Serbest Bölge Kiralık Makine

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
70
Konum
istanbul
Merhaba arkadaşlar!
Serbest bölgeye bir makine kiralanacak. nihayet bu makine burada bulunan bir şirket tarafından kullanılacak ve dönemler itibariyle sölzeşmeye uygun olarak kullanım oranında ve süresi oranında fatura kesilecek.
1-)KDV'ne tabi midir? Kanaatim tabi olduğu yönündedir. Çünkü hizmetten serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirket yararlanacaktır. Çünkü Serbest Bölgeler gümrük hattı dışında sayılmakla birlikte yurt dışı sayılmamaktadır. Ancak üstatlarım farklı yorumlarda bulundukları için teredütteyim.
2-)Bu makine oraya nasıl girecek? Söylediğim gibi makine ile hizmet verilecek. Makine satılmayacak. Finansal sözleşme de sözkonusu değildir. Ancak girişte bizden KDV olsa da olmasa da fatura ya da GB isteyecekler mi?
Yorumları ile yol gösterecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler!
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: serbest bölge kiralık makine

Sizinde yazınızda belirttiğinzi gibi Serbest Bölgeler kanunu'nun 6.maddesinde yapılan bir değişiklik ile Serbest bölgeler Yurdışı olarak kabul edilmemektedir.

Serbest bölgede faaliyet göstermekte olan firmaya yapmış olduğunuz kiralama işi hizmet işi olduğundan KDV kanunu'nun aşağıda alıntı yaptığım maddeleri üzerinde işlem yapılması gerekir.

Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
Madde No 17
Kapsam
) (5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 1.8.2004) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, (11)
İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler
Madde No 12
Kapsam
a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır
17.madde ye göre incelendiğinde Sizin firmanız serbest bölge içerisinde değil,
12.madde incelendiğinde Serbest bölgeler Yurtdışı sayılmamaktadır.

Bu durumda yapacağınız hizmet genel esaslara göre KDV ye tabi.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
70
Konum
istanbul
Ynt: serbest bölge kiralık makine

telekkürler turk_bey!
Aslında ben de aynen sizin gibi düşünüyorum ama danıştığım meslektaşlarımı nedense ikna edemiyorum. Kaldı ki daha önce forumda tartışılan konuya uygun olarak örnek gösterilen mukteza'yı (ya da özelge) da anlattım ama nedense herkesin kafası karışık.
Diğer yandan halen benim çözemediğim konu ise malın nasıl gideceği ya da gümrüğü geçeceğidir.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: serbest bölge kiralık makine

Sanırım Sevk irsaliyesi ile Kira sözlşemesi yeterli olacaktır, ama daha farklı prosedürlerde olabilir Gümrük müşavirlerinden daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Serbest Bölge Kiralık Makine

KDV md16- İthalat İstisnası

"(5035 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 02.01.2004) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar"

KDV md17-sosyal ve askeri amaç taşıyan istisnalar

"Serbest bölgelerde verilen hizmetler"

Demektedir.

Yani

Yukarıda da belirttiğimiz KDV Kanunu'nun 16/1-c maddesinde yapılan değişiklikle aynı madde de belirtilen söz konusu yerlerde yapılan hizmetler istisna kapsamından çıkartılmış sadece serbest bölgelerde yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu KDV Kanunun 17/4-ı maddesine ilave yapılmak suretiyle hüküm altına alınmıştır. Bu madde kapsamında serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV'den istisnadır.

Ayrıca, buradaki görüş serbest bölgelerin yurtdışı sayılmayacağı için KDV söz konusu olacağıdır yorumu.

Fakat KDV kanunu açık açık yazıyo "Serbest bölgelerde verilen hizmetler" istisnadır diye. Görünen köy yorum istemez.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Bölge Kiralık Makine

Evet KDV kanunu'nun ilgili maddesinde "Serbest Bölgelerde verilen hizmetler" deniyor Serbest Bölgeye verilen hizmetler demiyor dikkat ederseniz. Serbest bölgede hizmet verebilmek için ilgili firmanın Serbest bölgeye Giriş izni alması gerekir. Bu tür iznin alınması için öncelikle serbest bölgede faaliyet göstermeniz gerekir kısaca bu bölgede bir işyerinizin olması gerekir. yani Köy her zaman uzaktan görüldüğü gibi değildir.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Serbest Bölge Kiralık Makine

KDV'li kesileceği hususunda hem fikiriz.

Malı da geçici ihracat kapsamında çıkarabilirsiniz.
 
Üst