turkcell

Sermaye Artış Raporu

Üyelik
17 Şub 2009
Mesajlar
95
KARAR NO:

KARAR TARİHİ : ?..?/?..../2012
KARARIN KONUSU : Şirket sermayesinin artırılması,

KATILANLAR : ................TÜRK ............................TÜRK

Ortaklar Kurulumuzun, yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere bugün şirket merkezinde yaptığı toplantıda;

1- Tamamı ödenmiş olan 10.000,- TL(Onbin) şirket sermayesinin 40.000,- TL(Kırkbin) artırılarak, 50.000,- TL(Ellibin)?sına çıkarılmasına,

2- Arttırılan tutar olan 40.000,- TL muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen 40.000.-TL?lık sermayenin ¼?ü tescil ve ilan tarihinden itibaren engeç üç ay içinde , kalan ¾?ü ise 31.12.2012 tarihinde ödenecektir.

3- Bu doğrultuda şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin yeniden düzenlenerek tadil olunmasına ve hazırlanacak tadil metninin kararımızın altına dercolunmasına;

4- Yapılan sermaye artışı sonucunda şirket ortaklarının sermaye paylarının aşağıdaki şekli almasına,

Ortağın Adı Soyadı Hisse Adedi Hisse Tutarı
.....................TÜRK 350 ADET 35.000.-TL.
......................TÜRK 150 ADET 15.000.-TL
TOPLAM 500 ADET 50.000.-TL

5- Kanuni ve anasözleşme ile ilgili diğer işlemlerin sırası ile takip ve ifasına,

Oybirliğiyle karar vermiştir.


ORTAKLAR KURULU


.....................TÜRK .......................................TÜRKyukardaki kararda bi sorun varmı acaba... notere götüreceğim...
 

Benzer konular

Üst