Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun

Üyelik
18 Eki 2009
Mesajlar
2
Merhaba ben Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencisiyim.
Bu yıl Türk Vergi Sistemi adı altında bir hukuk dersimiz var.
Hocamız Kurumlar Vergisi sonrasında ortakların aldıkları karpayı
üzerinden vergi vermesiyle ilgili bilgi istedi.Bu sınav sorumuz olacakmış.
Günlerdir aramama rağmen bir sonuca varamadım.Kurumlar Vergisinden
sonra ortaklar kar üzerinden Gelir Vergisi verir mi?Eğer böyle bir durum
söz konusuysa bu iki kez vergilendirme olmaz mı?Eğer alınan kar
sermayeye katılırsa bu kez de vergi verilir mi?
Şimdiden cevap verecek
olan arkadaşlara teşekkür ederim...
 
Üyelik
21 Eki 2008
Mesajlar
227
Konum
Ankara
Ynt: Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun

Ortak, gerçek kişi ise veya dar mükellef kurum ise dağıtılan kar payından stopaj yapılır. Ortak, tam mükellef kurum ise ona dağıtılan kardan stopaj yapılmaz.

Kar payı gelirleri menkul sermaye iradı olduğundan Gelir Vergisi Kanunu 75. maddesi, stopajlarla ilgili olarak da 94. maddeyi, Kurumlar Vergisi Kanununda ise 15. madde 2. bend ve 30. maddesini incelemelisiniz. Karın sermayeye eklenmesi durumunda stopaj yapılmaz (GVK Md. 94/6-b). Kar dağıtılmadığı sürece de stopaj yapılmaz.

Kurumlar vergisi açısından karın vergilendirilmesi kurumun vergilendirilmesidir. Ortağa dağıtım sırasında stopaja tabi tutularak vergilendirilmesi ise ortağın şahsi gelirinin vergilendirilmesidir.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun

Ama dar mükellef kurumlar bazen işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde edebilirler.

Böyle bir durumda elde edilen kazanç dar mükellef kurumun elde ettiği ticari kazanç mahiyetindedir.(KVK 3, KVK 22/2)

Dar mükellef kurumun elde ettiği ticari kazanç için ise tam mükellef kurumlar için geçerli hükümler uygulanır. (KVK 22)

Tam mükellef kurumların diğer bir tam mükellef kurumdan elde ettiği kazanç da iştirak kazancı istisnası kapsamında vergilendirilmez. (KVK 5/1-a) Bu kazançlar üzerinden stopaj da yapılmaz.

Dolayısıyla dar mükellef kurumların işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde ettiği tam mükellef kurum kar payı da vergilendirilmez.
 
Üyelik
21 Eki 2008
Mesajlar
227
Konum
Ankara
Ynt: Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun

Evet doğru, dar mükellefte bu ayrımı yapmak gerekir. GVK Md.94-6/b-ii'de bunun istisnası açıkca belirtilmiş :

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)

Soruyu soran arkadaşımıza kolaylık olması açısından söylüyorum: Kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayan kurumlara dar mükellef denir. Kanuni merkez, vergiye tabi kurumların esas sözleşmelerinde veya teşkilat kanunlarında gösterilen yerdir. İş merkezi ise iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve idare edildiği merkezdir. Dar mükellefin Türkiye'de bir işyeri olmasının bir örneği, yabancı bir ülkede kurulu bir şirketin Türkiye'de şube açmasıdır. Bu şube dar mükelleftir. Dar mükellef olup da, Türkiye'de bir işyeri olanların bu işyeri vasıtasıyla elde edeceği kar payları stopaja tabidir değildir.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun

Cerrah ' Alıntı:
Dar mükellef olup da, Türkiye'de bir işyeri olanların bu işyeri vasıtasıyla elde edeceği kar payları stopaja tabidir.
Burası tabi değildir mi olacaktı?
 
Üyelik
18 Eki 2009
Mesajlar
2
Ynt: Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun

Verdiğiniz bilgiler beni epey aydınlattı.Şimdi izninizle size sorunu devamı
niteliğinde bir iki şey daha sormak istiyorum.Kurumlar Vergisi Ödemesi
yapıldıktan sonra ortakların elde ettikleri karlar üzerinden Gelir Vergisi
vermesi halen devam etmekte midir?Eğer devam ediyorsa Gelir Vergisi
oranı kaçtır?Ve en önemlisi kişiler Gelir Vergisi verirken elde ettikleri karın
%50 si üzerinden mi vergi ödemesi yaparlar?
 
Üyelik
21 Eki 2008
Mesajlar
227
Konum
Ankara
Ynt: Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun

Kar payı elde eden kişi, belli şartlar oluşmuşsa bu gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan eder.

Gelir vergisi oranları, istisna mikarını vs. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2009 yılı Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi'nden öğrenebilirsiniz :

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/menkul_sermaye_2009.pdf
 
Üst