turkcell

Şirket Ortaklarına Konut Tahsisi

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
208
Keni şirketlerinde hizmet akdiyle sigortalı olarak çalışan ortaklara hem ikamet, hem de çalışmak amacıyla şirket tarafından konut kiralanırsa bu menfaat;

1-ücret olarak mı değerlendirilmelidir?
2-şirket tarafından direkt olarak gider yazılabilir mi?
3-konut için ödenen elektrik, su, ısıtma vs. gibi giderlerinin durumu nasıl olur?
4-ortaklar hizmet akdi ile çalışmayıp bağ-kur lu olsaydılar durum ne olurdu?

kıymetli yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız. Forum Kurallarını okuyunuz.
 
K

Kemal

Ziyaretçi
Re: ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

ercan' Alıntı:
Keni şirketlerinde hizmet akdiyle sigortalı olarak çalışan ortaklara hem ikamet, hem de çalışmak amacıyla şirket tarafından konut kiralanırsa bu menfaat;

1-ücret olarak mı değerlendirilmelidir?
2-şirket tarafından direkt olarak gider yazılabilir mi?
3-konut için ödenen elektrik, su, ısıtma vs. gibi giderlerinin durumu nasıl olur?
4-ortaklar hizmet akdi ile çalışmayıp bağ-kur lu olsaydılar durum ne olurdu?

kıymetli yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Bu konu daha çok VERGİ MEVZUATI ile ilgili.
1-Bence ücret olarak değerlendirilmeli, her ne kadar şirket ortağıysa da ücretli olarak çalışıp, sigortası ödeniyor.
2-Direkt gider yazılabilir.Şirket adına bir kira kontratı düzenlenmesi gerekli, ve stopajlarının ödenmesi gerekmekte.
3-Elektrik su ısıtma vs.giderlerlerinde kiracı (şirket) tarafndan karşılanacağı kira kontratında belirtilmesi şartıyla.
4-Ortaklar hizmet akdi ile çalışmayıp Bağ-Kur'lu olsalardı böyle bir soru
ve 1.2.3. cevaplarda olmazdı, sadece gidip bağ-kur primini öderdiniz o kadar.
Kolay Gelsin
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

Merhaba,
Sayın Ercan,
Gelir Vergisi açısından;
Gelir Vergisi Kanununun Ücretlerde istisnayı düzenleyen 21. maddesinin 9. fıkrasını bir oku istersen.

Kod:
       Ücretlerde:

       Madde 23 – (Değişik: 24/12/1980 - 2361/17 md.)
       Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.
......
......
       9. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/42 md.) Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2'yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2'yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz);

Gelir Vergisi açısından Konut temini ile ilgili sanırım bir tek bu madde var. Bence 61. madde kapsamında ücret olarak mütalaa ederek Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi yapmanız gerekir.

Duruma SSK Primi açısından;
506 Sayılı yasanın "Prime Esas Kazançlar" başlıklı 77. maddesine göre eğer kira bedeli doğrudan ev sahiplerine ödeniyorsa, bence matrahın tespitinde dikkate alınmamalı.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
208
ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

Kemal bey teşekkür ederin ancak merak ettiğim birşey var; 1.ücret olduğunu, 2.şirketin gider yazabileceğini yazmışsınız. ikisi arasında seçimlik hakkımız var mı? eğer şirket gider yazarsa kiraladığı bu meskenleri şube olarak tescil ettirmesi gerekir mi?
 
K

Kemal

Ziyaretçi
ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

ercan' Alıntı:
Kemal bey teşekkür ederin ancak merak ettiğim birşey var; 1.ücret olduğunu, 2.şirketin gider yazabileceğini yazmışsınız. ikisi arasında seçimlik hakkımız var mı? eğer şirket gider yazarsa kiraladığı bu meskenleri şube olarak tescil ettirmesi gerekir mi?

Ercan Bey bu mesken işyeri değilki, bir ticari faaliyet yokki şube olarak tescil yaptırasınız. Benim söylemek istediğim burasını şirket adına kiralanmış, şirket personelinin kaldığı bir lojman olarak değerlendirmenizdir. Buranında masrafları şirket tarafından karşılandığına göre neden gider yazılmasın ?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

Sayın ercan

-Şirkette sigortalı olarak çalışan ortaklara konut tedariki suretiyle sağlanan menfaat ücret olarak değerlendirilir.

-Bu kişilerin Ba-Kur 'a tabi olarak çalışmaları halinde durumun ne olacağına gelince Bağ-Kur bağımsız çalışanların sigortasıdır. Yani bu kişiler Bağ-Kur lu ise ücretli sayılmazlar. Dolayısıyla bunlara sağlanan menfaatler ücret gibi vergi ve sigortaya tabi tutulamaz. Bu durumda bina şirkete aitse alınan kira gayrimenkulsermaye iradı sayılarak vergilendirilir.

- Bu ücretler şirket gelirinin tespitinde gider olarak indirilir.

- Kullanılan su ve elektirk giderleri kiranın bir cüzü olarak kabul edilip kira gibi değerlendirilir.

- Bu ödemeler SSK primi matrahına dahil edilmez.

Konu ile ilgili İstanbul Defterdarlığının bir özelgesi aşağıdadır.

Selamlar
........................................................................................
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü


Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-14-6299

Konu: Şirket tarafından şirket müdürüne kiralanan Lojmana ait kira ödemelerinin gider
yazılıp yazılmayacağı hk

İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanızın bir Anonim Şirketi olduğunu, şirket Müdürünüze barınması için bir lojman kiraladığınızı, bu dairenin sahibi bir limited şirketi olduğunu, söz konusu limited şirketi tarafından kira ödemelerinize fatura düzenlendiği belirterek, şirketinizce ödenen kira tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı hususu sorulmaktadır.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” denilmiş, 63.maddesinde de “Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır..... konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir” hükmü yer almıştır.
Aynı Kanun’un 23/9.maddesinde, “Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2’yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz) Gelir Vergisi’nden istisnadır” denilmektedir.
Öte yandan, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde kurumlar vergisinin, 1. maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan giderler indirilecektir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, 1. bendinde “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir.
Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denilebilir.
Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.
Bu hükümlere göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/9. maddesindeki istisna hükmünün uygulanabilmesi için kendisine konut tahsis edilen personelin kanun uyarınca barındırılması gereken kişilerden olması veya konutun işverene ait olması gerekmektedir. Dolayısıyla şirketinizce kiralamak suretiyle çalışanınızın (Müdürünüzün) ikametine konut tahsisinde söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla söz konusu lojman suretiyle şirketiniz çalışanına sağladığınız menfaate ilişkin yapılan giderlerin gayri safi tutarları üzerinden ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Diğer taraftan şirketinizce menfaat mahiyetinde sağlanan bu ücrete ilişkin ödemelerinde safi kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
208
ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

sn. OSMAN EROL
çok teşekkür ederim. kira ve sair ödemelerin ssk matrahına dahil edilmemesinin gerekçesi ödemenin şirket tarafından yapılması ve ücretli açısından bunun ayni yardım olması mıdır?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

Arkadaşlar !

1. Ödenen kira bedelinin ve diğer masrafların ( Elektrik, su vb. ) ücret olarak nitelendirilmesi gerektiği,

2. Şirket müdürünün barındırılması gereken kişilerden olmaması sebebi ile istisnadan yararlanma imkanının olmadığı ve sağlalan menfaatin tamamı üzerinden Gelir Vergisi stopajı yapılmaıs gerektiği,

3. Sağlanan menfaatlerin ( Diğer bir deyişle ücret ) kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılabileceği,

4. Sağlanan menfaatlerin, SSK matrahına dahil edilmeyeceği,

Ancak, unutulmaması gereken,

1. Kurumlar vergisi kanununda düzenlenen örtülü kazanç olayı,

Şürket müdürüne ödenen ücret ile sağlanan menfaatlerin toplamı, diğer bir deyişle ücret ve ücret sayılan ödemeler toplamı emsaline göre aşırı farklılık gösteriyorsa örtülü kazanç sorunu gündeme gelebilir. Dikkat edilmesi gerekirir diye düşünüyorum.

2. Ödenen elektrik, su vb. faturalarda gösterilen KDV

Söz konusu KDV'nin indirim konusu yapılmaması gerekir. KDV dahil tutar ödenen ücret olarak nitelendirilmesi gerekir.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

Ayrıca şirket ortaklarının SSK'lı ya da Bağ-kur'lu olması durumu değiştirmez.
 
Üyelik
28 Ara 2009
Mesajlar
275
Ynt: ŞİRKET ORTAKLARINA KONUT TAHSİSİ

Burda ben bir şey sormak istiyorum

Aynı işlemi bizde firmalarımızdan birinde yaptık
Fakat malum Gelir Vergisi dönemi ve ev sahibi
ödenen stopajı vergisinden mahsup etmek için
geldi ve bizden stopaj dökümünü istedi...
Bu durumda biz muhtasar beyannamede kiralayanı
bildirmemiştik.
Zira ücretin brütüne dahil edilerek GV ve DV tabi oldu
şimdi ne yapmamız gerekiyor.
Ücretin GV oranı %15 ama kiranın %20
nasıl bir çözüm olacak ????
 

aşkınbulduk

Tanınmış Üye
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,366
Konum
istanbul
Ynt: Şirket Ortaklarına Konut Tahsisi

sn.hilalblc

neden ücrete ilave edildi?( yanlışda olsa fikrimiz olsun diye sordum)
 
Üst