resim

SGK Borçlarında Tecil ve Taksitlendirme

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,688
Konum
İSTANBUL
SGK borçlarında tecil ve taksitlendirme


Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan işverenlerin tecil ve taksitlendirmeye ilişkin uzun bir süredir beklediği düzenleme yapıldı. İşverenlerden gelen haklı eleştiriler, SGK İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanı Bekir Hançer ve SGK üst yönetiminin çabalarıyla sonuçlandırılarak 2008/16 sayılı SGK Genelgesi'yle duyuruldu. Yapılan düzenleme sonucunda taksitlendirilen borçlu işveren sayısı ve borç tutarında ciddi artış olduğu gözlenmiş.

SGK Yönetim Kurulu'nun 30/01/2008 tarihli ve 2008/41 sayılı kararı ile yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun "çok zor durum" halinin tespitinde;

"Kasa+banka+kısa vadeli alacaklar/kısa vadeli borçlar"

formülü sonucu bulunacak rasyonun "2,00" ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından "çok zor durum" hali olarak kabul edilmiştir.

Rasyonun, "1,50" ve altında olması

Borçların kademeli ödeme planına göre tecil ve taksitlendirilebilmesi için, rasyonun "1,50" ve altında olması, borçlunun da bu yönde talepte bulunması gerekmektedir. Rasyosu "1,50" ve altında olmakla beraber kademeli ödeme talebinde bulunulmaması halinde ise borçlar en fazla 24 aya kadar eşit taksitler halinde ödeme planına bağlanacaktır.

Ancak, rasyosu "1,51" ve üzerinde çıkan borçlular talep etseler dahi borçlarının kademeli ödeme planına bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, tecile yetkili makamlarca, borcun miktarına ve borçlunun çok zor durumuna bakılarak, borcun talep edilen tecil süresinden daha az bir sürede ödenebileceğine kanaat getirilmesi halinde daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

Rasyonun "1,51" ila "2,00" aralığında olması

Rasyonun "1,51" ila "2,00" aralığında olması durumunda, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan işverenlerin borçları, azami 20 aya kadar eşit taksitler halinde olmak üzere ödeme planına bağlanabilecektir. Bu durumdaki işverenlerin borçlarının, kademeli ödeme planına göre taksite bağlanması ve borcun 20 aydan fazla taksitlendirilmesi talepleri kabul edilmeyecektir.

Yine, tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca borç tutarına ve borçlunun çok zor durumuna bakılarak borcun talepte bulunulan tecil süresinden daha az bir sürede ödenebileceğine kanaat getirilmesi halinde 20 aydan veya talepte bulunulan tecil süresinden daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

Rasyonun "2,01" ve üzerinde olması

Rasyonun "2,01" ve üzerinde olması halinde, işverenin çok zor durum halinin bulunmadığı, mali durumunun SGK alacağını defaten ödemeye uygun olduğu kabul edilerek borçluların tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilmektedir.

Cari ay primlerinin aksatılması

Tecil ve taksitlendirmeye konu borca ilişkin son ayı izleyen ayların (cari ayların) ödenmemiş olması durumunda; cari ay primlerinin, en geç önceden belirlenmiş olan tecil süresi dahilinde ödenmesi şartıyla, tecil ve taksitlendirme işleminin bozulmaması uygun görülmüştür.

Buna göre, diğer taksitlendirme şartları yerine getirildiği sürece borç türü bazında tecile konu borca ilişkin cari ay borçlarının ödenmemesi halinde, ödenmemiş cari ay borçlarının sayısına bakılmaksızın en geç önceden belirlenmiş olan tecil ve taksitlendirme süresinin sonuna kadar ödenmesi kaydıyla, taksitlendirme işlemi bozulmayacaktır.

İbrahim IŞIKLI

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU
 

Benzer konular

Üst