Serbest Meslek Makbuzu

Üyelik
19 Kas 2009
Mesajlar
2
Merhabalar, serbest meslek makbuzu ile ilgili bir sorum var. ben normalde freelance çalışan bir tercümanım ancak yeni çalışmaya başlayacağım bir firma benden yaptığım iş karşılığında fatura kesmemi istiyor. yaptığım araştırmalara göre fatura yerine serbest meslek makbuzu versem de oluyormuş. ancak serbest meslek makbuzunun nasıl çıkarıldığını ve bunun için neler gerektiğini bilmiyorum. bu konuda bana yardımcı olabilecek arkadaşları varsa cevaplarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler...
 
Üyelik
24 May 2008
Mesajlar
65
Ynt: serbest meslek makbuzu

merhaba, öncelikli olarak herhangi kaydınız yoksa fatura da serbest meslek makbuzuda kesemezsiniz. yapılması gereken firmanın gider pusulası ile işlem yapmasıdır.
 
Üyelik
19 Kas 2009
Mesajlar
2
Ynt: serbest meslek makbuzu

anlıyorum ama benim bir firmam yok dediğim gibi serbest (yani evimde çeviri yapıyorum) çalışıyorum, şimdiye kadar çalıştığım hiçbir firma böyle bir şey istememişti ama bu firma istiyor. "herhangi bir kaydınız yoksa işlem yapamazsınız " demişsiniz, kayıt yaptırmak için ne yapmalıyım? izleyebileceğim adımları söyleyebilirseniz çok sevinirim.
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: serbest meslek makbuzu

Sn.Sinsit
Öncelikle bir Smm bürosuna gidip kendilerine durumunuzu anlatınız ve anlaşınız.Vergi dairesi açılışı vs işlemler için mutlaka işi bilen birinden destek almalısınız ve tabiki sonrası içinde beyannamelerinizi bir meslek mensubunun göndermesi gerekecek...
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Serbest Meslek Makbuzu

Sayın sinsit

Gider pusulası geçici bir çözüm.işleriniz devamlılık arz edeceğinden mutlaka mükellef olmak ve kazancınızın bir kısmını devlete vergi olarak ödemek zorundasınız.
ikemetgahınızın olduğu bölgedeki vergi dairesinde mükellefiyet açtırmanız gerekmektedir.
 
Üyelik
3 Kas 2009
Mesajlar
26
Ynt: Serbest Meslek Makbuzu

gider pusulası en kolay çözüm.
vergi dairesine kayıt yaptırmanıza gerek yok.
iş yaptığınız firmaya sizin adınıza gider pusulası düzenlettirin yeterli
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Serbest Meslek Makbuzu

Merhaba ;

KAROSEV ' Alıntı:
gider pusulası en kolay çözüm.
vergi dairesine kayıt yaptırmanıza gerek yok.
iş yaptığınız firmaya sizin adınıza gider pusulası düzenlettirin yeterli

Bence yanlış bilgi.

basar03 ' Alıntı:
Sayın sinsit

Gider pusulası geçici bir çözüm.işleriniz devamlılık arz edeceğinden mutlaka mükellef olmak ve kazancınızın bir kısmını devlete vergi olarak ödemek zorundasınız.
ikemetgahınızın olduğu bölgedeki vergi dairesinde mükellefiyet açtırmanız gerekmektedir.

yapılması gereken işlem de budur.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Serbest Meslek Makbuzu

Gider
KAROSEV ' Alıntı:
gider pusulası en kolay çözüm.
vergi dairesine kayıt yaptırmanıza gerek yok.
iş yaptığınız firmaya sizin adınıza gider pusulası düzenlettirin yeterli

Sn.KAROSEV
Öncelikle Gider pusulasının ASLINDA ne işe yaradığını ve KİMLERE kesilebilir olduğunu bilmekte fayda var.

Gider pusulası; fatura düzenlenmesinin olanak dışı olduğu durumlarda, kayıtların belgelenmesini sağlama amacına yönelik olarak düzenlenen Vergi Usul Kanunu?nun (VUK) 234.maddesinde yer alan bir belgedir. Başka bir anlatımla, fatura istemek ve almak mecburiyetinde olanların fatura verme yükümlülüğü bulunmayan şahıslar ile olan ilişkileri belgelenmektedir.

Gider pusulası; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:VERGİDEN MUAF ESNAF ?a yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için bir gider pusulası tanzim ederek işi yapana/emtiayı satana imza ettirmek zorunda oldukları belgedir. Düzenlenen gider pusulası VERGİDEN MUAF ESNAF tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Yukarıdanda Anlaşılacağı Üzere, gider pusulası VERGİDEN MUAF ESNAFA kesilir.Bunlar kimmi dir ?

Vergiden muaf esnaf

Madde 9- (4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen ifade Yürürlük:1/1/1999) Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen hüküm Yürürlük:1/1/1999) (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;

3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47'inci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51'inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplam 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinasız veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşıyan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;

6. (5615 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 4.4.2007) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

7. Yukarıdaki 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştay'ın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.

(4369 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1999)

(5615 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 4.4.2007) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

(Fıkra 4444 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır, Yürürlük:14/8/1999)

(4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük:1/1/1999) Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar. (4444 sayılı Kanunun 14/A maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük; 14.8.1999)

(4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen fıkra Yürürlük:1/1/1999) Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.

(3946 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 1.1.1994) Bu muaflığın, 94'üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Meslek Makbuzu

Sayın sinsit, öncelikle ilinizde bulunan bir meslek mensubu ile iletişime geçmenizi öneririm. Konunun bazı aşamaları çok da öğrenmeniz gerekmeyen teorik konulardan oluşabilir. Hatalı yorumlara ulaşabilirsiniz.

muhasebe ' Alıntı:
Merhaba ;

basar03 ' Alıntı:
Sayın sinsit

Gider pusulası geçici bir çözüm.işleriniz devamlılık arz edeceğinden mutlaka mükellef olmak ve kazancınızın bir kısmını devlete vergi olarak ödemek zorundasınız.
ikemetgahınızın olduğu bölgedeki vergi dairesinde mükellefiyet açtırmanız gerekmektedir.

yapılması gereken işlem de budur.

+1
 

Benzer konular

Üst