Site Yöneticisinin Sigorta Durumu

Üyelik
4 Nis 2007
Mesajlar
69
Değerli üstatlarım... bir konuyu daha sizlere danışmak istedim.. sitede arama yaptım ancak yeteri kadar bilgiyi bulamadım...


şimdi yeni bir site yönetimi kuruldu ve 3 adet kapıcısını sigortalı yaptık... almış oldukları karar neticesinde de yönetim kurulu başkanına asgeri ücret ödeniyor. kat maliklerinden olan yöneticinin almış olduğu ücret nasıl bir ücrettir? sigortaya bildirmemizde gerek var mı? nasıl muhasebeleştirebiliriz? vergiye tabi olacak mı?

sigortaya ve vergi dairesine karşı sorumluluğumuz nelerdir.. bu konuda yardımcı olarsanız çok memnun olurum...


şimdiden teşekür ediyorum.. saygılarımla...
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Site Yöneticisinin sigorta durumu

?T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

Sayı:B.07.4.DEF.0.34.11.GVK-61
Konu : Site yöneticisine yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisine tabi olup, olmadığı hk.

İLGİ: 23.10.2001 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, sitesinde, 1999-2000,2000-2001 yıllarında denetçi olarak görev yaptığınızı, denetim esnasında yönetimin 5.5 milyarın üzerindeki incelemelerinde, faturasız, Katma Değer Vergisi ödemeden harcamalar yapıldığı tespit edildiği belirtilerek, Kat Mülkiyeti Kanununa bağlı olarak vekil seçilen yöneticilerin Katma Değer Vergisi ödemeden, fatura almadan harcama yapmasının mümkün olup, olmadığı ve vekil sıfatıyla yöneticinin asgari ücretin en üst düzeyinden gelir temin ederken bordro tanzim etmeyip sigortalarını ödememe yetkisi olup, olmadığı sorulmaktadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesine göre Türkiye?de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu teşkil etmektedir.

Buna göre, Profesörler Sitesine yapılan mal ve hizmet teslimleri ait oldukları oranda Katma Değer Vergisi?ne tabi olacak vekil seçilen yöneticilerin ise yaptıkları harcamalar karşılığında fatura veya benzeri belge almaları gerekmektedir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.? hükmü yer almış olup, aynı maddenin 4. bendinde, ?Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler?in de ücret olarak vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu?nun 34. maddesinde yönetici tarif edildikten sonra, 35-38. maddelerinde bunların görevleri ve sorumlulukları belirtilmiş; 40. maddesinde ise ?Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yapılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.
Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.? hükmü yer almıştır.

Bu hükümlere göre, yönetici ve denetçilerin kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edileceği doğaldır. Ancak, yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerekir.

Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinde kimlerin tevkifat yapmaya mecbur oldukları sayılmış olup, aynı maddenin 1. bendinde, ?Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104. maddelere göre? gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ilgide kayıtlı dilekçenizde sözü edilen sitede vekil seçilen yöneticinin kat malikleri arasından seçilen bir kişi olması halinde bu kişiye yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi; kat malikleri dışından seçilen bir kişi olması halinde ise yapılan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu?nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.?
 
Üyelik
4 Nis 2007
Mesajlar
69
Ynt: Site Yöneticisinin Sigorta Durumu

ilginiz için çok teşekür ediyorum sezer üstadım...

anladığım kadarıyla kat malikleri dışından seçilen yönetici gerçek ücretlidir vergiye tabi ve sigorta işlemleri normal bi şekilde yapılmaktadır... ancak kat maliklerinedn biri yönetici olarak tayin edilmişse aldığı ücret vergilendirilmez.. peki nasıl sigortası yapılacaktır? kapıcı statüsünde mi?

teşekür ediyrum.. saygılarımla..
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Site Yöneticisinin Sigorta Durumu

Bu hükümlere göre, yönetici ve denetçilerin kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edileceği doğaldır. Ancak, yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerekir.Muktezayı tekrar okuyunuz lütfen.


Kat maliklerinden biri yönetici seçilir ve ÜCRET ödenirse bu elbette vergilenir. Ancak masrafa katılmama gibi bir menfaat sağlanır ise vergilenmez diyor.
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Site Yöneticisinin Sigorta Durumu

Özelgede geçen ?menfaatler? (Fayda, yarar vb.), tarifinin detayına gerek de yoktur imkan da. Ücret de bu menfaatlerden biridir. Bu nedenle kat malikleri arasından seçilen yöneticiye (Kendisinin ikamet etmesi kaydı ile) ödenen ücret gelir vergisinden muaftır.
Bu menfaatlerin, ?beraber yaşamanın gerekli kıldığı görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle? ücret, SGK kapsamına da girmez.
 
Üyelik
4 Nis 2007
Mesajlar
69
Ynt: Site Yöneticisinin Sigorta Durumu

bu konuyu SGK Bilgi Edinrme birimine sordum e posta olarak cevap verdiler...

aynen aktarıyorum,

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Sayı : B.13.1.SGK.0.BSN.BEB.0-622.02/ 16.06.2009
Konu : 12.06.2009 Tarih ve 38313 numaralı başvurunuz.

Sayın : CEM ÖZCAN


Soru : Yeni kurulan bir sitenin yöneticisine asgari ücret verileceği kararlaştırıldı. kat maliklerinden olan yöneticinin almış olduğu ücret nasıl bir ücrettir, sigorta işlemlerini nasıl yapmamız gerekir? Kapıcılar gibi mi olacak? teşekür ederim..

Cevap : Kurumumuza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz başvuruya ilgili birim tarafından verilen e-posta cevabı aşağıda sunulmuştur.
Yönetici işveren vekili olduğundan sigorta prim kesintisine tabi tutulamaz.Ancak Bağ-kur'a tabi olup olamayacağı hususunda bilgi almak için Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmanız gerekir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bilgi Edinme Birimi
 
Üst