zirve

Sebepsiz İşten Atılan Personel

Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Bir personel (12 ay altında çalışma süresi var). İhbarı verilerek, yazılı bir sebep verilmeden, "biz seninle çalışamıyoruz" diyerek işten çıkartılıyor (Yerine başka biri alınıyor).

Bu süreçle ilgili olarak neler yapılabilir.

İşe iade istemi davası,
manevi tazminat davası,

vs...
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: Sebepsiz İşten Atılan Personel

Merhaba,

4857 Sayılı İş Kanunu ile işverenin işten çıkarma hakkı kullanımına sınırlama ve prosedür getirildi. Yeni yasa çıkana kadar işverenler, ihbar önellerinde belirtilen süreleri dikkate alarak işçinin bütün yasal haklarını ve tazminatını vermek kaydıyla, gerekli gördükleri zaman işçiyi çıkarma hakkına sahiptiler. Oysa yeni yasada, ihbar süresine uymak yeterli değil. Bir işçinin işten çıkarılabilmesi için bir sebep gösterilebilmesi gerekir.


Feshin geçerli sebebe dayandırılması
MADDE 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.
 

Benzer konular

Üst