Seyyar Mi̇lli̇ Pi̇yango Bayi̇li̇ği̇

Üyelik
6 Ocak 2017
Mesajlar
2
Konum
giresun
Bugün seyyar milli piyango bayisi olmak için evraklarımı hazırlamaya başladım.Giresun vergi dairesine gittiğimde basit usuldan vergi mükellefi oldum.Daha sonra odaya kayıt oldum.Odadakiler bana her ay bağkur ödüceğimi söylediler.Daha sonra vergi dairesine tekrar geri gittim.Bana senede 1 beyanneme vericeğimi bunuda odaya gideceğimi söylediler.Buda milli piyango ve kazı kazan alırken bana kestikleri faturadan çıkan komisyonun %15 vergi olarak devlete ödüceğimi söylediler.Benim kafama takılan kazandığım komisyonun niye %15 ödüyorum zaten ben milli piyangoyu alırken devlet benden vergisini kesiyor. Bu konuda bilgisi olan beni aydınlatırsa sevinirim. Vergiden muafım diye biliyorum ben.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,661
Konum
İSTANBUL
T.C.
BURSA VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü


TARİH : 09.04.2003
SAYI : B.07.4.DEF.O.I6.11;GVK:190-03-17
KONU :Talih oyunları satışından dolayı elde
edilen gelirin ayrıca kanuni defterlere
kayıt edilip edilmeyeceği hk.Defterdarlığımıza verdiğiniz 26.03.2003 tarihli dilekçede, kuruyemiş satışı ile tekel ve talih oyunları bayiliği faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğünce, aldığınız komisyon için düzenlenen faturada gelir vergisi ve fon kesintisi de yapıldığından bahisle, talih oyunları satışından dolayı elde edilen gelirin ayrıca kanuni defterlere kayıt edilip edilmeyeceği hususunda bilgi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinde; mükelleflerin, 2 nci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri, bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 37'nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra ticari kazanç sayılan faaliyetler sıralanmış, 38 inci maddesinde bilanço usulünde ticari kazancın tespitine; 39 uncu maddesinde ise, işletme hesabı esasında ticari kazancın tespitine ilişkin hükümler yer almıştır.
Diğer taraftan; aynı Kanunun 94 üncü maddesinin 10 numaralı bendinin a fıkrasında, (99/13230 sayılı Kararla değişen bent) başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango idaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, 138 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de, (4108 sayılı Kanunla yapılan düzenleme İle) bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bayiliği yapanlara komisyon, prim ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin yanısıra, sabit bir işyerinde faaliyet gösteren milli piyango bayilerine (başbayiler hariç) yapılan aynı mahiyetteki ödemelerin de tevkifat kapsamına alındığı açıklanmıştır.
Bu durumda; ticari nitelikte olan talih oyunları bayiliği faaliyetinizden elde ettiğiniz gelirin de Gelir Vergisi Kanununun 37, 38 ve 39 uncu madde hükümleri doğrultusunda yasal defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.
Öte yandan; Gelir Vergisi Kanununun 121 inci maddesinde, yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve İratlardan (4369 sayılı Kanunun 8l/C-l2'nci maddesiyle değişen ibare) (01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) bu Kanuna göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca, (Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon prim ve benzeri ödemelerden) tevkif yoluyla kesilen vergileri (belgelendirmek suretiyle) vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup etmeniz mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,779
Konum
İstanbul
Sayın burak2893,

Ferhat kardeşim zaten özelgeyi paylaşmış bilgilerin hepsi var ben size küçük bir açıklama ekleyeyim.

1. Yıllık beyanname vereceksiniz doğru,
2. % 15 vergi ödeyeceksiniz doğru,
3. % 20 stopaj var oda doğru.

Tüm bunlar yılsonunda vereceğiniz beyannamede birleşecek ve verginiz hesaplanacak, belki % 15 ile belki artan orana göre daha yüksek, kesilen stopajlar hesaplanan vergiden düşülecek ve belki iade belki üste ödeme çıkacak.
 
Üst