zirve

Şahsi Firmanın 2 Ortaklı Limited Şirketine Dönüştürülmesi

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,622
Konum
İstanbul
Arkadaşlar selamlar
Şu dönüştürme işlemlerini hiç yapmadım.
Sizlerden şöyle bir ricam ve sorum var.yardımcı olursanız sevinirim.

1- Şahsi firma 2 ortaklı ltd.Şti'ne dönüşebilir mi?Yoksa önce tek ortaklıya dönüştürülüp,daha sonra hisse devri mi yapılmalı?
2- Ssk'lı çalıştırmakta olan bu firmanın dönüşüm aşamalarını sırasıyla yazabilriseniz;
Çok sevinirim.
Şimdiden teşekkür ederim.
İyi çalışmalar ve hayırlı kandiller herkese..
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,622
Konum
İstanbul
Kevork dostum mesele o zaten :)
satış istemiyorlar stoklardan dolayı kdv ödemek istemiyorlar.
Bu dönüşüm işleminde stok faturalandırması yok diye biliyorum,daha doğrusu ben emin değilim de başka bir meslek mensubu arkadaş satış falan yok, şirket aktifi olduğu gibi devir alacak demiş.
Bunlarda o zaman dönüşüm yapalım demişler.
Bende hiç yapmadığım için bu işin biraz acemisiyim.
Yani mesele bu.
Birde gayri resmi bir ortak var.Bende artık resmiye gireyim şirketleşelim diye istiyor.Bana kalsa,aynen böyle devam etsin :)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,550
Konum
İstanbul
Tahsin Dostum,

şahıs firması, bilanço esasına göreyse eğer, özsermaye tespiti hazırlanması gerekiyor, gayrımenkul varsa bilirkişi tespiti gibi. Varlıklar sonuç olarak LTD sermayesine dönüşüyor birnevi. Tabi ruhsat tapu tescili vs işlemler. Mesele KDV'ye dayanınca bişey diyemem ama meşakkatli bir yol. İkinci ortak için tabi eşit sermaye taahüdü gibi işlemler var ki açıkçası dertli. Birnevi kuruluş ve satışişlemi yapacaksın ama arada birsürü meşakkatli olay.

Genede sen bilirsin tabi. Bir önerim daha olur özelden ararsın konuşuruz.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
[FONT=&quot]A- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İLE VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinin son fıkrasında, faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılacağı ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş, bu madde de geçen "elden çıkarma" deyimi yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği yine aynı maddenin 2 nci fıkrasında açıklanmıştır.
[/FONT]

[FONT=&quot] Aynı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.)" halinde değer artış kazancı hesaplanmayacağı, vergileme yapılmayacağı hükmü yer almaktadır.[/FONT]
[FONT=&quot] Bu çerçevede, ferdi işletmenizin bilançosunun aktif ve pasifiyle bütün halinde bir sermaye şirketine devrolunması, devrolunan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten devir bilançosuna göre hesaplanan özsermaye tutarında ortaklık payı alması (bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır) durumunda bu devir nedeniyle değer artış kazancı hesaplanmayacak ve vergileme yapılmayacaktır.

[/FONT]

[FONT=&quot] B-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME[/FONT]
[FONT=&quot] 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiyede yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.[/FONT]
[FONT=&quot] Aynı Kanunun 17/4-c maddesinde ise Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) katma değer vergisinden istisna edilmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot] Bu itibarla, işletmenizin bilanço esasına göre defter tutması durumunda Gelir Vergisi Kanununun 81/2 nci maddesi çerçevesinde aktif kıymetlerin şahıs işletmesinden anonim şirkete devri işlemi katma değer vergisinden istisnadır.[/FONT]
[FONT=&quot]
SONUÇ

Yukarıdaki açıklamalara göre şahıs firmalarının sermaye şirketlerine dönüştürlmesinde değer artiş kazancı ve kdv hesaplanmayacak ayrıca harç hesaplanmayacaktır
[/FONT]
 
Üst