turkcell

Pişmanlıkla verilen düzeltme beyannamesinin kabul edilmemesi.?

Üyelik
29 Ocak 2007
Mesajlar
46
Süresi içerisinde vermiş olduğumuz muhtasar beyannamesinde sehven kira tutarlarını beyannamede beyan edilmediğini kendimiz tespit ettik.
Daha sonra pişmanlık ile düzeltme beyannamesi verdik, çıkan farkıda süresi içinde ödedik.
Aradan 5-6 ay geçti. Tarafımıza Vergi ceza ihbarnamesi gönderildi
3080-VZCZ 600 TL İÇİN 1 KAT 900 TL ceza kesildiğini açıklama olarak da
213 Sayılı VUK. 341.maddede yazılı hallerle vergi zayaına sebebiyet verilmesi.
Dairemizin tespitinden sonra pişmanlıkla beyan verdiğinden, düzeltilmiş olup ayrıca tekerrür hükümleri uygulanmıştır
yazılmıştır.

Ama dairenin muhtasar beyannamesinde dediğim gibi bir tespiti yok. Biz kendimiz tespit ederek pişmanlıkla düzeltme beyannamesi verdik.

Memur ile görüştüğümde bana müfettiş raporunda isminiz olduğundan dolayı pişmanlıkla beyanname veremezsiniz dedi.

Uzlaşma talep edin cezayı indirerek ödeyin dedi.

Ne yapmam lazım
Bu uygulama doğru mudur?
Teşekkürler
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: Pişmanlıkla verilen düzeltme beyannamesinin kabul edilmemesi.?

PİŞMANLIK VE ISLAH:
Madde 371- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./281.mad)
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
.....
2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.
....
_________________________________________________
Uzlaşmaya gitmekte yarar var.
 
Üst