Sermaye Şirketleri Kendi Kendisinin Ortağı Olur mu?

Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
16
Bir AŞ kendi çoğunluk hissesini kendi ünvanı altında toplayabilirmi?
Bu şekilde bir işlemde Bilançoda 500 sermaye altında hissesinin %97si kendi ünvanı olacak.Aynı şekilde 245 Bağ.Ortaklıklar hesabında aynı tutarda kendisine iştirak edecek??

Bu şekildeki bir bilanço T.T.Kanunu ve VUK göre uygun olur mu?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sn Lion


böyle birşey ne teorik ne de pratik açıdan mümkün değildir.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
çok alakasız bir konu gibi geldi bana. mesela bu hisselerin parasını kim verecek kime verecek. kar dağıtımı yapıldığında kar dan payı kim ödeyecek kime ödeyecek, kamu alacağını tahsil etmek isterse şirket aktifinden tahsil edilemeyen alacak hangi ortaktan tahsil edilecek, ve bunun gibi bir sürü anlamsız soru.
böyle bir şey olmaz, olamaz diye düşünüyorum.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
134
şirketin kendi hisselerini satın alması

limited şirketler için TTK daki hüküm;
VII - PAYLARIN ŞİRKET TARAFINDAN İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABULÜ

Madde 526 - Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirilmedikçe payların şirket tarafından iktisabı veya rehin olarak kabulü muteber olmaz; meğer ki bu muameleler esas sermayeye iştirakten doğmayan alacakların ödenmesi maksadiyle vukubulsun.

Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirildikten sonra paylar ortaklık tarafından iktisap edilebilirse de bunların bedelleri ancak ortaklık mallarının esas sermayeyi aşan kısmı ile ödenebilir; aksi takdirde muamele muteber olmaz.

Anonim şirketler için ise

Madde 329 - Şirket, kendi hisse senetlerinin temellük edemiyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür. Şu kadar ki; aşağıda gösterilen akitler bu hükümden müstesnadır:

1. Hisse senetleri şirketin sermayesinin azaltılmasına dair bir karara dayanılarak devralınmışsa;

2. Hisse senetleri şirketin kurulması veya esas sermayenin çoğaltılması dolayısiyle vakı olan iştirak taahhüdünden başka bir sebepten doğan şirket alacaklarının ödenmesi maksadiyle devralınmışsa;

3. Hisse senetleri bir mamelekin veya işletmenin borç ve alacaklariyle beraber temellük edilmesi neticesinde şirkete geçmişse;

4. Hisse senetlerinin devir veya rehin alınması keyfiyeti esas mukaveleye göre şirket konusuna giren muamelelerden ise;

5. Hisse senetleri idare meclisi âzaları, müdürler ve memurlar tarafından kendilerine bu sıfatla düşen mükellefiyetlere karşı rehin olarak yatırılmış ise;

6. Temellük ivazsız ise.

Devralınan hisse senetleri, 1 numaralı bentte yazılı halde derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabıt ticaret siciline verilir. Diğer hallerde bu senetler ilk fırsatta tekrar elden çıkarılır.

Bu muameleler yıllık raporda gösterilir. Şirketçe devralanın payların umumi heyette temsili caiz değildir.


umarım faydalı olur
 
Üst