resim

Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanma

Üyelik
27 Mar 2007
Mesajlar
4
Merhaba arkadaşlar,

VUK 371. maddede (Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi vergi ziyaı cezası kesilmez denilmekte ve Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödenmenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi. gerektiği belirtilmiş.

kanuni süresinde vergiğimiz ve ödemesini yaptığımız beyyanameye ek olarak pişmanlık talepli ek beyan verdik. ödeme beyanname vergi dairesine gönderilmeden bir gün önce ödemesi banka kanalıyla yapıldı.(Örneğin, 15.04.2007 beyan verildi ve ödendi. aynı gün hata anlaşıldı ve pişmanlık talepli ek beyan düzenlendi ve bu beyana ilişkin ödeme yine 15.04.2007 de yapıldı ama beyanname 16.04.2007 de verildi) Ancak ödeme yapılırken yeni verilecek beyannameye ait 1048 kodlu damga vergisinin ödenmesi unutulmuş. Bu sebepten dolayı vergi dairesi pişmanlık hükümlerini ihlal ettiğimiz görüşünde ve ihbarname düzenledi.

Pişmanlık ve ıslah hükümlerinde ise pişmanlık zammı ve ziyaa uğratılan verginin ödenmesi şartına bağlanmış. kaldı ki 1048 damga vergisi beyanname verilmediği sürece doğmayacak ve ziyaa uğratılmış bir vergi türü değil ve bu vergi için pişmanlık zammı da hesaplanmamakta. Bunlardan dolayı vergi dairesinin işleminin yanlış olduğunu düşünmekle birlikte sizlerin bu konuda fikirlerinizi almak isterim. saygılar
 
Üst