Sgk İlişiksizlik Belgesi Hakkında

Üyelik
11 Ağu 2014
Mesajlar
1
Konum
istanbul
Merhaba,

Bir üniversitenin konaklama hizmeti ihalesini aldık otel olarak.iş bitti,bedeli de tahsil ettik.
Ancak kesin teminat iadesi için kurum , SGK dan ilişiksizlik belgesi istedi.SGK , dosya açmadınız ki ilişiksizlik belgesi verelim dedi.

Öncelikle mevcut personellerimiz ile işi yaptık,herhangi bir ek işçi alınmadı...İhaleye başlamadan evvel SGK ya herhangi bir bildirim yapmamız gerekiyor muydu acaba ?

Gerekiyor idi ise bildirmemiş olduğumuz için ceza yer miyiz ?

Yani kısacası teminatı geri alabilmem için ne yapmam gerekiyor acaba ? Zor durumdayım gerçekten
yardımcı olursanız çok sevinirim

Saygılar
 
Üyelik
16 Tem 2014
Mesajlar
12
Konum
istanbul
''5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlığını taşıyan 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; İşverenlerin hak edişlerinin, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edileceği öngörülmüş bulunduğundan, Kanunun bu hükmüne istinaden yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik gereğince, hak ediş ödemelerinden önce işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve idari para cezası borçlarının olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir.'' fakat siz dosya açılışı 5510/90.md.bakınız...
 
Üyelik
16 Tem 2014
Mesajlar
12
Konum
istanbul
''5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlığını taşıyan 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; İşverenlerin hak edişlerinin, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edileceği öngörülmüş bulunduğundan, Kanunun bu hükmüne istinaden yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik gereğince, hak ediş ödemelerinden önce işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve idari para cezası borçlarının olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir.'' fakat siz dosya açılışı 5510/90.md.bakınız...

kuruma başvuru yapmanız gerekiyordu. Şimdi sektörünüz hizmet sektörü işlem biraz farklılık gösterebilir. Reesen o tarihler arası işçilik, prim tahakkuku yapılacaktır.
 
Üyelik
16 Tem 2014
Mesajlar
12
Konum
istanbul
''Kamu İhale Kanuna göre yapılan ihalelerin hak ediş ödemeleri ve teminat mektubu iadesi sırasında Sosyal Güvenlik Kurumuna yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda, cezai işlemlerle karşı karşıya kalınabilmektedir.

Gerçekleştirilen ihalelerde, sözleşme imzalama tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı yükümlülükler başlamaktadır. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 90. maddesine göre sözleşme imzalanan firmanın adres ve diğer bilgileri 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

Örnek 1: “Kağıt Satın Alma” ihalesi sonuçlandırıldı. Bu ihaleyi alan firmanın SGK’ya bildirilmesine, kağıt piyasadan rutin olarak satılan, özel olarak üretilmeyen bir üründür ve yüklenici firmanın bu ürünü özel olarak üretmeyip piyasadan hazır alarak yada standart üretiminin sonucunda, temin edeceğinden ötürü gerek yoktur.

Örnek 2: Kuruluşumuzun fiziksel koşullarına göre 200 adet dolap ihalesi yaptık bu ihaleyi alan firmayı sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içinden SGK ya bildirmemiz gerekiyor bunun sebebi ise firma bu dolapları kuruluşumuzun fiziksel koşullarına göre imalat yapması gerekiyor ve burada bir işçilik söz konusu.

Kurumun PVC pencerelerini değiştirmek üzere bir ihale gerçekleştirdik. Bu durumda sözleşme imzalanmasını müteakip, söz konusu tedarikçinin kurumun fiziki şartlarına göre özel bir imalat yapacak olmasından dolayı, 15 gün içinde SGK’ya bildirim yapılmalıdır.

Hizmet alımları ve ihale yapan kurumun şartlarına göre özel imalat gerektiren mal alımları ihalelerinde, sözleşme imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinden SGK’ya bildirim zorunludur.

Birinci örnekte yer aldığı gibi özel bir imalat gerektirmeyen mal alım ihalelerinde ise bu durum zorunlu değildir.

İdarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, SGK’ya bildirmemeleri veya sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 günlük süre geçirildikten sonra bildirmeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin (g) bendi uyarınca, haklarında, 15 inci günün son gününde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

İdarece işverenlerin hak edişleri, SGK’ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir.Hizmet alımları ve ihale yapan kurumun şartlarına göre özel imalat gerektiren mal alımları ihalelerinde, sözleşme imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinden SGK’ya bildirim zorunludur.
 

Benzer konular

Üst