turkcell

Sevki Bilahere Satışlar Hakkında

Üyelik
14 Mar 2017
Mesajlar
32
Konum
İstanbul
İşletme müşterisine 1000 Kg malı 100.000 TL olarak 2016 Aralık ayında sevki bilahare olarak satıyor. Yani faturasını önceden kesiyor fakat mal teslimini ise bir sonraki yıl 2017'de peyderpey yapıyor. Örneğin 2017 Ocak ayında 200 kg Şubatta 300 kg Martta 500 şeklinde.

Sorun şu işletme VUK'a göre bu satışın tamamını 600 Yurt İçi Satışlar hesabına 100.000 TL olarak gelir-hasılat olarak yazmak suretiyle 2016 Aralık ayında mı yoksa 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabını kullanmak suretiyle 2017'de ilgili aylarda gelir ve hasılat olarak dikkate alması gerekir.

Aynı sorum bu satışa ait Satılan Malın Maliyeti tarafı içinde geçerli. Mal teslimi gerçekleştikçe mi maliyet kaydı yapılmalı?

Hem satış hemde maliyet kaydı Aralık 2016 da yapılsa sorun olur mu ? VUK açısından
 
Üyelik
3 Ağu 2010
Mesajlar
442
Konum
İSTANBUL
İşletme müşterisine 1000 Kg malı 100.000 TL olarak 2016 Aralık ayında sevki bilahare olarak satıyor. Yani faturasını önceden kesiyor fakat mal teslimini ise bir sonraki yıl 2017'de peyderpey yapıyor. Örneğin 2017 Ocak ayında 200 kg Şubatta 300 kg Martta 500 şeklinde.

Sorun şu işletme VUK'a göre bu satışın tamamını 600 Yurt İçi Satışlar hesabına 100.000 TL olarak gelir-hasılat olarak yazmak suretiyle 2016 Aralık ayında mı yoksa 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabını kullanmak suretiyle 2017'de ilgili aylarda gelir ve hasılat olarak dikkate alması gerekir.

Aynı sorum bu satışa ait Satılan Malın Maliyeti tarafı içinde geçerli. Mal teslimi gerçekleştikçe mi maliyet kaydı yapılmalı?

Hem satış hemde maliyet kaydı Aralık 2016 da yapılsa sorun olur mu ? VUK açısından
Dönemsellik ilkesi gereği satış ve maliyetleri ilgili dönemlere ayırmak zorundasınız.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba,

Bilindiği üzere fatura, malın tesliminden ve hizmetin ifasından sonra 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte müşterinizin talep etmesi durumunda mal tesliminden önce fatura düzenleyebilirsiniz.

Bu durumda;
a) Malın sevk edildiğinde düzenlenecek irsaliyelerle kesmiş olduğunuz faturayı ilişkilendirmek için irsaliyelerin üzerine fatura numarasını yazmanız gerekmektedir.
b) KDV kanunun 10/b bendi uyarınca faturayı kestiğiniz dönemde KDV açısından vergiyi doğrulan olay meydana gelmiştir.

Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi açısından;
a) Ticari kazancın tespitinden dönemsellik ve tahakkuk esası geçerlidir.
b) Gelecek dönemlere ait peşin olarak tahsil edilen satış bedelinin, ilgili bulundukları yılların hasılatı olarak dikkate alınması ve kar zararın tespitinin ilgili yıllarda yapılması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu yönünden;
VUK'nun 297. maddesinde "Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil olunan hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş olan giderler mukayyed değerleri üzerinden pasifleştirilmek suretiyle değerlenir." şeklinde hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde;
Faturanın kesildiğinde 120, 380 ve 391 hesap
Malın teslimlerinde 620/621, 152/153, 380,600 hesaplar çalışmalıdır.

İyi günler.
 
Üyelik
14 Mar 2017
Mesajlar
32
Konum
İstanbul
Şükrü Bey merhaba,

Öncelikle değerli yorumlarınız için teşekkür ederim.

Siz mal teslimi gerçekleştikçe hasılat kaydı yapılır diyorsunuz fakat İstanbul Defterdarlığı' nca verilen 02.04.2004 tarih ve 4186 sayılı Muktezanın son paragrafında şöyle denilmiştir :

''....................ticarî kazancın tespitinde tahakkuk esası cari olduğundan ve elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları ifade ettiğinden, 2002 takvim yılında fatura edilerek teknik sorunlar nedeniyle 2003 yılında müşterinize teslimatı yapılan mala ait bedelin tahakkuk tarihi (fatura düzenleme tarihi) itibariyle 2002 takvim yılı kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.''

Muktezada hasılat için ''elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları ifade ettiğinden'' ibaresi yer almaktadır.

Bu konudaki yorumunuz nedir ?
 
Son düzenleme:

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
Eğer sadece parası tahsil edilse idi alınan avans olarak kaydedilirdi. Ancak ft kesilerek o ticari iş tamamlanmış dolayısı ile ft tarihinin içinde bulunduğu yıl geliri olur. Alıcının malı teslim almayıp satıcıda tutması bu durumu değiştirmez. Satıcı 159 Hs altına emanetteki mallar olarak iki alt hs açıp 159.a 152/153 kaydı ile fiilen teslim edilmeyen mal kaydını, 621-159.b ile satılan ama fiilen telim edilmeyen mala ait maliyet kaydını yapabilir. Ertesi yıl mal fiilen teslim edildiğinde ise 159.b - 159.a kaydı ile hesapları kapatır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın metehan,

VUK'nun 229 ve 231 nci maddeleri aşağıdadır.

VUK'nun daki hükümlerden çıkıldığı zaman yapılmış olunan işlem karmaşık sonuçlara yol açıyor.

Mehmet Maç bu makalesinde konuyu özetlemiş.

MAL TESLİM EDİLMEDEN VEYA HİZMET TAMAMLANMADAN ÖNCE FATURA KESİLEBİLİR Mİ ?

Ancak siz mesajınızda belirttiğiniz özelgeye uyacaksanız tercih sizindir.


Faturanın Tarifi
Madde 229
Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Fatura Nizamı
(Değişik: 30/12/1980 - 2365/35 md.) Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

Madde 231
5. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/20 md.) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami (5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
 
Son düzenleme:
Üst