Şirket Ortağı SSK? lı Olabilir mi?

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,640
Konum
İSTANBUL
Şirket ortağı SSK?lı olabilir mi?

Limited şirkette 2001 yılından beri ücretli olarak çalışan bir kişi 2008/Ocak döneminde çalıştığı ltd. şirketten hisse alarak hem hissedar hem de şirket müdürü olarak atandı.

Aynı şahsın öteden beri bu firmada çalışması devam etmektedir. Bu şahsın hem ortaklığı hem imza yetkisi olup, aynı zamanda SSK?lı çalışması devam etmektedir. Bu şahıs için SSK?nın devam etmesi doğrumu yoksa Bağ-Kur?lu olması mı gerekiyor? H.Ö.

Bağ-Kur sigortalısı sayılanların Bağ-Kur sigortalılığını iptal ettirmeden SSK?na tabi sigortalı olmaları durumunda veya SSK sigortalılarının bu sigortalılıkları devam ederken Bağ-Kur sigortalısı sayılmayı gerektiren bir faaliyette bulunmaları durumunda mevzuatın bilinmemesinden dolayı hizmetlerin çakışması söz konusu olmaktadır. Ülkemizde sosyal güvenliğin tekliği ilkesi geçerli olup, bir kişinin aynı anda iki farklı sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında sigortalı olması olanaksızdır.

Limited şirket ortağı olmadan önce, bir işyerinden SSK?na bildiriliyor iseler hizmet akdine tabi çalışmaları kesintiye uğrayıncaya kadar SSK?na bildirilmeye devam olunurlar. Aynı şekilde, sigortalı olarak çalıştıkları şirkete ortak olanlar da SSK sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur primi ödemesine gerek bulunmamaktadır. İlgili kişi için sigortalılığında kesinti oluncaya kadar, SSK primi ödenmeye devam edilmesinde sakınca yoktur.

Doğum yapan işçinin istirahat parası nasıl hesaplanacak?
Ben 24 haftalık hamileyim sigortalı bir işte çalışıyorum, asgari ücretten primlerim ödeniyor. Doğum ve süt parası almak için nasıl ve nereye başvurmam gerekiyor? Ne kadar para alabilirim? E.S.

Sigortalı kadının analığı halinde, kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödemiş olması koşuluyla doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki on haftalık sürede, çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi öngörülmüştür.

Sigortalı kadının, istemesi ve doktorun da uygun görmesi halinde doğumuna üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabilme ve çalıştığı sürelerin doğum sonuna ilave edilmesi imkanı bulunmaktadır. Ancak bu fıkradan yararlanabilmek için sağlık durumunun doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına ve doğum öncesi kullanmadığı 5 haftaya kadar olan sürenin doğum sonrasına aktarılmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu alınmalı ve SSK?na verilmelidir.

Doğum öncesi 8 haftanın başlangıcında doğum öncesi istirahata ayrılanların ya Sağlık Bakanlığı ya da anlaşmalı özel hastanelerden rapor almalarında yarar vardır. Bu raporlara istinaden doğum öncesi ve sonrası süreye ait 8?er haftanın geçici iş göremezlik ödeneği verilebilecektir.

Sigortalı kadının analığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi;

a) Doğumdan önceki bir yıl içinde, çalıştığı işyerlerinden, kendisi adına en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş,

b) Doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki on haftalık sürede işyerinde çalışmamış, olma şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır.

İşverenlerin, kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrasındaki istirahat sürelerinde ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, sigortalı kadının doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki on haftalık sürede çalışmamış olmakla beraber toplu iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği, takım veya ferdi sözleşmeye istinaden ya da atıfet olarak (iyilik olsun diye) işverence ücretlerinin ödenmiş olması geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi mümkündür. Burada önemli olan, sigortalı kadının doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki on haftalık sürede işyerinde çalışmamış olmasıdır.

Analık halinde verilecek ödenek ve gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, doğumun olduğu tarihten önceki üç takvim ayı içinde, elde edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90?da biridir. Asgari ücretten hesaplama yapıldığında günlük kazanç 13.52 YTL olarak alınacak ve 8+8=)16 hafta için toplam 1.514.24.-YTL geçici iş göremezlik hesaplanacaktır.

Resul Kurt
 
Üst