Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Merhaba,

25 bin lira Serbest Meslek kazancı olan gerçek usülde gelir vergisi mükellefi 2009 yılında bu kazancına ilaveten 20 bin lirada kira geliri elde etmiştir. (kiracısı 2009 yılında bu işyeri için 4000 lira stopaj ödemiştir )

Soru : Kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan zorunluluğu varmı.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?

işyeri kira geliri 22.000 TL lik sınırın altında kaldığından dolayı kira gelirini beyannamesine ilave etmesine gerek yoktur diye düşünüyorum
 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?

merhaba,

işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen kira geliri tevkif suretiyle ( 4.000.-TL stopaj) vergilendirildiğinden dolayı beyan edilmesi; GVK'nın 86/1-c maddesi gereği vergiye tabi gelir tutarının 22.000.-TL yi aşmasına bağlıdır.

İşyeri kira geliri 20.000.-TL ise serbest meslek kazancı ile birlikte toplanması sonucu söz konusu GV mükellefinin vergiye tabi geliri 45.000.-TL olmaktadır. Bu tutar 22.000.-TL beyan sınırının üstünde olduğundan; tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.
 
Üyelik
20 Kas 2009
Mesajlar
186
Ynt: Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?

abdsis ' Alıntı:
Merhaba,

25 bin lira Serbest Meslek kazancı olan gerçek usülde gelir vergisi mükellefi 2009 yılında bu kazancına ilaveten 20 bin lirada kira geliri elde etmiştir. (kiracısı 2009 yılında bu işyeri için 4000 lira stopaj ödemiştir )
Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 86
Kapsam

(4842 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24.04.2003)
- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
1. Tam mükellefiyette;
a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)(*),
c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,
d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı(**) (273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı için 1.090 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.


2. Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.(***)
Bunu biraz tartışmak istiyorum 86 maddenin başında yazan Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. deniyor yani ticari veya zirai serbest meslek ten dolayı beyan verenler 86/1/c nin toplamı şu an için 22.000,00 TL yi aşmaz sa beyan tabi olma gibi algılıyorum ama yinde terttüte kalıyorum zannediyorum hepimizde aynı sorun var


Soru : Kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan zorunluluğu varmı.
manasse ' Alıntı:
merhaba,

işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen kira geliri tevkif suretiyle ( 4.000.-TL stopaj) vergilendirildiğinden dolayı beyan edilmesi; GVK'nın 86/1-c maddesi gereği vergiye tabi gelir tutarının 22.000.-TL yi aşmasına bağlıdır.

İşyeri kira geliri 20.000.-TL ise serbest meslek kazancı ile birlikte toplanması sonucu söz konusu GV mükellefinin vergiye tabi geliri 45.000.-TL olmaktadır. Bu tutar 22.000.-TL beyan sınırının üstünde olduğundan; tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?

muhasebe rutin olduğu için sürekli kanunları takip etmekle birlikte bazende böyle basit görünen karışık konuların içinden çıkamıyoruz.
 
S

stajyer35

Ziyaretçi
Ynt: Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?

:-\ sorunuzda giderleri belirtmemişsiniz sanırım. kitapçıktaki örnekle ile sizin bilgileriniz arasında fark var.
sorunuzda serbest meslek kazancı diye belirtmişsiniz..serbest meslek kazancı= gayrisaf hasılat-giderler

abdsis ' Alıntı:
Merhaba,

25 bin lira Serbest Meslek kazancı olan gerçek usülde gelir vergisi mükellefi 2009 yılında bu kazancına ilaveten 20 bin lirada kira geliri elde etmiştir. (kiracısı 2009 yılında bu işyeri için 4000 lira stopaj ödemiştir )

Soru : Kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan zorunluluğu varmı.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
183
Konum
SAKARYA
Ynt: Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?

Sn.ABDSİS,
Hayırlı günler.
Umarım faydalı olur.MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI
Gelir İdaresi BaşkanlığıTarih : 25.01.2008 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-86-14393/1663 Konusu : Serbest meslek kazancı ile GMSİ. gelirlerinin toplanması ve beyannameye dahil edilmesi Hk.
Muktezanın Özeti: İlgide kayıtlı dilekçenizde, ..... Vergi Dairesinin .... vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuzu, 2006 takvim yılına ilişkin serbest meslek kazancınız ile işyeri kira gelirinizi Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c bendi kapsamında toplamada dikkate alarak beyan ettiğinizi ve tekvif yoluyla kesilen vergilerin beyannameden mahsubundan sonra kalan tutarın iadesini istediğinizi ancak bağlı bulunduğunuz vergi dairesi işyeri kira gelirlerinizi beyannameye dahil etmemeniz gerektiğini bu nedenle sözkonusu iadeyi yapmadığını belirterek bunun doğru olup olmadığı hakkında görüşlerimiz sorulmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ?Serbest Meslek Kazancının Tarifi? başlıklı 65?inci maddesinde; Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olarak vergilendirileceği hükmü yer almıştır. Aynı Kanunun ?Toplama Yapılmayan Haller? başlıklı 86?ncı maddesinde; ?Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 1-Tam mükellefiyette; ....... c)Vergiye tabi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103?üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye?de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları, .....?nın beyannameye dahil edilmeyeceği hükmü yer almıştır. Öte yandan konuyla ilgili olarak 11.02.2004 tarihinde yayımlanan 16 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküsünde gerekli açıklamalar yapılmış olup, konuya ilişkin olarak 3?üncü Örnekte ise; ?Örnek 3: Serbest meslek erbabı Bay (C)?nin serbest meslek kazancı yanında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri ile yine tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri bulunmaktadır. Serbest meslek kazancı 10.000.000.000.- lira
Birinci işverenden alınan ücret 28.000.000.000.- lira
İkinci işverenden alınan ücret 11.000.000.000.- lira
İşyeri kira geliri (Brüt) 10.000.000.000.- lira
Serbest meslek kazancı nedeniyle her halükarda beyanname verilecektir. Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 12 milyar liralık beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir. Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı 12 milyar liralık beyan sınırını aştığından, işyeri kira geliri beyannameye dahil edilecektir.? denilmiştir. Diğer taraftan, ilgi dilekçenize istinaden bağlı bulunduğunuz vergi dairesi ile yapılan yazışma sonucu alınan ....12.2007 tarih ve ...... sayılı ve ....12.2007 tarih ve ....... sayılı yazılarında; ?2005 takvim yılına ilişkin 4.122,38 YTL. zarar ettiğinizi gayrimenkul sermaye iradından dolayı 2.467,85 YTL. gelir beyan ettiğinizi götürü gideri düştükten sonra 1.850,89 YTL. kar beyan edildiği, serbest meslek kazancından beyan edilen zararın mahsubundan sonra 2.271,49 YTL. zarar nedeniyle vergiye tabi matrah beyan etmediğinizi, gayrimenkulden elde edilen gelir üzerinden tevkif yoluyla kesilip ödenen 542,93 YTL. ile serbest meslek kazancınız üzerinden kesilen vergilerle birlikte 3.675,60 YTL. toplamda 4.218,53 YTL.?nin beyanname üzerinden mahsubundan sonra kalan tutar olarak iadesini istediğinizi daha sonra 30.10.2006 tarih ve 99288 kayıt numaralı dilekçe ekinde rızaen ek gelir vergisi beyannamesi vererek serbest meslek kazancından dolayı 2000 YTL. matrah, 400 YTL. tahakkuk eden vergi, 4.218 YTL. mahsup edilen vergi 3.818,53 YTL. iadesi gereken vergi olarak beyan edilerek 30.10. 2006 tarihinde tahakkuk ettirildiği, ayrıca, 2006 takvim yılına ilişkin olarak herhangi bir iade talebinin olmadığı? belirtilmiştir. Bu hükümlere göre, Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c alt bendine göre gelirlerin toplamasında dikkate alınacak olan serbest meslek kazancı tutarı; beyanname de belirtilen serbest meslek kazancına ilişkin bildirimin olduğu Tablo 7?deki hesaplamanın yapılmasından sonra yani serbest meslek gelirinizden giderler indirildikten ve varsa Bağ-Kur veya SSK. ve Sakatlık indirimi düşüldükten sonra 33?üncü satıra yazılan kalan tutarın Serbest Meslek Kazançları başlıklı 19?uncu satıra aktarılan tutar olarak dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla ilgi dilekçenizde belirtilen serbest meslek kazancına ilişkin gelirler dikkate alındığında tevkifata tabi tutulan gayrimenkul kira gelirlerinizi beyannameye dahil etmemeniz gerekmektedir. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz vergi dairesinin hakkınızda yapmış olduğu işlemlerde kanuna aykırı bir hüküm bulunmamaktadır.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Serbest meslek kazancı olan işyeri kirasını beyan edecekmi.?

stajyer35 ' Alıntı:
:-\ sorunuzda giderleri belirtmemişsiniz sanırım. kitapçıktaki örnekle ile sizin bilgileriniz arasında fark var.
sorunuzda serbest meslek kazancı diye belirtmişsiniz..serbest meslek kazancı= gayrisaf hasılat-giderler

abdsis ' Alıntı:
Merhaba,

25 bin lira Serbest Meslek kazancı olan gerçek usülde gelir vergisi mükellefi 2009 yılında bu kazancına ilaveten 20 bin lirada kira geliri elde etmiştir. (kiracısı 2009 yılında bu işyeri için 4000 lira stopaj ödemiştir )

Soru : Kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan zorunluluğu varmı.

soruma göre derken benim kafama takılan kira gelirinin serbest meslek gelirine dahil edilip edilmeyeceğiydi rehberdeki örnekte buna cevap veriyor.

ilginize teşekkürler iyi çalışmalar.
 
Üst