SGK?nın Erken Ödeme İndiriminin Yalnızca Adı Varmış

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
23.11.2008 Şevket TEZEL [email protected]

Prim ödeme yükümlüsü kendisi olan 4/b sigortalıları ile 4/b sigortalılığı kapsamında sosyal güvenlik destek primine tâbi olup emekli aylığını da alarak çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalı olanların 5510 sayılı Kanun kapsamında ?Erken ödeme indiriminden? yararlanabilme hakları bulunduğunu, getirilen bu hakla 6183 sayılı Yasada yer alan ?Erken ödeme indirimi? uygulamasının sosyal güvenlik sistemine yansıtılmak istendiğini olumlu bir gelişme olarak karşılamıştık.

Kanun yüzde 4 diyordu

Bu nedenle de 03.11.2008 tarihli köşemizde 6183 sayılı Kanuna dayanarak, ?Erken ödeme indiriminin, ödemenin yapıldığı ayda ödeme vadesi başlamış ayın prim tutarı hariç olmak üzere izleyen ayların primlerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenmesi uygun görülen indirim oranları üzerinden, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık yüzde 4 oranında uygulanacağını? belirtmiştik.

BKK 11 yıl önce sıfır çekti

Yazımıza konu edindiğimiz 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Eylül 1996?da getirilen Ek 1 inci maddesindeki bu erken ödeme indirimi oran yüzde 4 olarak belirlenmiş, fakat aynı madde kapsamında BKK ile sıfır ila 8 arasında değiştirilebileceği öngörülmüştü. Buna binaen de yalnızca 1996-1997 yılları arasındaki bir yıllık sürede 4 BKK ile değiştirilerek nihayet 20.09.1997 tarih ve 23116 sayılı RG?de yayımlanan 97/9942 sayılı BKK ile 1 Ekim 1997 tarihinden itibaren söz konusu oran sıfır ?0? olarak belirlenmişti.

Yetkili Kabine

Oysa biz yeni bir döneme girdiğimizi sosyal güvenlik mevzuatının tümden değiştirildiğini, bu bağlamda yeni ?Erken ödeme? uygulaması getirildiğini göz önüne alarak yüzde 4 oranı bazında yeni bir oranın BKK ile tespit edileceğini düşünmüş, 11 yıl öncede kalmış indirim oranını eksilten BKK?nin yenileneceğini ummuştuk. 11 yıl önce o günün koşulları gereği bir yılda dört defa değiştirilen, 11 yıldır da değiştirilmeyen BKK?nin o zaman getirdiği rakamın uygulanmak isteneceğini açıkçası beklememiştik.

Oran sıfırsa indirim yoktur

SGK?dan edindiğimiz ilk izlenim bu ?sıfır? oranının BKK ile tekrar yüzde 4 oranına yükseltileceği şeklinde olsa da ?SGK?nın üzerinden 11 yıl geçmiş BKK?yi uygulamaya devam edeceği? yönündeki son aldığımız haberler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Zira yüzde sıfır oranında uygulanacaksa ?Erken ödeme indirimi? ?Dostlar alışverişte görsün? demek, dahası vatandaşla alay etmek olmuyor mu?

İndirimin içi dolsun

SGK?nın getirdiği bu ?Erken Ödeme İndirimi? hakkının sadece adını koymuş olmaması, bu hakkın gerçek olması için içinin dolu olması gerekiyor. SGK?nın, kotarılması yalnızca bir Bakanlar Kurulu Kararına bakan bu haktan 4/b sigortalılarını yoksun bırakmayacağını, bırakmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Hülya T.DEDEOĞLU ? 04.03.1966 doğumlu, 01.08.1985 ilk sigortaya giriş tarihli 4 bin 238 SSK prim günü olan bir sigortalı olarak kalan 837 günü 1 Ekim 2008?den sonra Bağ-Kur?lu sayılsa bile isteğe bağlı ödeyerek 837 günün sonunda SSK?dan emekli olabilirsiniz.
 
Üst