Şirket Kurmak Hk.

Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
126
Konum
istanbul
Merhaba,

Bağımlı olarak şirkette çalışmaktayım,. (SMMM ruhatımı kullanmıyorum.)
Kendi adıma bir Limited Şirket kurmak istiyorum.

1- Bağkur dan muaf olabilir miyim?
2- Yanımda SGK lı çalıştırmak zorundamıyım?
3- Kurmuş olacağım Limited şirketin defterlerini kendim tutabilir miyim?

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Merhaba,

Bağımlı olarak şirkette çalışmaktayım,. (SMMM ruhatımı kullanmıyorum.)
Kendi adıma bir Limited Şirket kurmak istiyorum.

1- Bağkur dan muaf olabilir miyim?
2- Yanımda SGK lı çalıştırmak zorundamıyım?
3- Kurmuş olacağım Limited şirketin defterlerini kendim tutabilir miyim?

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.


1-Hayır 4b li olmak zorundasınız. (bağkur)
2-Hayır böyle bir zorunluk yok.
3-Tartışmalı bence olmaz. Sadece 4a ile çalıştığınız tek bir şirketin defterlerini tutup beyannamelerini verebilrisiniz. .
 
Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
126
Konum
istanbul
1-Hayır 4b li olmak zorundasınız. (bağkur)
2-Hayır böyle bir zorunluk yok.
3-Tartışmalı bence olmaz. Sadece 4a ile çalıştığınız tek bir şirketin defterlerini tutup beyannamelerini verebilrisiniz. .


Merhaba Sn Nizam Gürsoy,
1. madde için bazı internet forumlarında SGK olarak çalışanların şirket kurmaları durumunda BAĞKUR dan muaf olacakları yazıyor, serbest olarak çalışan bir mali müşavir arkadaşımda bunu doğruladı. 2011yılındaki torba yasada bu durum düzenlenmiş dedi. ancak ilgili düzenlemenin kanun maddelerini bulamadım.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bu işler biraz karışık doğru. Ancak limited şirket kurucusu olursanız 4b öne geçer.
 
Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
126
Konum
istanbul
İSMMMO'nun verdiği cevap;


21.06.2013 12:33 Volkan UZUN
(Üye) Soru : Bağımlı olarak şirkette çalışmaktayım,. (SMMM ruhatımı kullanmıyorum.) Kendi adıma bir Limited veya şahıs şirketi kurmak istiyorum. 1- Bağkur dan muaf olabilir miyim? 2- Limited olursa yanımda SGK lı çalıştırmak zorundamıyım? 3- Kurmuş olacağım Limited veya şahıs şirketin defterlerini kendim tutabilir miyim? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : 1. Bağımsız çalışan olarak 4/b liliğiniz devam eder. 2. Şirket olunca işçi çalıştırmak gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır. 3.tutabilirsiniz


Bu cevaptan anladığım, 4A SGK iptal olacak 4B bağkur ödeme durumunda kalacağım yönündedir. Ancak verilen cevap bana tatminkar gelmedi.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ 01.03.2011 SONRASINDA SİGORTALILIĞI01.03.2011 tarihine kadar sigortalının aynı anda 4/a ve 4/b kapsamında sigortalılık ilişkisinin sürmesi halinde, ilk başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak, sigortalılık yükümlülüğü ortaya çıkmakta idi. 16.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi” başlığını taşıyan 53. maddesi değiştirilerek 01.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, “(a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.” düzenlemesiyle, bir kişinin aynı anda 4/a ve 4/b kapsamında sigortalılığının olması halinde 4/a kapsamında sigortalılığı esas alınarak, sigorta yükümlülüğü doğmaktadır. 53. maddedeki, şirket ortağının kendi şirketine ait işyerlerinde 4/a kapsamında sigortalı gösterilemeyeceği hükmü devam ettiğinden, limited şirket ortağının, ortağı olduğu işyerinde 4/a kapsamındaki sigortalılık hali dikkate alınmayacaktır.
Örnek-5: İrfan Eğitim Ltd. Şti. ortağı, Öğretmen Ali Bey’in şirketine ait Yeşil Erzin Başarı Dershanesi’nde hizmet akdi ile öğretmen olarak görev yapması halinde, kendi şirketine ait işyerinde (dershanede) 4/a kapsamında sigortalı olarak gösterilemeyeceğinden, şirket ortaklığından doğan 4/b sigortalılık hali esas alınarak, sigorta primi ödenecektir. Öğretmen Ali Bey’in başka bir işverenliğe ait özel bir okulda tam süreli veya kısmi süreli olarak iş akdine tabi çalışması halinde, özel okuldaki hizmet akdine tabi 4/a kapsamındaki sigortalılığı esas alınarak sigorta prim ödeme yükümlülüğü ortaya çıkacak, İrfan Eğitim Ltd. Şti. ortaklığından dolayı 4/b kapsamında sigorta prim ödeme zorunluluğu doğmayacaktır.
III- LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ, ŞİRKETİNE AİT İŞYERİNDE HİZMET AKDİNE TABİ OLARAK ÇALIŞARAK KIDEM TAZMİNATI ALMASI
Yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı üzere, limited şirket ortağının, ortağı olduğu şirkete ait işyerlerinde 4/a kapsamında sigortalı gösterilmesi 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile yasaklanmış, şirket ortağının bir hizmet akdine tabi olarak çalışmasına gerek 01.10.2008 öncesinde, gerekse sonrasında sosyal güvenlik kanunlarında ve iş kanunlarında (4857 sayılı İş Kanunu, 212 sayılı Basın İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu) engelleyici bir hükmün olmaması nedeniyle, limited şirket ortağı, bir yandan şirket hissesi karşılığından kâr payını (menkul sermaye iradını) alırken, diğer yandan da limited şirket bünyesindeki hizmet akdine tabi çalışması karşılığında ücret geliri elde etmektedir. Limited şirket ortağının, 01.10.2008 tarihi öncesinde 4/a kapsamında sigortalılığı devam etmekte ise; hizmet akdine tabi çalışması için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 4/a statüsünde Sigortalılığı dikkate alınarak, almakta olduğu ücretten sigorta primi kesilecek, ortağın kendi işyerinde hizmet akdine tabi çalışması başlamışsa; 4/a niteliğindeki sigortalılık hali 01.10.2008 tarihinden sonra başlamayacaktır. Limited şirket ortağının hizmet akdine tabi olarak geçen çalışmasına karşılık ödenecek ücretinden, sosyal güvenlik sigorta primi ve işsizlik primi kesintisi yapılmayacak, sadece, Vergi Usul Kanunu’nun 238. maddesine göre düzenlenecek ücret bordrosunda gelir vergisi ve damga resmi vergisi kesintisi gösterildikten sonra net ücret ödemesi yapılacaktır.
Limited şirket ortağının kendisine ait işyerlerinde çalışması sırasında, ister 4/a kapsamında sigorta primi kesilsin, ister kesilmesin, iş sözleşmesine göre çalışması nedeniyle, İş Kanunu’nun işçiye tanımış olduğu tüm haklardan yararlanacak, bu arada, şirket ortağının iş sözleşmesinin 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde sayılan kıdem tazminatı ödenme şartları ile sona ermesi halinde, limited şirket ortağına her hizmet yılına karşılık 30 günlük son ücreti karşılığında kıdem tazminatı ödenmesi gerekecektir.
IV- SONUÇ
Limited şirket ortağının 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre sigortalılık tescili yapılamamakta, 01.10.2008 tarihinden öncesinden devam eden 4/a statüsünde sigortalılığı bulunmakta ise, 4/a sigortalılığına ara verilmediği sürece 4/a kapsamındaki sigortalılığı devam edecektir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunu’n 6111 sayılı Kanunla değişik 53. maddesine göre, ortak olduğu şirketten dolayı 4/b sigortalılık halinin dışında, 4/a sigortalılık hali mevcutsa (ortak olduğu şirkette 4/a sigortalılık hali olmamak şartıyla) 4/b sigortalılığı dikkate alınmayarak 4/a statüsünde sigorta tescili yapılarak prim ödenecektir.Limited şirket ortağının, ortağı olduğu şirkete ait işyerlerinde hizmet akdine tabi olarak geçen hizmetine karşılık, iş sözleşmesinin 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde sayılan fesih nedenleri ile son bulması halinde, ödenen ücretten sigorta priminin kesilip kesilmediğine bakılmaksızın her hizmet yılı için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatının yükümlülüğü doğacaktır.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
01.10.200801.03.2011 DÖNEMİNDE LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SİGORTALILIĞI506 sayılı Kanun’a tabi çalışan sigortalılar, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na tabi bağımsız çalışan sigortalılar, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi sigortalılar (iştirakçiler) arasındaki mevcut farklı sosyal güvenlik uygulamalarına son vermek ve bir standart birliği oluşturmak maksadıyla, mevcut üç Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapatılarak, 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanunla SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) oluşturularak üç sosyal güvenlik kuruluşu tek çatı altında birleştirilmiş, arkasından çeşitli Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi olarak çalışan tüm sigortalıların, kısa ve uzun vadeli sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri 30.04.2008 tarihinde kısmen, 01.10.2008 tarihinde tamamen yürürlüğe girmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınacak şekilde düzenlenerek, 01.10.2008 tarihi itibariyle yeni sigortalı kişiler için 506, 1479, 5434, 2625 ve 2626 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalılar, (b) bendinde eski Bağ-Kur Kanunu kapsamında olan bağımsız çalışan sigortalılar, (c) bendinde ise eski 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olan devlet memurlarının sigortalılığı düzenlenmiştir.
5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasında şirket ortaklarının 4/1-b kapsamında sigortalı oldukları belirtilerek, aynı Kanun’un 53. maddesindeki, “4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait ve ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” hükmü ile şirket ortaklarının kendi şirketlerine ait işyerlerinde 4/1-a statüsünde sigortalı gösterilmesi engellenmektedir. Kazanılmış hakların korunması bakımından 01.10.2008 öncesinden süre gelen şirket ortağının kendi şirketine ait işyerlerinde 4/a kapsamında Sigortalılığının devamına (Durumlarında bir değişiklik oluncaya kadar) Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kurum’a Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkındaki Tebliğ(3)’in V/9. maddesiyle imkan sağlanmıştır.
Şirket ortaklarının kendilerine ait şirket işyerlerinde sigortalı olarak çalıştırılması 5510/53. maddesiyle yasaklanmış, diğer gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinde 4/a kapsamında sigortalı olmalarında ve hizmet akdine tabi olarak çalışmalarında bir engel bulunmamaktadır. 01.10.2008-01.03.2011 döneminde, şirket ortağının, ortağı olmadığı işyerlerinde 4/a kapsamına girecek nitelikte hizmet akdine tabi olarak gerçek çalışmasının bulunması halinde, şirket ortaklığından dolayı 4/b sigortalılığından dolayı prim ödemesi devam ediyorsa, 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesinin ilk fıkrasındaki; “ilk başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır.” hükmü gereğince şirket ortağının 4/1-a kapsamındaki çalışmasından dolayı sigortalılığı dikkate alınmayacak, aldığı ücretten dolayı VUK’un 238. maddesine göre düzenlenecek ücret bordrosunda, işçi ve işveren sigorta primi ile işsizlik sigorta primi kesilmeyecek; sadece gelir vergisi ile damga resmi vergisi kesintisi yapılacaktır.
Örnek-2: Hizmet akdine tabi olarak 01.11.2009 tarihinden itibaren çalışan ve 4/a sigortalılığı devam eden Bay Ahmet’in çalışmakta olduğu Solmaz Tekstil Ltd. Şti’ne ortak olması durumunda, 5510/53. maddesindeki, “şirket ortağı, ortağı olduğu şirkette veya şirketin ortağı olduğu işyerinde sigortalı gösterilemez.” hükmü gereğince ortak olduğu Solmaz Ltd. Şti’deki 4/a sigortalılığı ortak olduğu tarih itibariyle sona erecek, şirket ortaklığından dolayı 4/b sigortalılığı başlayacaktır.
Örnek-3: Hizmet akdine tabi olarak 01.08.2008 tarihinden itibaren çalışan ve 4/a sigortalılığı devam eden Bay Ahmet’in çalışmakta olduğu Solmaz Tekstil Ltd. Şti’ne ortak olması durumunda, 5510/53. maddesindeki, “şirket ortağı, ortağı olduğu şirkette veya şirketin ortağı olduğu işyerinde sigortalı gösterilemez.” hükmü, Bay Ahmet’in 4/a sigortalılığı 01.10.2008 öncesinden başladığı ve kesintisiz süre geldiği için, bir engel oluşturmayacak, Solmaz Ltd. Şti’deki 4/a sigortalılığı devam edecek, şirket ortaklığı nedeniyle 4/b kapsamında sigorta tescilinin yapılması gerekmeyecektir.
Örnek-4: Hizmet akdine tabi olarak 01.11.2009 tarihinden itibaren çalışan ve 4/a sigortalılığı devam eden Bay Ahmet’in Solmaz Tekstil Ltd. Şti’ne ait işyerinde çalışmakta iken, İrfan Eğitim Ltd. Şti’ne ortak olması durumunda, ortağı olmadığı işyerinde 4/a kapsamında çalışması nedeniyle, 01.08.2008-01.03.2011 döneminde geçerli olan 5510/53. maddesindeki; “Sigortalının, 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır.” hükmüne göre Bay Ahmet aynı anda 4/a ve 4 /b statüsünde sigortalılık halini taşımakta ise de; ilk başlayan sigortalılık hali geçerli olacağından Bay Ahmet’in 4/a’lı sigortalılığı devam edecek. Şirket ortaklığından dolayı 4/b kapsamında sigorta tescili yapılmayacaktır.
 
Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
126
Konum
istanbul
Sn. Nizam Güroy,

Bilgi paylaşımınız için teşekkür ederim.
Benim mevcut işyerimdeki sigortalılık başlangıcım 26.01.2010 yukarıdaki açıklamalara ve İSMMMO'nun 3. maddeye verdiği cevap ile edindiğim sonuç;
1-Kendi adıma şahıs veya limited şirket kurabilir ve Bağkurdan muaf olabilirim.
2-Yanımda SGKlı çalıltırmak zorunda değilim.
3-Kendi defterlerimi tutabilirim.
Şeklindedir.
 
Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
126
Konum
istanbul
http://www.antalyasgk.gov.tr/images/content/pdf/201003.PDF
III- SİGORTA HALLERİNİN BİRLEŞMESİ VE ÇÖZÜM YOLLARI“Sosyal Güvenliğin Zorunluluğu”​

ile “Sosyal Güvenliğin Tekliği” ilkeleri ve T.C. Anayasası’nın 60.maddesi(2) gereğince çalışanların bir sosyal güvenlik kuruluşu ilişkilendirilmeleri gerektiğinden; çalışmahayatı içindeki pozisyonu gereği birden fazla sosyal güvenlik statüsü içine girecek şekilde sigortalılığıçakışan veya sigorta halleri birleşen kişinin sigortalılık durumunun çözümlenmesi gerekmektedir. buçakışmanın çözümlenmesi için 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi” başlıklı 53.maddesinde kesin çözümler üretilmiştir. Buna göre;
a- Öncelik 4/c’linin:​
Sigortalının, 4/a (SSK) sigortalılığı, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı veya 4/c (EmekliSandığı İştirakçiliği) sigortalılığı kapsamlarından birden çoğuna tabi olmasını gerektirecek biçimdeçalışması halinde; öncelikle varsa 4/c sigortalılığı geçerli olacak, 4/c sigortalılığı kapsamında çalışmasıyoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılacak. Bu sigortalılık hâli kesintiyeuğrayıncaya kadar sigortalılık devam ettirilecek. Kesintiye uğraması hâlinde, sonra başlayan sigortalılıkhâli devreye girecek. Bu durum önceden başlayan kuralı olarak adlandırılır(3).
Örnek-1;​
Ali HAKTAN isimli sigortalı (X) Ltd. Şti.’de müdür olarak 4/a (SSK) sigortalısı şeklindeçalışırken Mehmet BORLU isimli şahısla yeni bir şirket kuruyorlar. 5510 sayılı Kanun’a göre limitedşirket ortakları 4/b’li (Bağ-Kur) olması gerekir ancak Ali HAKTAN isimli sigortalının (X) Ltd.Şti.’deki önceden başlayan müdürlük vazifesi ve dolayısıyla 4/a (SSK) sigortalılığı devam ettiğindenve “Sosyal Güvenliğin Tekliği” ilkesinden dolayı Ali HAKTAN 4/a (SSK) olarak bildirilmeyedevam edilecektir. Ali HAKTAN (X) Ltd. Şti.’deki müdürlük vazifesinden ayrıldığı yani hizmet akdisüresi bittiği gün itibariyle kendi kuruduğu limited şirket ortaklığından dolayı 4/b’li (Bağ-Kur)sigortalısı olur.Bununla beraber önceden başlayan kuralı ve sigortalılığın kesinti hali ile ilgili olarak uygulamada yanlışbilinen bir husustan bahsedelim. Yukarıdaki örnekte (X) Ltd. Şti.’de müdür olarak 4/a (SSK) sigortalısışeklinde çalışırken Mehmet BORLU isimli şahısla yeni bir şirket kuran Ali HAKTAN çalıştığı (X) Ltd.Şti.’den ayrılıp aynı gün başka bir firma olan (Y) A.Ş.’de müdür olarak çalışmaya başlaması durumundabu geçiş esnasında X Ltd. Şti.’den ayrılmasından dolayı 4/a (SSK) sigortalılığı kesintiye uğradığı içinAli HAKTAN yeni iş yerinde 4/a (SSK) sigortalılığı gerektirecek işte çalışsa dahi Mehmet BORLUisimli şahısla kurduğu ve ortağı şirketten dolayı 4/b’li (Bağ-Kur) sigortalısı olacaktır.
b- Kendi işyerinde hem işveren Hem sigortalı olunmaz:​
4/b sigortalıları kendilerine ait veya ortakoldukları işyerlerinden, 4/a sigortalısı olarak bildirilemeyecekler. Ancak 5510 Sayılı Kanun GereğinceSigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona ErmesiHakkındaki Tebliğ(4) gereği 01.10.2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanun’a tabi olmaları nedeniyle5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabiolmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kabuledilen sigortalılardan zorunlu sigortalı olmaları gerektiği halde 506, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlaratabi isteğe bağlı sigortalılığı devam edenler hakkında bu Kanun’un 4. maddesi gereğince işlem yapılır.
Örnek-2;​
Ali HAKTAN isimli sigortalı (X) Ltd. Şti.’de genel müdür olarak 4/a (SSK) sigortalısışeklinde çalışırken şirketten hisse satın alarak şirket ortağı oluyor. 5510 sayılı Kanun’a göre limitedşirket ortakları 4/b’li (Bağ-Kur) olması gerekir ancak Ali HAKTAN isimli sigortalının (X) Ltd.Şti.’de önceden başlayan genel müdürlük vazifesi ve dolayısıyla 4/a (SSK) sigortalılığı devamettiğinden ve “Sosyal Güvenliğin Tekliği” ilkesinden dolayı Ali HAKTAN 4/a (SSK) olarakbildirilmeye devam edilecektir. Ali HAKTAN isimli şahıs genel müdürlük vazifesinden ayrıldığı(hizmet akdi süresi bittiği gün) gün itibariyle şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur sigortalısı olur.Burada ortaklığın yüzdelik değeri önemli değildir, kişi %0,01’lik hisse ile ortak olsa dahi 4/b’liolacaktır.
c- Zorunlu sigortalılık esastır:​
4/a, 4/b veya 4/c sigortalılığı ile hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte,ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalışmayahut Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimikursiyerliğinin çakışması durumunda esas olan 4a, 4/b veya 4/c sigortalılığı kapsamındaki çalışmaolacak. İsteğe bağlı sigortalılık ise SSGSS Kanunu’ndan önce olduğu gibi yeni dönemde de zorunlusigortalılık süreleriyle çakışma durumunda geçersiz olmaya devam edecek.
IV- SONUÇ​
Sosyal güvenlik reformu öncesinde; ülkemizdeki mevzuatın karmaşıklığı ve sosyal güvenlikkuruluşları arasındaki hizmet farklılıkları bir çok sorunu beraberinde getirmiştir. bir kişinin hem şirketortağı hem de işçi olması durumunda sigortalılığının hangi kuruluş tarafından sağlanacağı konusundaayrıntılı bir yasal düzenleme yapılmamış olup bu konu ancak yukarıda izah edildiği üzere ilgili sosyalgüvenlik kuruluşları arasında yapılan protokollerle karara bağlanmış ve sigortalılık çakışmalarındaSosyal Güvenlik Kurumu​
“önceden başlayan kuralı” benimsenmiştir. Ancak bu konu ile ilgiliYargıda zaman zaman “önceden başlayan kuralı”na göre kararlar verilmiş olsa da Yargıtay’ın bazıkararlarında; sigortalılığın çakışması ile ilgili durumun çözümü için ekonomik yönden üstün ve baskınçalışma üzerinde de durulmuş ve ekonomik yönden üstün ve baskın çalışma hangi alanda ise,sigortalılığın ona göre belirlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.Sosyal güvenlik reformu sonrasında ise sigortalılıkların çakışması hususunda yasal düzenleme ileuygulamada karşılaşılması olası sigortalılık çakışmalarına karşı gayet açık ve anlaşılır çözüm yollarıüretilmiştir. Bu şekilde sigortalılığın başlangıcından itibaren yapılacak düzeltme ile karmaşıklıkgiderilecek ve sigortalı bilhassa emekli olma aşamasında karşılaşacağı (hangi Kurumdan emekli
olacağı ve aylık bağlanacağı) problemlerin çözümüyle uğraşmayacaktır.
 
Son düzenleme:
Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
24
Konum
İstanbul
Ben özel bir şirkette bağımlı olarak çalışmaktayım. Volkanuzun gibi kendi SMMM Ltd şirketimi kurmayı planlıyorum. Tek ortaklı SMMM Şirketi. Yukarıdaki açıklamalardan anladığım;
1- Bağkur'lu olmam gerekiyor
2- zorunluluk yok
3- kendi defterimi tutabiliyorum

Farklı bir konuya değinmek istiyorum. Ltd şirket yerine SMMM Ofis açmanın avantajları yada dezavantajları neler olabilir? Maliyet? Bürokrasi?
 
Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
24
Konum
İstanbul
YMM Ltd şirket kurdu arkadaşım. Ayrı bir yer kiralamadan onun kullandığı ofisi benim kuracağım şirketin merkezi olarak gösterebilir miyim?
 
Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
126
Konum
istanbul
Ben 4-A sigortalı iken, SMMM den farklı bir şahıs firması kurdum.
1-Bağkurdan muafım, ödemiyorum.
2-SGK lı çalıştırmak zorun değilim.
3-Kendi defterlerimi tutma hususu şuan net değil özelge verdim sonucunu bekliyorum.
4- Ayrıca home ofis olarak firma kurduğum ve yanımda çalışan olmadığı için ISG yaptırmak zorunda değilim.
 
Son düzenleme:
Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
24
Konum
İstanbul
Sayın volkanuzun,
ismmmo'nun sayfasında soru cevap kısmında buna benzer bir soru var
ISMMMO

benim anladığım aynı adreste meslek mensuplarının olabileceği şeklinde. Sizin de görüşünüzü alabilir miyim?
 
Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
24
Konum
İstanbul
Eşim bağımlı çalışan SMMM (özel bir okulda öğretmen). Eşim adına SMMM Ltd. Şti. kurup ben de çalışan olarak bu SMMM Ltd. Şti.de çalışmış olsam ne eşim ne de benim Bağkur'lu olmam gerekmeyecek, değil mi?
her ikimizin de SGK'sı devam eder diye düşünüyorum.
Görüşlerinizi alabilir miyim?
 
Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
24
Konum
İstanbul
Ben SMMM Ltd şirketinde bordrolu çalışacağım ve mesleği icra edeceğim. Mührü kullanacağım, defter tutacağım.
Eşim aktif olarak bu mesleği yapmayacak, öğretmenliğe devam edecek. Eşim sadece SMMM Ltd'nin sahibi olacak.
Eşim, SGK'sı devam ederken gene de Bağkur'a geçmesi gerekir mi?
 
Üyelik
30 Kas 2012
Mesajlar
147
Konum
İstanbul
Ben SMMM Ltd şirketinde bordrolu çalışacağım ve mesleği icra edeceğim. Mührü kullanacağım, defter tutacağım.
Eşim aktif olarak bu mesleği yapmayacak, öğretmenliğe devam edecek. Eşim sadece SMMM Ltd'nin sahibi olacak.
Eşim, SGK'sı devam ederken gene de Bağkur'a geçmesi gerekir mi?

1 - Eşiniz bağkurlu olmalı, SGK'lı olamaz.
2 - Bordrolu çalışarak yanlızca bordrolu çalıştığınız SMMM Ltd'nin defterini tutabilisiniz. Başka defter tutamazsınız.
3 - Eşiniz başka bir yerde SGK'lı SMMM iken eşinize büro açma izni verilmez.
4 - SMMM şirketininde şirketin sahibi SMMM kim ise mesleği o icra eder, başkası edemez.
5 - Kaşenizi yanlızca bağımlı meslek mensubu olarak çalıştığınız SMMM ltd'de kullanabilirsiniz. Başka bir yerde kullanamazsınız.
 
Üst