Sigorta Primlerinin Bordroda Gelir Vergisinden İndirilmesi

Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
MERHABALAR
Aşağıda belirmiş olduğum sorular hakkında yardımlarınızı rica ederim.
1-) Firmamız 11 çalışanı adına (ki üçü yönetim kurulu üyesidir) sağlık sigortası yaptırmıştır.
Ödenen bu primler kişilerin bordrosuna ek ücret olarak yansımaktadır.Bu tutar ücretlinin
bordrodaki gelir vergisi matrahından düşülecek midir? Düşülecekse aylık ödeme miktarı
kadar mı,yoksa bir defada yıllık tutar mı düşülecektir?

2-)Yine aynı kapsamda ben de eşime sağlık sigortası yaptırıyorum.Benim bordromda vergi matrahından
bu prim ödemesi de düşülecek midir? Düşülecekse aylık ödeme miktarı kadar mı,yoksa
bir defada yıllık tutar mı düşülecektir?

3-) Çalışanlarımızdan herhangi birisi kendi adına hayat sigortası,ferdi kaza sigortası vb.benzer bir sigorta

yaptırıldığında bu primler o kişinin vergi matrahından düşülecek midir? Düşülecekse aylık ödeme miktarı
kadar mı,yoksa bir defada yıllık tutar mı düşülecektir?

4-)
Kişilerin kendi ve ailesi adına ödediği bireysel emeklilik primleri kişinin bordrosundaki vergi matrahından

düşülecek midir? Düşülecekse aylık ödeme miktarı kadar mı,yoksa bir defada yıllık tutar mı düşülecektir?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,374
Konum
İSTANBUL
İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak herhangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir. İşverenler tarafından ücretli adına şahıs sigorta şirketlerine hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi değişik branşlardaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin , GVK’nın 61. maddesine göre ücretliye sağlanan bir menfaat olarak nitelendirilmesi ve ücret hükümlerine göre ücret bordrosuna dahil edilecektir. Sahıs sigorta primlerinin vergilendirilmesi sistemi 01/01/2013 den geçerli olmak üzere GVK 63/3. maddesinde değişiklik yapılmış olup yapılan değişiklik ile ilgili olarak 23/10/2012 tarihinde 85 sari Nolu GVK SİRKÜLERİ yayımlanmıştır. Söz konusu sirkülerin ilgili bölümü aşağıdadır. “ 8.2. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi 6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; - Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile - Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden müteşekkildir. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır. İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret, işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı olarak ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır. Şahıs sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; şahıs sigorta şirketlerinin Türkiye'de yerleşik ve merkezinin Türkiye'de olması gerekmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalara göre; Çalışanın Sağlık Sigortası İşveren tarafından ödeniyorsa ödenen bu tutar Brüt aylığa ilave edilerek Bordro üzerinden vergilendirilerek giderleştirilecektir. (GVK 40/1) Ayrıca Düzenlenecek bordro Üzerinden İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i Gelir Vergisi Matrahından indirilecektir.(GVK 63/3) Muhasebe Kaydı ; Bordronun muhasebeleştirilmesi şeklinde olacaktır. BİREYSEL EMEKLİLİKTE VERGİ İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
 
Üst