

10. Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığınca döviz alım-satımına yetkili kılınan müessese ve kurumlar.

Şu kadar ki, bu mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

Bu tebliğe göre pazarcılık yapanların,yazarkasa kullanmalarına gerek yoktur.ayrıca hiçbir pazar yerinde ,yazarkasa kullanıldığınıda görmedim.
 

Benzer konular

Üst