Şirket Ünvanında Tüm Konu Ve Amaçlar Yazmalı mıdır ?

Üyelik
10 Tem 2017
Mesajlar
3
Konum
aydın
1- Şirket ünvanında tüm konu ve amaçlar yazmalı mıdır ? Daha açarsak, şirket banyo ve mutfak imalatı yapacak. Hem mobilyasını üretecek hem de tüm unsurları ile uygulamasını yapacak. Yani ana faaliyeti mobilya ve inşaat. Fakat showroom da ankastre beyaz eşyalar, dekorasyon malzemeleri, ev gereçleri de olacak, bu yüzden dayanıklı tüketim malzemeleri de yazmayı gerekli gördük fakat şirket unvanı çok uzadı. Bu ve benzeri faaliyetleri şirket ana sözleşmesinde yazıp ünvana koymasak olur mu. (Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. ) Bu maddeden bu sonucu çıkarabilir miyiz. Yani şirket ana sözleşmesinde beş ayrı sektör yazıp ünvanda bir ya da ikisi olabilir mi ?

2- Ünvanda sanayi, ticaret, taahhüt, ihracat, ithalat, iç ve dış ticaret gibi kelimeleri kullanmanın yasal olarak çok anlamı olmadığı, şirket ana sözleşmesinde bulunmasının yeterli olduğunu okudum, doğru mudur. Çünkü mali müşavir arkadaşım ünvana ithalat, ihracat yazmazsan ithalat, ihracat yapamazsın dedi.
 
Üyelik
10 Tem 2017
Mesajlar
3
Konum
aydın
Şunu buldum;
"Şirket unvanında sanayi kelimesinin kullanılabilmesi için şirket ana sözleşmesinde şirketin üretim/imalat yapacağı düzenlenmiş olmalıdır. Ancak şirket üretim firması olsa dahi, sanayi ibaresinin kullanılması zorunlu değildir. Unvanda ticaret kelimesinin kullanılması da şart değildir; tercihen kullanılabilir."
fakat kaynak yok.
 
Son düzenleme:
Üyelik
17 Nis 2016
Mesajlar
149
Konum
istanbul
UNVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ ile önemli değişikler ve düzenlemeler yapılmıştır.
1. Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.
Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.1)
Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir.(Ör.2)
Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.3)

Örnek vermek gerekirse,
Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.
Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.
Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.
2. Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Birliğimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

3. Tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür.

4. Ticaret unvanları yabancı dilde belirlenebilecektir.

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

5. Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularından en az birinin yer alması yeterli olacaktır.

6. Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecektir.

7. Ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması şartı getirilmiştir.

8. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

9. İşletmelerin ticaret unvanlarını seçerken dikkate almaları gereken hususlar şahıslara ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir.

Buna göre:
Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kısaltma yapmadan kullanması mecburidir. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.

Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

Limited ve anonim şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.

10. Bir işletmenin şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve unvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür.
 
Üyelik
10 Tem 2017
Mesajlar
3
Konum
aydın
Sanırım bu konu da kafa karışıklığı var, herkes farklı bir şey ileri sürüyor; ito nun resmi açıklamasında sanayi eki için şöyle diyor :
*Ayrıca firmanın amaç konusun da, imalata ilişkin faaliyetlerinin olması halinde, imalat sektörlerinden en az birinin de unvan da yer alması gerekmektedir,
Bir de şöyle bir madde var :
Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur.
tersinden gidersek ticaret unvanında işletme konularının hepsinin yer alması gerekmediğini anlamını çıkarıyorum.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,227
Konum
Manisa
yürürlükteki TTK göre ana sözleşmede yazılı olmayan işlerde yapılabilir. "San" ibaresi bulunursa imalat dolayısı ile sanayi sicil süreci doğar.
 
Üst