turkcell

Personele Alınan Üniformaların Muhasebe Kaydı.

Üyelik
13 Ocak 2009
Mesajlar
32
Personele alınan üniformaların faturasını direk olarak personel üniforma giderlerine yazabilir miyiz ?
Yoksa ayni yardım olarak düşünüp bordro ile mi ilişkilendirmek gerekir ?
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Personele alınan üniformaların muhasebe kaydı.

Eğer işten çıkınca işyerinde bırakmayacak ise yani şahsına ait olacak ise ayni yardım gibi düşünülebilir. Ancak genelde işi bırakan üniformayı işyerinde bırakacağı şeklinde işlem yapılmaktadır.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Personele Alınan Üniformaların Muhasebe Kaydı.

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 40
Kapsam
Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:
2. (365 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen şekli) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27'nci maddede yazılı giyim giderleri;


Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 27
Kapsam
Aşağıda yazılı teçhizat ve tayın bedelleri Gelir Vergisi'nden müstesnadır:

1. Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemeler;

2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası);

3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri.
 
Üst