turkcell

peşin fatura kesme hakkında

Üyelik
21 Mar 2006
Mesajlar
6
Toptan temizlik maddeleri satan bir firma, müşterilerinden birisi ile yüklü miktarda malzeme üzerinde anlaşıyor. Fatura önceden peşin olarak düzenleniyor. Mallar ise daha sonra sevk irsaliyesi ile muhtelif dönemlerde gönderiliyor. Bu durumda fatura irsliyelerden çok önce kesilmiş oluyor. Sizce usülsüz bir işlem söz knusu mu?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bu işlem bence usulsuzdür. Hizmet faturası olsa belki ilerki bir tarihte yapılacak iş için fatura kesilebilir. Fakat mal faturası mal teslim edilmeden kesilemez.
 

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
peki nahit abi olayı şöyle düşünün beyaz eşya satışı yapan bir mağaza da müşteri malı beğeniyor alıyor ve parasını ödüyor fakat müşteri malı 2 ay sonra alacağını söylüyor bu durumda nasıl bir işlem yapılacak?
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
KDV kan.10/b nci maddesi vergi doğuran olayın meydana gelmesi. Malın tesliminden önce fatura düzenlenebileceğinden söz etmekte.
Bu hüküm mal tesliminden önce faturanın kesilmesini mümkün kılmakta.
İrsaliye ise sadece mal tesliminde düzenlenir.Dikkat edilecek husus İrsaliyenin hangi fatura ile ilişkili olduğunu belirtmek.
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Sn. Erdem,

Sevgili meslektaşım Sn.Andaç konuyu açıklığa kavuşturmuş. Ben şu ilaveleri yapabilirim;

Mehmet Bey' in örnek olayında faturanın önce kesilmesinden dolayı Vergi Usuldeki belge düzeni açısından bir problem yoktur. Sonra teslim edilecek bir malın faturası (düzenlendiği dönemde beyan ve kayda girmek şartı ile) peşin olarak kesilebilir. Fiili mal teslimi sırasında da irsaliye üzerine .. tarih ve ..nolu faturaya istinaden not düşülür. Konuyla ilgili örnek özelge aşağıdadır.

T.C.

Maliye Bakanlığı

Gelirler Genel Müdürlüğü

Özelgesi

Tarih : 10.04.1996

Sayı : B.07.0.GEL.0.53/5310-228/15164

1996 yılında yapılacak mal teslimine ait faturanındı995 yılında düzenlenmesi halinde faturada gösterilen bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanıp, düzenleme tarihinin ait olduğu dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.

(S) Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tara­fından Bakanlığımıza verilen bîr örneği ilişik 03.01.1996 tarihli dilekçelerinde 1996 yılında yapılacak mal teslimi için 1995 yılında fatura kesilmesi halinde yapılacak işlemler hakkında tereddüde düşüldüğü belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231. maddesinin 5. ben­dinde "Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten azami on gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayı­lır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, faturanın malın teslimine ve hizmetin ifasına bağlı olduğu bu tarihten itibaren de on gün içinde düzenlenmesi bir zorunluluktur.

Buna göre, müşavirliğini yaptığı belirtilen adı geçen şirketin tesliminin 1996 yılında yapılacağının bildirilmesine rağmen faturanın tesliminden önce 1995 yılın­da düzenlendiği anlaşılmıştır. Belge düzeni açısından Vergi Usul Kanunu yönün­den bir sakınca bulunmayıp faturanın 1995 yılı muhasebe kayıtlarına intikal etti­rileceği tabiidir.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler veril­mesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi halinde vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle 1996 yılında yapılacak mal teslimlerine ait faturanın 1995 yı­lında düzenlenmesi halinde faturada gösterilen bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanıp, düzenleme tarihinin ait olduğu dönemde beyan edilmesi ge­rekmektedir.
 
Üyelik
4 Nis 2006
Mesajlar
29
irsaliye

irsaliyeden önce fatura düzellenir.
yeteki irsaliye ve faturailişkili olsun ve tutarsız bir şey olmasın
faturalar kesildikten sonrada teslimatlar yapılacagından
mevzuata göre sakıncası olmayacaktır.
 
Üst