zirve

Sigortasız İşçi Çalıştıranların Ödeyecekleri İdari Para Cezaları

Üyelik
24 Ocak 2009
Mesajlar
1
Sigortasız işçi çalıştıranların ödeyecekleri idari para cezaları

1) SGK Müfettişi ve Kontrol Memurları inceleme sonucu sigortasız işçi çalıştığını tespit yaparsa ödenecek cezalar: 1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi cezası eklenir.Ayrıca sigortasız çalışanların çalışma süreleri artttıkca ücret bordrosu ve defter kayıt belgelerinin geçersizliğine bağlı cezalar üst sınıra kadar artar.a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1yıl için 1sigortalı): 38 asgari Ücret

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 38 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 29 asgari Ücret

....................
........................
......................

2)Mahkeme Kararı sonucu sigortalıya hizmet verilmiş ise veya diğer Kamu kuruluşlar denetim elemanlarınca tespit yapılmış ise bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden sigortasız çalıştığı SGK ya bildirilmiş ise ödeyeceğiniz cezalar. 1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi cezası eklenir.Diğer cezalar sabit kalır. (Buradaki fark işyeri kayıt ve belgeleri incelenmemiş ise )a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) : 26 asgari Ücret

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret


.........................
..........................
.........................

3) Kendiniz sigortasız işçiye ait bildirimi yapmış iseniz ödeyeceğiniz cezalar (İşyeri kayıtlarınız SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurlarınca incelenirse ücret bordrosu ve Yasal defter kayıt geçersizliğine bağlı cezalar eklenir..)1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi ve aylık prim hizmet belgesi cezaları eklenir..Diğer cezalar sabit kalır.a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1yıl için 1sigortalı ) : 2,167 asgari Ücret

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret


.............................
.............................
.............................

Kaynak Arif SAĞLAM/Çalışma Dünyası
 

Benzer konular

Üst