SGK, Askerdeki Bağ-Kur?lulardan Prim İsteyecekmiş

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,705
Konum
İSTANBUL
SGK, askerdeki Bağ-Kur?lulardan prim isteyecekmişİşyeri sahibisiniz, vatan hizmeti deyip işyerinizi-dükkanınızı kapatıp askere gidiyorsunuz veya şirket ortağı iseniz ortaklıktaki görevlerinizi başkasına devredip gidiyorsunuz. Artık bir kazancınız, işyeriniz yok ama şayet vergi mükellefiyetiniz veya şirket ortaklığınızı sona erdirmediyseniz siz vatan hizmeti yaparken SGK size borç gönderecek. Olur mu demeyin SGK bu yapar.

1- 1479 ve 2926 da kanun ile getirilmişti

Halen geçerli olan 1479 sayılı Kanun?da açıkça ?askerde iken sigortalı olunmaz? denmediği için 1479 sayılı Bağ-Kur sigortalıları ile 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur sigortalılarından askerde dahi olsalar hem emeklilik hem de sağlık primi alınıyordu. Bu bana göre hukuksuzdu ama kanunda aksi ifade edilmediği için pek ses çıkarılmazdı.

2- 5510 sayılı Kanun ?askerde sigortalı olunamaz? diyor

1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu?nun ?Sigortalı sayılmayanlar? başlıklı 6 ıncı maddesi açıkça, ?Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;...

d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,
...

4?üncü ve 5?inci maddelere göre sigortalı sayılmaz? demektedir. Yani, kim ki askere giderse SGK o kişiden ne emeklilik primi ne de sağlık primi isteyemez, alamaz.

3- SGK yönetmeliklerinde ?alacağım? diyor

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu?nun uygulama yönetmeliklerinden ilki olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) ise 28 Ağustos 2008 günü Resmi Gazete?de yayınlandı. SGK?nın hazırladığı bu yönetmeliğin, ?Sigortalı sayılmayanlar? başlıklı 10?uncu maddesi ise; ? Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;
...
ç) Kanunun 4?üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, ...? diyerek vergi mükellefli olanlar (-1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,) ile şirket ortaklarından (-3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,) askerde de olsalar, yedeksubay okulunda da olsalar emeklilik yani kısa ve uzun vadeli sigorta primi alacağım demektedir.

4- GSS primi de isteyecekmiş

SSİY?ye benzer bir şekilde Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği (GSSİY) de 28 Ağustos 2008 günü Resmi Gazete?de yayınlandı. Tıpkı SSİY gibi GSSİY?nin ?Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlar? başlıklı 8?inci maddesi ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), ?...Kanunun 4?üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, Ö?ni de GSS?li sayarak askerde dahi olsalar kendilerinden Genel Sağlık Sigortası primi alacağını ilan etmiştir.


ferhat

kaynak:ali tezel
 
Üyelik
8 Nis 2006
Mesajlar
372
Ynt: SGK, Askerdeki Bağ-Kur?lulardan Prim İsteyecekmiş

valla ne diyeyim iyice saçmalamaya başladılar. bunlar yarın ölüdende prim isterler diye korkuyorum :)
 
Üst