Rapor Parası Ve Sigortadan Yararlanma

Üyelik
17 Tem 2010
Mesajlar
13
Merhaba Arkadaşlar ;

İki sorum olucak
1) Raporluyken sskdan para almak için aynı işyerinde 90 gün prim yatmış olması gerekiyor diye bir şart var mı veya varsa bu şartları sıralarsanız çok sevinirim.
2) Sigorta başlangıcı örneğin 01.Ağustos'da başlayan ve işyeri tarafından Sgorta primleri 1 ay geç yatan bir işyerinde işçi çocuğunu ameliyat ettirmesi için nekadar gün sigortalı olması gerekir.

Yardımlarınızı bekliyorum.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Rapor Parası Ve Sigortadan Yararlanma

Geçici iş göremezlik ödeneği
MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,
d) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,
geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Rapor Parası Ve Sigortadan Yararlanma

1-son bir yıl içinde 90 gün şartı var başka işyerleri olabilir
2-30 gün prim ödenmelidir en az 30 gündür ssk lı olmalıdır
 
Üst