Personel Taşıtma Hizmeti ve Tevkifat

Üyelik
29 Eyl 2012
Mesajlar
2
Konum
İzmir
KDV Tevkifatı ile ilgili bir kaç soru soracağım ama öncelikle durumu biraz özetlemek istiyorum.

Genel bütçeye bağlı Kamu kuruluşu olarak personelimizin mesaiye geliş-gidişi için "şehir içi personel taşıtma hizmeti alımı" adı altında açık ihale ile belirli güzergahlar dahilinde 1 yıl otobüsleri şoförleri ile birlikte temin ettik ve aylık ödemeler yapıyoruz.

Yüklenici ile yapılan sözleşmede, alt yüklenici çalıştırılmayacağı belirtilmiş ve sözleşmenin devrine ilişkin şartlar belirlenmiştir. Yüklenici hizmeti öz mal araçları ve başka firma veya şahıstan kiraladığı araçlar ile fiilen yapmaktadır. Alt yüklenici kullanmamaktadır. Çalışan şoförlerin sigorta primleri yüklenici tarafından ödenmektedir.

Personel taşıtma hizmetinde görev alan araç şoförleri hizmet akdi ile bize bağlı değildir. Ayrıca personel taşımacılığında görevli şoförlerin sevk ve idaresi, sorumluluğu, denetimi ile ilgili olarak ise sadece kılık kıyafet denetimi, yolculuk esnasında sigara içmeme denetimi yapılmaktadır. Araçların ne zaman, nereden hareket edeceği ve nerelerde duracağı talimatları yükleniciye bildirilmekte ve işin hızlandırılması açısından da şoförler tarafımızdan ayrıca bilgilendirilmektedir. Örneğin sabah personeli getiren şoförlere akşam dönüş zamanı bildirilmektedir. belirtilen saatler dışında ne yapmaları ve ya ne yapacaklarına karışılmamakta ve yüklenicinin sorumluluğundadır.

1. Bahse konu hizmetin “işgücü temini” yada "Servis Taşımacılığı Hizmeti" niteliği taşıyıp taşımadığını nasıl tespit edeceğiz? ve tevkifatı hangisine göre yapacağız veya yapmayacağız?

2. İş tanımında “personel taşıma” veya “taşıtma” gibi paket bir işin varlığı halinde; çalışan şoförlerin taşıma hizmetinin bölünmez bir parçası olduğu değerlendirildiğinde KDV tevkifatı yapacak mıyız?

3. Yükleniciye ait olan ve hizmette kullandığı öz mal araçlar ile başka şahıs veya firmalardan kiralayarak kullandığı araçlar için tevkifatı aynı oranda mı yapmalıyız (63 numaralı sirkülerin "2.2.2.11. Servis Taşımacılığı Hizmetleri" başlığı altında belirtilen örnekte kiralamaların "alt yüklenici" aracılığı ile yapıldığı belirtildiğinden bizim sözleşmemize uymadığını değerlendirilmektedir.) başka şahıs veya firmalardan kiraladığı araçlar için tevkifat yapılıp yapılmadığını nasıl belirleyebiliriz.
 
Üst