Piyade Okul Komutanlığı Gelir Vergisi tevkifatı

Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
69
Konum
istanbul
merhaba,

Müşterilerimden Piyade Okul Komutanlığına kesmiş olduğum faturaların ödemelerinde bazı kesintiler yapıyor. Bunlar açısından bir çözüm bulamıyor nasıl yapacağımı bilmiyorum. Durum şöyleki;
1 - Kesmiş olduğum KDV Dahil 10.000 TRL lik faturadan 300 G.V. Tevkifatı, 117,80 Damga VErgisi, 20,00 Vergi borcu adı altında kesintiler yapmış. Bun her ay kesilen faturalarda yapıyor. Sebebi nedir, muhasebe kaydını nasıl yaparım, beyan açısından yapmam gereken bir durum söz konusu mudur?
2 - Ayrıca malın saatinde teslim edilememesi durumu var. Bunda da malı red etmiş faturayı kabul etmemiş sözleşmeye dayanarak benden % 25 kesinti yapmış, bunu ne şekilde muhasebe kaydına konu edebilirim?

teşekkürler,
 
Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
69
Konum
istanbul
şöyle bir şey buldum Koray bey kesilen faturanın matrahı üzerinden yüzde 2 tevkifat binde 9,48 d.v. vergisi kesmiş. tevkifat yaparken borsaya tescil edilmemiş statüsünde değerlendirmiş lakin ben bu mallaı faturalı aldım müstahsil ya da başka bi şekilde değil direk ticari mal statüsünde.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1-GVK md.94/11-a-ii maddesine göre çiftçilerden satın alınan ziraî mahsullerden %2 oranında tevkifat yapılması gerekir. Siz çiftçi değil tacir olduğunuz için ilke olarak gv tevkifatı yapılmaması gerekir.
 
Son düzenleme:
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1
Konum
İZMİR
KDV tefkifatı sadece zirai ürünlerden kesilmez. Hayvansal ürünlerden de kesilir. Üstelik Zirai ürünlerden % 2 değil % 4 oranında kesilir. Hayvansal ürünlerde bu oran % 2 dir. Eğer ürünler borsaya tescil edilmiş ise bu oranların yarısı oranında tevkifat kesilir. Yani borsaya tescilli zirai ürünlerden % 2, hayvansal ürünlerden ise % 1 oranında kesinti yapılır. Dolayısıyla kurumun yapmış olduğu kesinti doğru olup yanlış bir işlem tesis edilmemiştir. Zaten damga vergisi kesintisi normal bir işlem olarak tesis edilmiştir. Kurumların yapmış olduğu ödemeler sırasında vergi ve SGK borcu sorgulaması yapmaları zorunlu olduğundan her iki borcu da alacaklardan kesilmesi normaldir. Dolayısıyla yapılan işlemlerin tamamı doğrudur. Kolay gelsin...
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
KDV tefkifatı sadece zirai ürünlerden kesilmez. Hayvansal ürünlerden de kesilir. Üstelik Zirai ürünlerden % 2 değil % 4 oranında kesilir. Hayvansal ürünlerde bu oran % 2 dir. Eğer ürünler borsaya tescil edilmiş ise bu oranların yarısı oranında tevkifat kesilir. Yani borsaya tescilli zirai ürünlerden % 2, hayvansal ürünlerden ise % 1 oranında kesinti yapılır. Dolayısıyla kurumun yapmış olduğu kesinti doğru olup yanlış bir işlem tesis edilmemiştir. Zaten damga vergisi kesintisi normal bir işlem olarak tesis edilmiştir. Kurumların yapmış olduğu ödemeler sırasında vergi ve SGK borcu sorgulaması yapmaları zorunlu olduğundan her iki borcu da alacaklardan kesilmesi normaldir. Dolayısıyla yapılan işlemlerin tamamı doğrudur. Kolay gelsin...

Sayın Canbi11 bir daha bakalım isterseniz yapılan uygulama ne kadar doğru.

1-Et,balık, süt dahil hayvansal ürünler de zirai üründür GVK md.55'e göre zaten. Zirai faaliyet üst kavramdır bitki, sebze,meyve, hayvan bunun kapsamına gire alt unsurlardır.

"Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder."

2- Bir önceki maddede belirttiğimiz üzere hepsi zirai ürün olmakla birlikte GVk md.94/11'de ürünün türüne göre stopaj oranları farklı belirlenmiştir. Ancak ilgili maddede "Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller" ibaresi vardır. Demek ki bu hükme göre tevkifat yapılmasının ilk şartı ürünün çiftçiden alınmış olmasıdır, yani satıcının çifti olması, daha doğru bir ifade ile satıcının elde ettiği gelir unsurun zirai kazanç olmasıdır.

3-Peki zirai faaliyet veya zirai kazanç elde eden mükellef kimdir? GVK md.55

"Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.

Yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dahil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denir."

İşte bu zirai faaliyettir, bu faaliyetleri icra eden kişi de çiftçidir. Oysa burada satıcı çiftçi değil, ticari kazanç elde eden bir tacir. #4 nolu mesajda verilen bilgiye göre mükellef balıkları fatura ile almış, fatura ile satmış. Satılan ürünün zirai ürün olması, sadece alım-satım yapan, hiç bir şekilde üretim veya avcılık faaliyetinde bulunmayan bir mükellefi çiftçi yapmaz, bu nedenle de GVK md.94/11 uyarınca tevkifat yapılmaz. Ama bazı şartların bir araya gelmesi durumunda VUK md.11 ve GVK GT 164 uyarınca yapılabilir.

4-Burada doğru ve normal olan tek işlem 488 Sayılı DVK'ya ekli I Nolu Tablonun IV/1-a maddesi uyarınca binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmasıdır.
 
Son düzenleme:
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Yeri gelmişken tabi VUK md.11 ve 164 Nolu GVK Genel Tebliğlerinden de bahsetmek gerekir.

GVK Genel Tebliği No 164;

"Bu hükümlere göre, yukarıda sayılan kurum, kuruluş ve kişiler; çiftçilerden satın aldıkları zirai ürünler için yaptıkları ödemelerden (avans olarak ödenenler dahil) tevkifat yapmak zorundadırlar. Ancak, bu tevkifatın yapılmaması halinde, ürünü çiftçiden satın alanın sorumluluğu olmakla birlikte, bu ürünün daha sonraki safhalarda alım-satımına taraf olanlar da tevkif yoluyla ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zammından müteselsilen sorumlu olacaklardır. Diğer bir anlatımla, zirai ürünlerin çiftçi dışındaki kişilerden satış alinması halinde, ürünü satın alanlar, bu ürünlerle ilgili gelir vergisi tevkifatının yapıldığına kanaat getirirlerse, gelir vergisi tevkifatını yapmayabileceklerdir. Bu durumda, tevkif yoluyla ödenmesi gereken vergi ile buna bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zammından müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak, mükellefler müteselsil sorumluluğun dışında kalmayı tercih ettikleri takdirde, zirai ürünü kimden satın almış olursa olsunlar, gelir vergisi tevkifatı yaparak ilgili vergi dairesine yatırmak zorundadırlar."

O zaman burada askeri birliğin tevkifat yapıldığına dair kanaat getirmesine yardımcı olunmalıdır. Zirai ürün için müstahsil aşamasında gelir vergisi tevkifatının yapıldığına dair belgelerin bir nüshasının faturaya eklenmesi durumunda, ihale şartlarını da dikkate alarak tevkifat yapılmama yoluna gidilmelidir.
 

Benzer konular

Üst