Sigorta Acentası

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
sahış sigorta acentası olan biri işletme defterimi tutacak yoksa serbest meslke defterimi? Şimdiden yardımlarınız için teşekür ederim.
 
S

SMMMESUT

Ziyaretçi
B acentası olduğunuz için işletme defteri. Sadece sigorta işi ile uğraşacaksa KDV mükellefiyeti olmayacak
 
S

SMMMESUT

Ziyaretçi
a acentası olanlar mecburen bilanço. A acentası olabilmek için şirket kurmak şartı var. A acentaılığı alabilmeniz için şirket kuracaksınız
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
365
selam

Selam..Sayın Mesut bey'in görüşlerine katılmıyorum.A acentelerinin bilanço tutacak dieye bir şart yok.Çünkü şirket olma diye bir zorunluluğu yok.Şahıs firma ise işletme defteri tutarlar.Bu şekilde A acentesi olan 2 tane mükellefim var.ben senelerdir işletme defteri tutarım..saygılar
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
48
İlginize Teşekkür ederim.
Geçen senef 2.sınıf olan a acentesi nin gelirlerini ay sonunda ana siğortadan gelen aylık döküme göre işliyordum.Bu sene 1.sınıf olan bu acentenin gelirlerini hangi belgeye göre kayıtlara girmeliyim.bir arkadaşım rejıstro defterinden bahsetti.Bu defterdeki tüm kayıtları tek tek mi işleyeceğiz.Bir de siğorta muameleleri vergisi kesintisi ile ilgili yevmiye kayıtlarını nasıl işlemem gerekiyor.Bilgisi olan arkadaşların yardımı oluesa sevinirim.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
sigorta acentası

arkadaşlar baştan ilginize teşekür ederim ama a tipi acenta şahış firması ola biliyor.Benim takıldığım konu işletme defterimi serbest meslke defterimi bir kızım arkdaş serbest meslek tutuyor.A tipi acenta işi yapn zaten kdv den muaf vermiyor. Defter konuşunta açık bir fikir alamadım gerçeği söylemek gerekirse.
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
365
selam..Sigorta faaliyeti için işletme defteri tutulur...kesinlikle serbest meslek defteri tutulmaz...rejistro bilgileri toplu halde işlenir.aylık toplam poliçe bazında girilir.kolay gelsin....
 
Üyelik
24 Ara 2005
Mesajlar
43
Poliçe tahakkuku aylık olarak bir fişe girilebiliyor. Ama istenirse, uygun bir bilgisayar programı vasıtasıyla poliçe bazındada girilebilir. Ancak bu programlar oldukça pahalı ve Ana Şirketin öngördüğü poliçe programıyla uyumlu olması gerekiyor, yani onunla entegre çalışacak. Poliçe basılır basılmaz, muhasebe fişini kesecek. Acentelerin kullandığı poliçe programlarında, rejistro defteri basan modül mevcut oluyor. Oradan gerekli zamanlarda rejistro bastırmak mümkün. Poliçe bazında satır satır yazılıyor o defter.

Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinin Gider Vergisine Ait Kayıtları
Madde No 204
Kapsam
Madde 204 - ( 5228 sayılı Kanunun 59/1-a maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 31.07.2004 ) Banka (vergi kanunları uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece, özel finans kurumları banka olarak addolunur), banker ve sigorta şirketleri(*) banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mevzuuna giren işlemleri müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi muhasebe defterlerinde veyahut isterlerse ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi defterinde, diğer işlemlerinden ayırmak suretiyle gösterilir.
(2365 sayılı Kanunun 31'inci maddesiyle eklenen fıkra) Bankalar ile mevduat faizi ödeyen bankerler yukarıda belirtilen defter kayıtlarında bu hususlara ilişkin bilgileri müfredatlı olarak göstermeye mecburdurlar.

AYHAN ALAYLI
 
Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
11
Değerli meslektaşlarım,

T.T.K.nun 116.maddesine Acenteleğin tarifi aşağıda belirtildiği şekilde yapılmış:"ACENTELİK A) UMUMİ OLARAK I- TARİF

Madde 116- Ticari mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir.

Bu fasılda hüküm bulunmayan hallerde aracılık eden acenteler hakkında tellallık hükümleri, akid yapan acenteler hakkında komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmayan hallerde vekalet hükümleri tatbik olunur."

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 37.maddesinde Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır hükmü gereğince gerçek kişiler tarafından yapılan acentelik faaliyeti ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmekte ve Gelir Vergisine tabi olarak vergilendirilmekte, bu sigorta aracılık faaliyetinin tüzel kişiliği a.ş veya ltd.şt. gibi bir şirket tarafından yürütüldüğü hallerde ise Kurumlar Vergisine tabi olarak vergilendirilmektedir.

Sigorta acenteleri 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanununa göre yayınlanan Sigorta Yönetmeliğinde de açıklandığı üzere 1-Sözleşme yapma ve prim tahsil etmeye yetkili olanlar(A tipi), 2-Sigorta Şirketi tarafından verilen kısıtlı yetkiye göre sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi olanlar(B tipi) 3-A Tipi acenteye bağlı olarak faaliyette bulunan sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmayan acenteler şeklinde sigorta aracılık hizmetleri yapılmaktadır. Yapılan bu işlemler ticari faaliyet olduğundan aracılık hizmetleri nedeniyle de elde ettikleri sigorta komisyonlarını gelir olarak defterlerine işlerler. 1. veya 2.sınıf olmaları bu komisyon gelirlerinın tutarına göre belirlenmektedir.

Sigorta Acenteleri kesinlikle serbest meslek defteri tutmazlar. Sadece sigorta eksperlerinin faaliyetleri serbest meslek faaliyeti olduğundan serbest meslek kazanç defteri tutarlar.

Ayrıca, sigorta acenteleri Sigorta şirketlerinden aldıkları sigorta komisyonlarına karşılık sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta komisyon gider belgesine istinaden gelir kaydı yaparlar.

Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar dilerim.

Hüseyin Hamamcılar
İzmir SMMM
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
145
serbes meslek

arkadaşlar görüşleriniz içi teşekür ederim.
1- Şimdi ben işletme defterine işlerken gelirlere geleN listelerden hasılatı yazdım. Kendi masraflarımızı gidere kdv yönün den ben terk ettiğim için kdv beyaanamesi vermeyeceğimden arabaya ait benzin yada kırtasiye masraflarını kdv dahil mi işleyecem.
2 - Birde b tipi acente iile anlaştım ona komisyon karşılığı acentalık verdim kendi üzerimden.Ben herhalde komisyon makbuzu kesecekmişim bunuda gidere yazacakmışım. Bu komisyon makbuzun maliye onaylımı olacak.Fatura kullanacağımız bir ilişki kalmadı anladığım kadarıyla.
şimdiden yardımlarınıza tş ederim
 
Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
11
Değerli Meslektaşlarım,

Sizlere yararlı olması dileğiyle 2 adet özelgeyi aşağıda bilgilerinize sunar, değerlendirmenin tarafınızdan yapılarak işlem yapılmasını temenni ederim.

Hüseyin Hamamcılar
İzmir SMMMT.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Usul Müdürlüğü

TARİH : 23.12.2005
SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/229-11946
KONU : Tali acentelerden alınan hizmetin ne şekilde belgelendirileceği Hk.


İLGİ: …

… Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden … tarafından Grup Müdürlüğümüze verilen dilekçede sigortacılık faaliyetini broker ünvanı altında yürüttüğü gelirinin sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçeleri üzerinden alınan komisyon alacağı, bunun yanında sigorta aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle tali acente (B tipi acente) olarak çalışacağı belirtilerek şirketlerinin tali acentelere yaptığı ödemelerin ne şekilde belgelendirileceği ile kayıt düzeni hakkında görüş talep edilmekte olup Müdürlüğümüz görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’ncu maddesinde,

"Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

Şeklinde tanımlanmış ve 232’nci maddesinde,

"Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;


Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

Serbest meslek erbabına;

Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

Vergiden muaf esnafa;
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 480 Yeni Türk Lirasını (480.000.000 lira) geçmesi veya bedeli 480 Yeni Türk Lirasından (480.000.000 TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir."

denilmektedir.

Ayrıca; 243 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (B) bölümünün 4’ncü maddesinde,

"Sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri ile sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek “Sigorta Komisyon Gider Belgesi”ne istinaden kayıtlara alınacaktır.

Acenteler ve prodüktörler bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider belgesine istinaden hasılat kaydedeceklerdir."

hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre; sigorta komisyon gider belgesi sigorta şirketleri tarafından düzenlenen bir belge olduğundan, acentenin tali acentelere yaptığı komisyon ödemeleri karşılığında sigorta komisyon gider belgesi düzenlemesi mümkün olmayıp, tali acentelerin almış olduğu komisyon bedelleri karşılığında fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Müdürlüğünüzü ilgilendiren hususlardaki görüşünüzün görüşümüz ile birleştirilerek mükellefe bilgi verilmesini rica ederim.


Grup Müdür V.

İZMİR DEFTERDARLIĞI
__________________

TARİH
:
16.04.2004

SAYI
:
B.07.4.DEF.0.35.11/176200-2148/1892

BİRİM
:
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

MADDE NO
:
193 Sayılı G.V.K. Md. 37, 51, 94, 6802 sayılı Gider V.K. 28, 30, KDV Md. 17 V.U.K. Md. 153, 156

KONU
:
Bireysel emeklilik aracısı olarak alınan ücretlerin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulup tutulmayacağı.
ÖZET


Sigorta şirketleri ile sigorta acentelerinin (tali acenteler dahil) faaliyetlerinin ticari faaliyet, bu faaliyet sonucu elde edilecek kazancında ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve bunların gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaları gerekmekte olup, bunlara yapılan ödemelerden ise 94’üncü maddenin 13 numaralı bendine göre tevkifat yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İlgi dilekçenizde……………. ile aranızda imzalanacak sözleşme hükümlerine göre bireysel emeklilik sisteminin tanıtımını yapmak istediğinizi belirterek vergi dairesine müracaat etmenizin ve vergi levhası almanızın gerekli olup olmadığı, adınıza ödenen bedelden stopaj kesilerek, kalan net miktarın tarafınıza ödenmesi suretiyle bu yükümlülüklerden muaf olup olmayacağınız hususlarında bilgi istenilmektedir.

GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’inci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır. Ticari ve Sınai faaliyetlerle ilgili kurallar ise Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanunun 3’üncü maddesinde ticari işler, “Bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari işlerdir.” şeklinde tanımlanmış ve 12’inci maddesinde,

-İçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacılık,

-Acentecilik, tellallık, komisyonculuk ve sair bütün tavassut işleri dahil olmak üzere sayılan bazı faaliyetlerin veya mahiyetce bunlara benzer işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseselerin de ticarethane sayılacağı belirtilmiştir.

Tavassut işi yapanlar ise, tüccarlarla diğer kimseler arasında cereyan eden bir kısım muamelelere aracılık eden ve bu hizmetleri karşılığında taraflardan ücret alan kimselerdir. Sabit veya gezici olarak yapılan her türlü tellallık, komisyonculuk, ticari mümessillik, acentelik tavassut işi sayılmaktadır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 51’inci maddesinde, tavassut işi yapanlar ile sigorta prodüktörlerinin ticari kazançlarının belirlenmesinde basit usulden faydalanamayacakları belirtilerek, bunların gerçek usulde gelir vergisine tabi oldukları hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, sigorta şirketleri ile sigorta acentelerinin (tali acenteler dahil) faaliyetlerinin ticari faaliyet, bu faaliyet sonucu elde edilecek kazancında ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve bunların gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaları gerekmekte olup, bunlara yapılan ödemelerden ise 94’üncü maddenin 13 numaralı bendine göre tevkifat yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ UYGULAMASI YÖNÜNDEN:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28’ inci maddesinin (2447 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesiyle değişen) 1’inci fıkrasında; “ Banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu,”

Aynı Kanunun “Mükellef” başlıklı 30’uncu maddesinde de; “Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlere sigorta şirketlerinin ödeyeceği,” Hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan; 4632 sayılı Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 11’inci maddesinin verdiği yetkiye göre yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 4/e bendinde, “Bireysel emeklilik aracıları; Şirketler tarafından katılımcılara sunulan emeklilik ürünlerinin tanıtımı, pazarlaması ve satışına ilişkin aracılık hizmetlerini bir sözleşmeye dayanarak daimi bir surette şirketlerin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan gerçek kişileri ifade edeceği,”

Aynı yönetmeliğin 23’üncü bendinde de, “Bireysel emeklilik aracısı hiçbir surette giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapamaz. Açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi uygulaması yönünden sigorta acentelerinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi olmaları, poliçe tanzimine veya tahsilata yetkili olup olmamalarına bağlı olduğundan, bireysel emeklilik aracılarının banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olmaları poliçe tanzimine veya tahsilata yetkili olup olmadığına bağlı bulunmaktadır.

Buna göre; bireysel emeklilik şirketleri nam ve hesabına bireysel emeklilik katılımcıları ile sözleşme yapmak veya tahsilat yapma konusunda bireysel emeklilik şirketleri tarafından bireysel emeklilik aracılarına yetki verilmesi durumunda, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile mükellef tutulmaları ve bireysel emeklilik aracısı olarak tarafınıza yapılan her türlü muameleler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması, ancak Bireysel Emeklilik Aracısı olarak şahsınıza sözleşme yapmak veya tahsilat yapma konusunda yetki verilmemesi durumunda ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile mükellef tutulmamanız gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla değişik 17’inci maddesinin 4/e fıkrası ile; Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7’inci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bu itibarla, “Bireysel Emeklilik Aracılarının”; bireysel emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik ürünlerinin tanıtımı, pazarlaması, satışı ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer aracılık hizmetlerinin, sigorta muamelelerine ilişkin işlemler kapsamında değerlendirilerek katma değer vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASI YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 156’ncı maddesinde, işyerinin tarifi yapılmış olup 153’üncü maddesinde de işe başlayanların keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 4’üncü maddesinin ikinci paragrafında; “Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan aynı Kanunun 5’inci maddesinde; Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorunluluğu getirilmiştir.

Öte yandan, 142 ve 143 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde; “Vergi levhası asmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhaları işyerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

İş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asacakları gezici olarak işyeri açmaksızın faaliyet gösteren mükelleflerin vergi levhasını asma zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.

243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (B) bölümünün 4’üncü bendinde; “Sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri ise sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek “Sigorta Komisyon Gider Belgesi”ne istinaden kayıtlara alınacaktır.

Acenteler ve prodüktörler bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider belgesine istinaden hasılat kaydedeceklerdir.”

< 246 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (B) bölümünde ise, “Sigorta ve reasürans brokerleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler nedeniyle sigorta şirketlerince ödenen komisyon bedelleri için de sigorta şirketleri tarafından “Sigorta Komisyon Gider Belgesi” düzenlenecektir.

Brokerler, bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider belgesine istinaden hasılat kaydedeceklerdir.” Denilmektedir.

Bu açıklamalara göre her ne kadar tali acentelerin düzenleyecekleri belgeler konusunda tebliğlerde bir açıklama yapılmamışsa da tali acentelerin sigorta şirketlerine veya sigorta acentelerine bağlı olarak ve onların bir alt grubu olarak faaliyette bulunmaları ve bu faaliyetleri sonucu bir komisyon geliri elde etmeleri nedeniyle, sigorta şirketi veya sigorta acentesi tarafından tali acentelere ödenen komisyon bedelleri için sigorta şirketince veya sigorta acentesince sigorta komisyon gider belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna göre, bir işyerinizin olması halinde işyerinizin bulunduğu yer vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyetinizi tesis ettirerek vergi levhanızı almanız, işyeri olarak ikametgahınızın gösterilmesi halinde ikametgahınızın bağlı bulunduğu yer vergi dairesine mükellefiyetinizi tesis ettirmeniz gerekmektedir.

-Yapacağınız faaliyet ile ilgili olarak mükellefiyetinizin açılması gerektiği,

- İşinizi, işyeri açarak sürdürmeniz halinde işyerinizin yetki alanındaki Vergi Dairesi Müdürlüğüne, işyeri açmaksızın gezici olarak sürdürmeniz halinde ikametgahınızın yetki alanına giren Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat etmeniz,

- İşinizi, işyeri açarak sürdürmeniz halinde vergi levhasını tasdik ettirip işyerinize asmanız, işyeri açmaksızın gezici olarak sürdürmeniz halinde vergi levhasını asma zorunluluğunuzun olmadığı,

- Tali acente olarak aldığınız bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemenize gerek olmadığı ve aldığınız bedelleri ,sigorta şirketleri veya sigorta acentesi tarafından düzenlenen sigorta komisyon gider belgesine istinaden hasılat kaydedeceğiniz , tabiidir.
 
Üyelik
25 Kas 2006
Mesajlar
19
Ynt: Sigorta Acentası

yeni kurulan bir sigorta limited şirketi kuruluş aşamasında ve daha sonra tasdik ettireceği
defterler nelerdir .teşekkürler
 
Üyelik
16 Kas 2021
Mesajlar
3
Konum
osmangazi/bursa
Üstatlarım iyi akşamlar .
şahıs sigorta acentesi açmayı düşünüyoruz ama işletme usullüne göre mi açmam lazım yoksa bilanço usullüne göre mi ? sigorta acentesi açmak isteyen arkadaş 17 eylül de yapılan Sgm sınavda belgesinide aldı. bu konuda yardımcı olabilir misiniz ? acente alacağımız sigorta şirketi, ticaret odasına kaydı zorunlu kılıyor. bende vergi açılışı yapmadan fikrinizi sorayım dedim . bu konuda herhangi bir genelge var mıdır ? yardımcı olursanız sevinirim...

Teşekkürler....
 
Üyelik
16 Kas 2021
Mesajlar
3
Konum
osmangazi/bursa
Merhabalar Mesut Bey.
''a acentası olanlar mecburen bilanço. A acentası olabilmek için şirket kurmak şartı var. A acentaılığı alabilmeniz için şirket kuracaksınız'' yazınıza binaen şirket değil de Şahış fırması kurulamıyor mu ? Diyelim ki şahıs firması kuruldu bilanço mu olacak işletme mi olacak .
 

Benzer konular

Üst