zirve

Şirket Ortağının Şirkete Borçlanması Ve de Borç Vermesi Durumu

Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
2
Konum
İSTANBUL
son değişikliklere göre şirket ortağının, nakit çek ve senet yoluyla şirkete borçlanması yada borç vermesi herhangi bir limit yada yasağa bağlanmışmıdır.
teşekkürler,
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
6102 sayılı TTK'nın 358'inci maddesinin eski haline bakalım.

"II - Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı
MADDE 358- (1) İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Meğerki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun."

Aynı maddenin 6355 sayılı Kanunun 15'inci maddesi ile değişik haline bakalım.

MADDE 358 (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.

Görüldüğü üzere eskinden ortak şirketten hiç bir şekilde borç alamazken, şimdi şu iki koşulun yerine getirilmiş olması şartı ile borçlanma mümkündür.
1-Sermaye taahhüdünden kaynaklı vadesi geçmiş borcun bulunmaması.
2-Şirketin serbest yedek akçe+geçmiş yıl karları> geçmiş yıl zararı olması koşulu.
 
Üst