SERMAYE ARTTIRIMI

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Değerli Arkadaşlar;
Mükellefim olan X ltd.şti.2000 ytl olan sermayesini kanuni sınır olan 5000 ytl yada daha fazla bir bedele arttırmak istiyoruz.Şirket ortakları A:1800 ytl hisse B:200 ytl hisseye sahiptirler.
Sermaye arttırımını A:4800 ytl ye getirmemizde bir sakınca sözkonusu olurmu?
Yani arttırımı sadece A şahsının hisseleri üzerinden yapmak istiyoruz.
 
Üyelik
12 Haz 2005
Mesajlar
142
ortak B ile alınacak bir karar, eğer ortak B karar defterini imzalarsa bir sorun yok. zaten sermayeyi A ortak koymuş oluyor.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
17
arkadaşlar ben biryerde okudum ama hatırlayamıyorum, ödemelerin bankadan geçme zorunluluğundan dolayı arttırılan tutarın tevsik kapsamındaysa bankaya yatırılması gerekiyor yanılmıyorsam tabi...
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Varol,

VUK tebliğleri uyarınca 8.000 YTL ve üzeri ödemeler için tevsik zorunluluğu var.Bunun yanında İç ticaret 2003/3 sayılı tebliğine göre miktarı ne kadar olursa olsun nakdi sermaye taahhütlerinin banka veya özel finans kurumlarında açılan hesaplara yatırılması gerekmektedir.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
V.U.K'nun ben hiçbir maddesinde 8000YTL nin üzerindeki ödemelerin bankalara yapılacağı hk. bir yazı okumadım. Eğer bu konuda yardımcı olacak kimse warsa şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Başlık 332 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 25445
Resmi Gazete Tarihi 27/04/2004
Kapsam
1. Tevsik Zorunluluğunun Tutarı ve Başlangıcı
Bilindiği üzere, 01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000 (on milyar) Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini; banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu uygulamaya ilişkin tespit edilen 10.000.000.000 (on milyar) liralık limitin, 01.05.2004 tarihinden itibaren 8.000.000.000 (sekiz milyar) Türk Lirası olarak dikkate alınması ve 8.000.000.000 (sekiz milyar) Türk Liralık limiti aşan tahsilat ve ödemelerin; 320, 323 ve 324 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

2. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar

Bankalar, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmaksızın ödeme ve tahsilat yapılabilecek kurum ve kuruluşlar 320 ve 323 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, Kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarları, belirtilen limiti aşsa bile bunlara ilişkin ödeme ve tahsilatların; banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.
 
Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
36
Merhaba

Banka veya özel finans kurumlarında açılan hesaplara yatırılan nakdi sermaye tutarı ,yatırıldıktan sonra buralardan kullanmak amacıyla çekilebilir mi?Eğer ki çekilemezse burda duran paraya faiz veya onun gibi gelir getirici bir yöne yönlendirilebilir mi?Eğer evetse bu gelir işletme kayıtlarında gösterilebilir mi?
Saygılarımla
 
Üyelik
12 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın oarslan,

x bankası şirket resmi hesabına, "ortak a'dan sermaye arttırımı olarak yatan" açıklamasıyla 8.000-ytl veya üstü parası yatırıyorsunuz ve bankadan bu parayı tevsik etmiş oluyorsunuz. ondan sonra şirket resmi hesabındaki parayı ne yaparsanız yapın o sizin bileceğiniz iş. bu yatan parayı önce ödenmemiş sermaye hesabına "501" tahakkuk etmeniz gerekirdi. sonra bu parayı ödenmemiş sermaye hesabından banka hesabı "102" fiş işleminide yapmanız gerekli.

saygılarımla,
 
Üyelik
11 Eyl 2014
Mesajlar
27
Konum
bursa
Sermaye arttırımına istinaden ödenecek tutar döviz cinsinden yatırılırsa bunun TL karşılığı hangi döviz kurundan olmalı ?
yani alış mı satış mı ?
 
Üst