SGK Mevzuatında İşyeri Kayıt ve Belgelerinin Geçersiz Sayılması

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Resul KURT

5510 sayılı Kanun'un kurumca verilecek İdarî Para Cezaları başlıklı 102. maddesi hükmüne göre, işverenin yasal kayıt ve belgeleri saklama yükümlülüğünün yanında kayıtları usulüne uygun tutma zorunluluğu da bulunmaktadır. Kanun, kayıtların tutulmasında şekil şartına önem vermiş ayrıca tutulması zorunlu olan ücret tediye bordrosunda bulunması gereken bilgileri de tek tek saymış, aksine işlem yapan işverenlere ise cezai yaptırımlar getirmiştir. Kanunun 102. madde metnine göre usulüne uygun tutulmayan kayıtlar geçersiz sayılmış, her bir geçersizlik hali için ayrı ayrı idari para cezası yaptırımını uygulamaya koymuştur.

Yürürlüğü 5510 sayılı Kanun'la kaldırılan 506 sayılı Kanun'un 140. maddesinde kayıt geçersizliğine cezai yaptırım getirildikten sonra hangi kayıtların geçersiz olacağının yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmış, geçersizlik halleri de SSİY'de tek tek sayılmıştır. Geçersizlik hallerinin kanunda sayılmayıp atıf yapılan SSİY ile düzenlenmesi evrensel bir nitelik taşıyan "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesindeki "Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hüküm olunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz" hükmü doğrultusunda geçmişte sıklıkla eleştirilmiştir. 5510 sayılı Kanun'da geçersizlik hallerinin tek tek sayılması ile bu eleştiriler bir anlamda son bulmuştur.
...
Tamamı
 

Benzer konular

Üst