Şirkete Ait Meskenin Aile Tarafından Kullanılması

Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
şirketin aktifine kayıtlı dairede şirket müdürünün ailesi ikamet edecek. emsal bedelden kira faturası düzenlemek gerekir mi?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
Ynt: Şirkete Ait Meskenin Aile Tarafından Kullanılması

prof67 ' Alıntı:
şirketin aktifine kayıtlı dairede şirket müdürünün ailesi ikamet edecek. emsal bedelden kira faturası düzenlemek gerekir mi?


Sayın Osman Erol'dan (Alomaliye) Alıntıdır

Şirkette sigortalı olarak çalışan ortaklara konut tedariki suretiyle sağlanan menfaat ücret olarak değerlendirilir.

-Bu kişilerin Ba-Kur 'a tabi olarak çalışmaları halinde durumun ne olacağına gelince Bağ-Kur bağımsız çalışanların sigortasıdır. Yani bu kişiler Bağ-Kur lu ise ücretli sayılmazlar. Dolayısıyla bunlara sağlanan menfaatler ücret gibi vergi ve sigortaya tabi tutulamaz. Bu durumda bina şirkete aitse alınan kira gayrimenkulsermaye iradı sayılarak vergilendirilir.

- Bu ücretler şirket gelirinin tespitinde gider olarak indirilir.

- Kullanılan su ve elektirk giderleri kiranın bir cüzü olarak kabul edilip kira gibi değerlendirilir.

- Bu ödemeler SSK primi matrahına dahil edilmez.

Konu ile ilgili İstanbul Defterdarlığının bir özelgesi aşağıdadır.

Selamlar
........................................................................................
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü


Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-14-6299

Konu: Şirket tarafından şirket müdürüne kiralanan Lojmana ait kira ödemelerinin gider
yazılıp yazılmayacağı hk

İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanızın bir Anonim Şirketi olduğunu, şirket Müdürünüze barınması için bir lojman kiraladığınızı, bu dairenin sahibi bir limited şirketi olduğunu, söz konusu limited şirketi tarafından kira ödemelerinize fatura düzenlendiği belirterek, şirketinizce ödenen kira tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı hususu sorulmaktadır.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61.maddesinde ?Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir? denilmiş, 63.maddesinde de ?Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır..... konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir? hükmü yer almıştır.
Aynı Kanun?un 23/9.maddesinde, ?Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2?yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2?yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz) Gelir Vergisi?nden istisnadır? denilmektedir.
Öte yandan, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 13. maddesinde kurumlar vergisinin, 1. maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 14. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu?nun 40. maddesinde yer alan giderler indirilecektir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 40. maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, 1. bendinde ?Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir.
Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denilebilir.
Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.
Bu hükümlere göre, Gelir Vergisi Kanunu?nun 23/9. maddesindeki istisna hükmünün uygulanabilmesi için kendisine konut tahsis edilen personelin kanun uyarınca barındırılması gereken kişilerden olması veya konutun işverene ait olması gerekmektedir. Dolayısıyla şirketinizce kiralamak suretiyle çalışanınızın (Müdürünüzün) ikametine konut tahsisinde söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla söz konusu lojman suretiyle şirketiniz çalışanına sağladığınız menfaate ilişkin yapılan giderlerin gayri safi tutarları üzerinden ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Diğer taraftan şirketinizce menfaat mahiyetinde sağlanan bu ücrete ilişkin ödemelerinde safi kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
Ynt: Şirkete Ait Meskenin Aile Tarafından Kullanılması

şirket müdüründen kastım hem müdür hem ortak olan şahsın anne babası oturacak.
 
Üst