şirketin kendi ortağı olması

ayk

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
41
bir şirketin kendi ortağı olmasının koşulları nelerdir?
madde numarası yazarsanız sevınırım.
(ben ttk da yakalayamadım da..)
ıyı calısmalar...
 

ayk

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
41
x sırketının ortakları a,b,c... olabılır.
benım merak ettıgım;
x ' ın de ortaklardan bırı olma durumu nedır?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Bir Anonim Şirketin kendi hisselerini alarak, kendi kendine ortak olması 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 329. maddesi gereğince yasaktır. Hatta madde, bırak almayı rehin olarak bile kabul etmesi yasaklanmış. Maddeyi aşağıya alıyorum, kendi durumunuzun yorumunu yaparsın.

Kod:
     5. Şirketin kendi hisse senetlerini satın alması :
     Madde 329 - Şirket, kendi hisse senetlerini temellük edemiyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür. Şu kadar ki; aşağıda gösterilen akitler bu hükümden müstesnadır :
     1. Hisse senetleri şirketin sermayesinin azaltılmasına dair bir karara dayanılarak devralınmışsa;
     2. Hisse senetleri şirketin kurulması veya esas sermayesinin çoğaltılması dolayısiyle vâki olan iştirak taahhüdünden başka bir sebepten doğan şirket alacaklarının ödenmesi maksadiyle devralınmışsa;
     3. Hisse senetleri bir mamelekin veya işletmenin borç ve alacaklariyle beraber temellük edilmesi neticesinde şirkete geçmişse;
     4. Hisse senetlerinin devir veya rehin alınması keyfiyeti esas mukaveleye göre şirket konusuna giren muamelelerden ise;
     5. Hisse senetleri idare meclisi âzaları, müdürler ve memurlar tarafından kendilerine bu sıfatla düşen mükellefiyetlere karşı rehin olarak yatırılmış ise;
     6. Temellük ivazsız ise.
     Devralınan hisse senetleri, 1 numaralı bentte yazılı halde derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabıt ticaret siciline verilir. Diğer hallerde bu senetler ilk fırsatta tekrar elden çıkarılır.
     Bu muameleler yıllık raporda gösterilir. Şirketçe devralınan payların umumi heyette temsili caiz değildir.
 
Üst