Serbest Bölge Kdv Sorunu Hk.

Üyelik
20 Eyl 2013
Mesajlar
162
Konum
İstanbul
Öncelikle selamlar,

Serbest bölgede üretim-satış faliyetinde bulunan firmaya forklift kiraladık.

Bi kaç tebliğ var nette kdv li olması gerektiği yönünde ve fatura kdv li kesildi...

Oysaki iş bölge içinde yapılacak diib kapsamında olacak. gümrük bölge müdürü KDV li faturaya sbif veremeyeceğini belirtmiş.

iş bölge içinde yapılacak, 1 yıllık kiralama hizmetidir.

Değerli yorumlarınızı bekliyorum.

Teşekkürler.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,630
Konum
İSTANBUL
Sayın yunuss

Serbest bölgelere yani yurtiçinden serbest bölgelere verilen hizmetler KDV'ye tabi bu cümlenizden de o anlaşılıyor.'Serbest bölgede üretim-satış faliyetinde bulunan firmaya forklift kiraladık.''

Serbest bölgelerde yani sizde serbest bölgede olsaydınız veya ordan bir firmadan kiralayıp siz kira faturası kesseydiniz o zaman bu himet faturası KDV'siz olacaktı
 
Üyelik
20 Eyl 2013
Mesajlar
162
Konum
İstanbul
Ferhat Bey, sizinle hemfikir olmakla birlikte gümrükçünün KDV siz olmasında ısrar etmesi durumu karıştırıyor.

gümrükçü kdv li faturaya sbif açamayacağını geçiçi ihracatla alındığı için kdv siz olması gerektiğini söylüyor.

Alıntı yaptığım yazı sanki bunu doğrular nitelikte..

bir avukat, muhasebeci, mali müşavir, doktorun serbest bölgeye giderek, bölge içinde faaliyet gösteren firmalara verdikleri hizmetler, bir inşaat müteahhidin serbest bölgede yaptığı inşaat-taahhüt işi, serbest bölgede yapılan boya, badana, tamirat, vinç hizmeti gibi hizmetler, KDV Kanunun 17/4-ıbendi uyarınca katma değer vergisine tabi değildir.
 
Üyelik
20 Eyl 2013
Mesajlar
162
Konum
İstanbul
Son zamanlarda üzerinde tartışılan konulardan bir tanesi de, yurtdışına veya serbest bölgelere yapılan makine ve teçhizat kiralaması işlemlerinin `ticari kiralama` yoluyla yapılan ihracat olarak KDV Kanunu hükümle rine göre hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip / değerlendirilmeyeceği tartışılmaktadır. Bu çalışmada gerek serbest bölgelere ve gerekse yurtdışına yapılan ticari kiralama işlemlerindeki makine ve teçhizatın yollanması durumunda KDV hükümlerine göre hizmet ihracı konusu tartışılacaktır.


Türkiye`de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler, işletmelerinde kayıtlı makine ve teçhizatları yurt dışındaki firmalara kiraya verebilmekte. Kiralama işlemleri daha çok iş makineleri alanında yoğunlaşmakta. Bu şekilde, bir taraftan ülkeye döviz girdisi sağlanırken, diğer taraftan atıl durumda bulunan makine ve teçhizatlar değerlendirilmektedir. Bu işlemler zaman zaman da serbest bölgelere aynı şekilde yapılabilmektedir.


Uygulamada, belirtilen şekilde yurt dışına yapılan makine ve teçhizat kiralamalarının KDV karşısındaki durumu ile ilgili olarak pek çok problem bulunmaktadır. Bunlardan birisi ve en önemlisi ise, bu tür kiralamaların `hizmet ihracatı` istisnası kapsamına değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bu kiralamalar nedeniyle KDV iadesi talep edilip edilemeyeceğidir. Çalışmamızın aşağıdaki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere Maliye Bakanlığı, bu tür kiralamaların KDV`nin konusuna girmediği ve bu kiralamalar nedeniyle KDV iadesi talebinde bulunulamayacağı görüşünde ısrar etmektedir(1).


Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDVK`nun 1/1. md. hükmüne göre Türkiye`de yapılan ticari, sınai ve zirai ve ayrıca serbest meslek faaliyetleri çerçevesindeki mal teslimleri veya hizmet ifaları KDV`ye tabidir. Yine, 3065 sayılı KDVK`nun 6. maddesine göre, işlemlerin Türkiye`de yapılmasından amaç, teslim anında malların Türkiye`de bulunmasını, hizmetin Türkiye`de yapılmasını ve hizmettenTürkiye`de faydalanılması olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır.


Diğer taraftan, yine 3065 sayılı KDVK`nun md. 11/1-a hükmüne göre, yurt dışındaki müşterilere yapılan hizmetlerin KDV`den istisna olduğu belirtilmiştir. Aynı yasanın md. 12/2 hükmünde ise, yurtdışındaki müşteri ifadesinden, ikametgahı, işyeri, yasal ve iş merkezi yurtdışında olan müşteriler ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurtdışında kendi adına ve müstakil olarak faaliyet sürdüren şubelerini ifade ettiği, bir hizmetin yurtdışındaki alıcıları için yapılan hizmet olarak kabul edilmesi için hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında yararlanılmış olmaları koşulları istenilmektedir(2).


Konunun ihracat mevzuatı açısından ise bir başka boyutu da ayrıca bulunmaktadır. Buna göre, Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı hükümlerine göre, Türkiye`den ihracat, İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. İhracat yönetmeliğine göre, ihracat şekilleri arasında ticari kiralama yoluyla ihracat şekli bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre, ticari kiralamalarda, malların kira bedeli mukabili belirli bir müddet kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkartılması olarak tanımlanmıştır(3).


Yine, aynı yönetmeliğin md. 13/2 hükmüne göre, ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatın gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır(4).


Maliye Bakanlığı`nın konuyla ilgili görüşü ise, `iş makineleri ve ekipmanlarının yurt dışına kiraya verilmesi işleminin Türkiye`de yapılan veya Türkiye`de faydalanılan bir hizmet niteliğinde bulunmadığından, KDV`nin konusuna girmemesi nedeniyle hizmet ihracatı olarak değerlendirilemeyeceği ve bu işlem nedeniyle yüklenilen vergilerin iade olarak talep edilemeyeceği, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği` görüşündedir. Bize göre bu görüş isabetli değildir. Zira, ihracat yönetmeliğinin 4/m maddesine göre ticari kiralama, malların kira bedeli karşılığı, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ifade etmektedir(5).


Öte yandan, 4 seri nolu KDV Genel Tebliğinin A-2 bölümünde yer alan açıklamalara göre, yurtdışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitler yurtdışına bir daha ülkeye geri getirmemek kaydı ile götürdükleri makine, teçhizat, inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddeleri dolayısıyla ihracatçı olarak kabul edilmektedirler. Genel tebliğde açıkça belirtildiği gibi yurtdışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin, oradaki şantiyelerde kullanmak üzere, makine, teçhizat, inşaat malzemeleri, tüketim maddeleri ve diğer malları kat`i olarak ihraç etmeleri durumunda yasanın ihracat istisnası hükümlerinden faydalanacağı belirtilmektedir. Ancak ihracat istisnasından yararlanabilmek için gerekli işlemleri yapmaları zorunludur.


Ancak söz konusu malzemeleri, tekrar yurda getirmek üzere geçici olarak yurtdışına getirmeleri halinde KDV ihracat istisnası hükümlerinin uygulanması mümkün değildir(6).


Sonuç olarak, ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatlarda, kiraya verilmek kaydı ile yurtdışına yollanan mallar yollayıcının mülkiyetinde kalmakta olup, 3065 sayılı KDVK`nun 2. maddesinde yapılan teslim tarifine girmemektedir. Bu nedenle, bu işlemin mal dış satımı veya başka bir ifade ile ihracat teslimi olarak değerlendirilmesi de söz konusu olamaz. 3065 sayılı KDVK`nun 4. maddesinde hizmetin tarifi yapılmıştır. Bu nedenle, KDVK`nun 4. maddesine göre yurtdışına yollanan makine ve teçhizatın kiralanmasının KDV açısından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde serbest bölgelere Türkiye`den yollanan makine ve teçhizat kiralamasının KDV yönünden hizmet ihracatı sayılması gerekmektedir.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,630
Konum
İSTANBUL
Sayın yunuss85

Ben gümrükçünün ne dediğini,ne yapmak istediğini anlamam,neden böyle dediğinide bilemem o zaman gümrükçülüğü bıraksın Mali Müşavir olsun.(Burda size değil gümrükçüye sitem ediyorum.Size yazının sonunda sitem edeceğim.)

Gelelim sizin alıntı yaparak doğrular nitelikte olan yazıunıza (Altını kırmızı ile boyayacağım)

''bir avukat, muhasebeci, mali müşavir, doktorun serbest bölgeye giderek'' Bu kırmızılı cümleye dikkat edin Serbest bölgeye giderek yani
Serbest bölgenin içinde hizmet verirse demek.İikinci bağlantı cümlenize gelelim bölge içinde faaliyet gösteren firmalara verdikleri hizmetler
Serbest bölgeye gidecek orda faaliyet gösteren firmaya hizmet verecek o zaman KDV Kanunun 17/4-ıbendi uyarınca katma değer vergisine tabi değildir.

Şimdi sorunuza dönelim.Sorunuzdan alıntı ''Serbest bölgede üretim-satış faliyetinde bulunan firmaya forklift kiraladık.''iş bölge içinde yapılacak, 1 yıllık kiralama hizmetidir.Siz forklitleri geçici olarak Serbest bölgeye sokup hizmeti orda verseniz bile KDV ihracat istisnası hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

Son alıntı yaptığınız yazıda ise (buraya dikkat edin ) Sonuç kısmında yorumu yapan kişi sadece kendi kişisel görüşünü açıklamış buna dayanarak işlem yaparsanız KDV Ziyanına sebep vermiş olursunuz.

Dolayısıyla siz bu durumu Serbest Bölge ile görüşün gümrükçü ile değil.Benim bildiğim Geçici İhracatla forkliftler serbest bölgeye girer.Hizmeti verirsiniz faturalarınızı kdv'li düzenlersiniz.

Size sitemime gelince araştırmalarınıza rağmen gümrükçünün dediğini hemen kabullenmeniz.

Ayrıca bu konuda yardımım olursa lütfen bana danışın, çekinmeyin.Çünkü benim serbest bölgede 5 tane firmam var.
 
Üyelik
20 Eyl 2013
Mesajlar
162
Konum
İstanbul
Ferhat Bey,

Ilginize tesekkur ederim. Bu akilli telefonlar cikti cikali iletisimde bozukluklar olmaya basladi. Siz degerli yardimsever meslektaslarimizi siteme strese sokuyoruz. Konumuza gelince forklifti kiraladik kdv li kestigimiz faturayi iptal edip kdv siz duzenledik. Sebebini de size gonderdigim ozelgede daha iyi anlatabilirim saniyorum.
Iyi calismalar.
 
Üst