Repo İşlemleri

Üyelik
21 Haz 2005
Mesajlar
5
repo işlemleri

sayın, smmm

Repo giriş işlemlerinde;
118 nolu hesap borçlu
102 nolu hesap alacaklandırılır.

Repo dönüş işlemlerinde;
102 nolu hesap borçlu
118 nolu hesap alacaklı ve aradaki fark 642 nolu hs.aktarırılır.

selamlar.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
223
Örnek : Bankaya 230.000 YTL 1 günlüğüne repo yaptırdık.

1- Bugünkü repo yaptırdığımız kayıt: 118 230000 Borçlu
102 230000 Alacaklı

2-Repo geri dönüşü kaydı : 102 230089,74 Borçlu
19302003(repo stopajı) 19,75 Borçlu

102 19,75 Alacaklı
11801001 230000 Alacaklı
35702004 89,74 Alacaklı

11801001 : Repo bankaları
35702004: Repo faizi
19302003 : Repo stopajı

Not: Bazen banka repo dönüşünden sonra çok cüzzi bir miktar da kuruş olarak repo fark dönüşü adı altında bir işlem yapıyor.Onuda repo geri dönüşüne ailave edebilirsiniz.veya Bankalar boçlu Muhasebe(35702004)alacaklı diyebilirsiniz.teşekkürler.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
@SMMM,


Madde 75- (2361 sayılı Kanunun 52. maddesiyle değişen madde) Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır:
.....................................
5. (4369 sayılı Kanunun 39. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz.);
.....................................
14. (3946 sayılı Kanunun 16. maddesiyle eklenen ve 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) Bu maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.
.....................................

G.V.K.'nun 75/14 ncü maddesi repo gelirlerini ilgilendirmektedir.

Aynı dönem içerisinde elde edilen repo gelirleri

Repo işleminin yapılması
Kod:
--xx.01.2005--
112    1.000
    100/102   1.000

Reponun geri dönüşü
Kod:
--xx.03.2005--
102    1.039
193     11      
    112   1.000
    642     50


Sonraki dönem içerisinde elde edilen repo gelirleri

Repo işleminin yapılması
Kod:
--xx.11.2004--
112    1.000
    100/102   1.000

Faiz tahakkuku
Kod:
--31.12.2004--
181    31,20
193    8,80
    642     40,00


Reponun geri dönüşü
Kod:
--xx.02.2005--
102    1.046,80
193      4,40      
    112   1.000,00
    181     31,20
    642     20,00


NOT: Repo gelirlerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 2000/2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi İç Genelgesine istinaden, repo işleminin vadesi kurumlar vergisi beyannmasinden önce ise, kıst döneme ait stopaj, verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilebilecektir. Eğer vadesi sonra ise, stopajın tamamı bir sonraki kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilebilecektir.


Saygılar.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
@SMMM' Alıntı:
Yardım edecek yok mu?

Olmazmı?

Kod:
Ticari İşletmenin Muhasebe İşlemleri

 ÖRNEK:

"B" İşletmesi, "E" Bankasının İstanbul Şubesinden 30 günlüğüne ve yıllık % 20 faiz oranıyla 1.000,- YTL 'ye repo işlemi için hazine bonosu almıştır.
Bu durumda B işletmesinin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır.

_______________________ / ________________________

112 KAMU KESİMİ TAHVİL. SENET 
    VE BONOLAR           1000,- 
     100 KASA HESABI          1.000,-
"B" işletmesinin hazine bonosu alması
_______________________ / ________________________


"B" İşletmesi, daha önce 30 günlüğüne ve yıllık % 20 faiz oranıyla ve repo amacıyla 1000,- YTL ye aldığı hazine bonosunu geriye vererek 1016- YTL almıştır.
Bu durumda B işletmesinin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır.
_______________________ / ________________________

100 KASA HESABI              1016,--
    112 KAMU KESİMİ TAHVİL. SENET VE
       BONOLAR HESABI          1000,-
    642 FAİZ GELİRLERİ HESABI        16,-
       642.01 Hazine Bonosu Faizleri 
_______________________ / ________________________
-----------------------------------
Selamlar
Osman Erol
 
Üyelik
17 Ağu 2005
Mesajlar
54
Repo işlemleri eskiden menkul kıymetler içinde gösterilmekteydi. 67 seri nolu KVK Genel Tebliği ile bu uygulama kaldırılmış, repo işlemlerinin de vadeli mevduat olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple repo vadeli mevduat gibi 102 Bankalar hesabı içinde gösterilecekdir.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Yukarıda anlatılan kayıt yöntemleri tamamen doğrudur.

Fakat

Sizden tek istediğim,

193 hesap. Yani repo stopajını da dikkate alıp vergisel avantajı kullanmayı atlamayınız. "Ne olacak alım satım arasındaki net farkı gelir yazarım diyen meslekdaşlar var".

Bizim meslek bunu gerektirir.
 

Benzer konular

Üst