Sebze ve Meyve Teslimlerinde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,682
Konum
İSTANBUL
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
(Diğer Vergiler Müdürlüğü)
SAYI : B.07.1.GİB.4.42.16.02
KDV-2-51/81


KONU: Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi Olan Gerçek ve Tüzel Kişilere Yapılacak Sebze ve Meyve Teslimlerinde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı

.............................

İLGİ: 07.01.2009 tarihli dilekçeniz.

İlgi'de kayıtlı dilekçede Başkanlığımız ......... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ......... vergi numarasında sebze ve meyve komisyonculuğu faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuz belirtilerek, faaliyet konusu taze meyve sebze alım satımı olmayan gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere yapılacak sebze ve meyve teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergi Kanunu'nun "Oran" başlıklı 28. maddesinde; "(3505 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle değişen madde) Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir" hükmü bulunmaktadır.

Bu yetkiye istinaden, 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Katma Değer Vergisi oranları, (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan diğer vergiye tabi teslim ve hizmetler için %18 olarak tespit edilmiştir

Bakanlar Kurulu kararına ekli I sayılı listenin 6. sırasında; "24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri," ifadesine yer verilmiştir.

Anılan Bakanlar Kurulu kararına ekli II sayılı listenin "A) Gıda Maddeleri" başlıklı bölümünde; "22.12.2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı kararname eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

...


5. 7 no.lu faslında yer alan mallar,

6. 8 no.lu faslında yer alan mallar,

..."

ifadesi yer almaktadır.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7 no.lu faslında sebzeler, 8 no.lu faslında ise meyveler yer almaktadır.

Bu hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde; toptan sebze ve meyve satışının toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usulde katma değer vergisi mükelleflerine (gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olan fabrika, okul yemekhaneleri, yemek fabrikaları ve benzerlerine) yapılması halinde %1, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmayanlara yapılacak satışlar ise %8 oranında katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı
 
Üst