zirve

sevk irsaliyesi hak.

Üyelik
26 Eyl 2008
Mesajlar
6
x ilçesi merkezinde ikamet etmekte olup, münhasıran Kent Gıda A.Ş.?nin ürünlerini kendi nam ve hesabıma satın alıp satış ve pazarlamasını yapmaktayım. Sabit herhangi bir işyerim veya depom olmamakla birlikte, kamyonetimi iş yeri olarak kullanıyorum. Y il merkezinde faaliyette bulunan Kent Gıda A.Ş.?den faturalı olarak satın almış olduğum muhtelif ürünleri X merkez, çevre köy bakkalları ve çevre ilçelere kendi kamyonetimle götürüp müşterim olan işletmelere iş yerlerinde teslim etmekteyim. Emtiaları satın aldığım noktada aracıma yüklemek suretiyle satışlarını yaptığım iş yerlerine teslim edip faturalarını emtia teslimlerinde kendilerine tanzim ve tevdi ederek işlemi sonuçlandırmaktayım. Bu süreç mütemadiyen devam etmekte ve aracımdaki çok sayıda ve çeşitlilikteki ürünleri bu şekilde alıp satmaktayım. Sorunumuza gelince: İş yerimin kendi kamyonetim olması ve sabit bir depomun olmayışı, aynı zamanda çok çeşitlilikte ve çok sayıda emtiayı her gün aracımla iş yeri iş yeri dolaştırarak satış işlemimi gerçekleştirip, aynı anda faturamı tanzim ve tevdi ediyor oluşum nedeniyle Sevk İrsaliyesi kullanıp kullanmama noktasında çelişkiye düşmüş durumdayım. Sevk irsaliyesinin en temel maksadının emtia sürkülasyonunu denetim altına alma ve belge düzeninin eksiksiz ve zamanında tanzim edilmesi maksadını taşıması durumu nazara alındığında, ben ve benim gibi mükelleflerin durumları bu mantıktan hareket edilerek değerlendirilirse, irsaliye tanzim etmemize gerek kalmayacağı kanaati hasıl olmaktadır diye düşünmekteyiz. Zira, satışlarımı münhasıran kendi kamyonetimle yapmak suretiyle kesinlikle bir başka taşıt veya araç kullanmadan gerçekleştirmekteyim. Satış ve dağıtım üslubum nazara alınırsa, satışlarım ?kendi iş yerimde teslim? sayılabileceği mantığına varabiliriz diye düşünmekteyim. Aracımda (iş yerimde) bulunan emtialar satış yapmak maksadı dışında iş yerimden (aracımdan) dışarı çıkmamakta, satış yapmam durumunda da, iş yerim olan aracımı satış yapacağım işletmenin önüne park ederek ürünleri iş yerine taşımakta olup, satış durumunda da zaten faturayı anında tanzim etmekteyim. Kaldı ki satışını yapmakta olduğumuz emtia çeşidinin oldukça fazla olması nedeni ve her gün aynı şekilde çalışıyor olmam dolayısıyla her sabah iş yerimde (kamyonetimde) bulunan ürünleri gösterir sevk irsaliyesinin tanzim edilmesi de ayrıca oldukça zaman alıcı ve iş yerimdeki emtiaları her gün saymış ve dökümünü çıkarmış olmanın külfeti altında mustarip olacağım tarafınızdan da aşikardır. Maliye Banklığının bizim gibi mükellefler için çıkarmış olduğu V.U.K.345-d sayılı genel tebliği de bunu vurgulamaktadır. Fakat bağlı olduğumuz vergi dairesi konu üzerine eğilerek bizim durumumuzda olan mükelleflerin işlerini kolaylaştırıp işlerliğini arttırmak yerine tüm bu özellik arz eden durumları nazara almayan bir tavır içerisinde hareket etmektedir. Yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığımız durumumuzla ilgili başkanlığınızın aydınlatıcı görüşünü (müktezasını) talep etmekteyiz.(mükellefim adına yazdım).
 

Benzer konular

Üst