Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti

Üyelik
4 Tem 2008
Mesajlar
2
01.08.2008 tarihinden sonra sigorta aracıları tarafından KDV mükellefiyeti tesis edilemesi
gerekmekte. Bunun ilgili tebliğ ve bilgisi olan arkadaşlardan ayrdım istiyorum.
mail ve msn : resat99@hotmail.com
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
325
Ynt: Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti

Sayın MEslektaşım,

Bahsi geçen konuyla ilgili sn. Veysi Seviğ Hocamızın güzel bir yazısı var....Umarım sorunuza cevap teşkil eder....Aşağıya kopyalıyorum......

Kolaylıklar diliyorum.....
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki" 5766 sayılı yasanın 25'inci maddesi ile Gelir Vergileri Yasası'nın "mükellef" başlıklı 30'uncu maddesinde yapılan değişiklik uyarınca "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ni banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleridir."
Bu bağlamda da aynı yasanın "matrah" başlığını taşıyan değişik 31'inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği olarak "Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Prim tutarının hesabında sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemeler indirim konusu yapılamaz."


Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile ilgili Gider Vergileri Yasası'nın "Beyanname Verilme Zamanı ve Yeri" başlıklı 47'nci maddesinin (a) bendine eklenen hüküm uyarınca da "Sigorta muamelelerine ilişkin beyanname sigorta şirketlerinin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine" verilecektir.


Diğer yandan 5766 sayılı yasanın 12'nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Yasası'nın "Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklikle "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı muamelelerine ilişkin işlemlerinin" istisna kapsamında olduğu hususu hükme bağlanmıştır.


Gider Vergileri Yasası ile Katma Değer Vergisi Yasası'nda yapılan bu değişiklikler uyarınca sigorta aracılarının (tüm acenteler ile sigorta broker'ları) sigorta şirketleri ile yapacakları sigorta muamelelerine ilişkin işlemler Katma Değer Vergisi'nden istisna edilmiş olup, söz konusu işlemler dışında kalan diğer işlemler bu düzenleme gereği Katma Değer Vergisi'ne tabi tutulacaktır.


Katma Değer Vergisi Yasası'nın 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren geçerli olup, bundan böyle söz konusu tarihten itibaren "sigorta aracıları"nın sadece "sigorta şirketlerine" yapacakları işler Katma Değer Vergisi'nden bağışık olacaktır. Dolayısıyla yapılan bu düzenlemeler sonucunda sigorta aracılarının Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefiyetine 01 Ağustos 2008 tarihi itibariyle sona erecektir.


Bir başka anlatımla Ağustos 2008 ayından itibaren Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi artık "sigorta şirketleri" tarafından verilecektir.


Ancak, yapılan son değişiklikler uyarınca sigorta aracılarının sigorta muameleleri dışındaki işlemleri için Katma Değer Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve bunun sonucunda da vergiye tabi işlemleri olmasa dahi ilgili vergi dairesine her ay beyanname vermeleri gerekecektir.

Sigorta aracılarının (acentelerinin) bundan böyle sigortacılık dışındaki faaliyetleri Katma Değer Vergisi'ne tabi olacağı için bu bağlamda da söz konusu faaliyetleri için fatura düzenlemeleri gerekli olacaktır.

"Vergi Usul Yasası 243 seri numaralı genel tebliği ile sigorta işlemlerinde hasılatlar için fatura yerine poliçe ve sigorta gider belgesi düzenlenmesi" öngörülmüş, diğer işlemler için ise bir açıklama yapılmamıştır. (Gayrimenkul veya sabit kıymet satışı, kira gelirleri, danışmanlık vb gibi işlemler) (Bingöl, Mehmet "Sigorta Şirketlerine Yönelik BSMV Düzenlemeleri" Vergi Dünyası Sayı: 323, Sf: 13)


Yapılan bu düzenlemeler gereği olarak sigorta şirketi adına poliçe düzenleme ve prim tahsilatı yetkisi olan aracıları son kez Temmuz 2008 dönemine ilişkin Gider Vergisi'ni 15 Ağustos 2008 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyan etmeleri ve ödemeleri gerekmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesine paralel olarak mükelleflerin Banka ve Sigorta Vergisi mükellefiyetinin terkin edilmesi ile ilgili olarak vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Ancak bunun yanında söz konusu mükelleflerin Katma Değer Vergisi açısından 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mükellefiyet tesis ettirmeleri de zorunlu olmaktadır.


Daha önce yukarıda ifade ettiğimiz gibi sigorta aracıları ağustos ayı başından itibaren Katma Değer Vergisi mükellefi olarak Ağustos 2008 ayına ait Katma Değer Vergisi beyannamesini 24 Eylül 2008 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verecekler ve varsa ödenecek vergilerini 26 Eylül 2008 tarihi akşamına kadar ilgili vergi dairesine ödeyeceklerdir.


Gelir Vergileri Yasası'nın yeni 31'inci maddesi uyarınca "sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır." Dolayısıyla sigorta şirketleri tarafından Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin matrahı poliçede yer alan prim tutarı olacağından, bundan böyle Yangın Sigorta Vergisi üzerinden ayrıca Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hesaplanmayacak ve alınmayacaktır.


5766 sayılı yasa ile sigortacılık işlemlerinin vergilendirilmesi açısından sigorta aracılarının konumu değişmiş bulunmaktadır. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın açıklık kazandırıcı tebliği beklenmektedir.
 
Üyelik
4 Tem 2008
Mesajlar
2
Ynt: Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti

Sevgili meslektaşım. Bilgilendirmen için teşekkür ederim.

Reşat
 

SOO

Üyelik
21 Tem 2008
Mesajlar
1
Ynt: Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti

halilcan-28 ' Alıntı:
Ancak, yapılan son değişiklikler uyarınca sigorta aracılarının sigorta muameleleri dışındaki işlemleri için Katma Değer Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve bunun sonucunda da vergiye tabi işlemleri olmasa dahi ilgili vergi dairesine her ay beyanname vermeleri gerekecektir.
110 seri nolu kdv genel tebliği bu konudaki yanlış yorumalara son vermekte. tebliğde belirtildigi üzere : "...sözü edilen sigorta aracılarının istisna kapsamına girmeyen KDV'ye tabi arızi işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemler sadece işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus olarak verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir..."


Selahattin Özge ÖZTÜRK
 
Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
157
Ynt: Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti

o halde sigortacılıkla uğraşan mükelleflerimiz için 1ağustosta başlamak üzere kdv mükl.tesis ettireceğiz ondan sonrada 1sefer mi vereceğiz.ve poliçe gelirlerine mi fatura kesilecek bunlardan dolayı mı kdv beyn çıkartacağız.kolay gelsin
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti

Sigorta aracılarının (acentelerinin) bundan böyle sigortacılık dışındaki faaliyetleri Katma Değer Vergisi'ne tabi olacağı için bu bağlamda da söz konusu faaliyetleri için fatura düzenlemeleri gerekli olacaktır.

Butür arızi işlemlerinden ( taşınır veya taşınmaz demirbaşların satışı gibi ) kdv doğacaktır ve dolayısı ile vergi dairesinden 1 defalık mükellefiyet açtırıp, beyannamesini verdikten sonra mükellefiyetini kapatmaları gerekecektir.Kapatma yapmadıkları taktirde takip eden aylarda boş beyanname vermek zorunda kalacaklardır.

Kira geliri elde edenler içinde KDV doğacağından fatura kasmek zorunda kalacaklar ,fakat her ay fatura kesip kdv beyan edeceğinden kdv mükellefiyetini tekrar kapatmalarına elbette gerek kalmayacaktır.

Faaliyetleri tamamen istisna kapsamındaki işlemlerden oluşan ve hiçbir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemi bulunmayan sigorta aracıları KDV beyannamesi vermeyeceklerdir.

ilgili tebliğ
http://www.alomaliye.com/2008/kdv_110.htm
 
Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
157
Ynt: Sigorta Aracılık Şirketlerinin Kdv Mükellefiyeti

o halde anladığım kadarıyla sadece kdv ye tabi işlemleri olduğu zaman kdv mükellefiyeti açtıracaklardır.bizim sigortacılıkla uğraşan mükellefin sigorta işinden başka işi yok onlar için mükellefiyet tesis ettirmeme gerek yok o halde.ama 10temmuzda binek araç satışı olmuştu.onun içinde gerek yok h.halde 1ağustostan başladığına göre.tşkler bilgi paylaşımınız için
 
Üst