Site Yönetimi

Üyelik
20 Tem 2005
Mesajlar
8
10 Bloktan Oluşan Bir Konut sitesinde Site yönetimi oluşturacağız.Sitemizde Güvenlik ve kapıcı vs.sigortalı personel çalıştıracağız.Ayrıca sitemize gelir sağlamak amacı ile otopark işletmeciliği ile ilgili faaliyet göstereceğiz.Bu Konu ile ilgili gerek V.U.K Gerek SSK kanunu açısından bilgi edinebilirmiyim.
TEŞEKKÜRLER
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
28
Kapıcı ve Güvenlik Personeli açısından İşe Giriş Bildirgelerini yapıyorsunuz. Otopark işletmeciliği için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvuru yapmanız gerekir. Kapıcı ücret ödemeleri ve kesintileri için aşağıdaki adrese bakabilirsiniz.

www.alomaliye.com/asg_kapici_010105.htm
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
28
Bu arada Site yönetimi oy çokluğu ile seçildiğine dair katılan üyelerin ve çoğunluğunun sağlandığına dair imzalar. Olağan Genel Kurul Kararı (Bir komiser eşliğinde) Bunlar Noter tasdikli Karar defterine geçirildikten sonra bahsettiğim işlemleri yönetici sıfatı ile yapabilirsiniz.
Aksi takdirde SSK ve vergi dairesinde sorun çıkabilir.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Sayın gilgin ;


Bu arada Site yönetimi oy çokluğu ile seçildiğine dair katılan üyelerin ve çoğunluğunun sağlandığına dair imzalar. Olağan Genel Kurul Kararı (Bir komiser eşliğinde) Bunlar Noter tasdikli Karar defterine geçirildikten sonra bahsettiğim işlemleri yönetici sıfatı ile yapabilirsiniz.
Aksi takdirde SSK ve vergi dairesinde sorun çıkabilir.

Bir komiser eşliğinde
yi açıklayabilir misiniz ?

Saygılarımla.
 
Üyelik
1 Ağu 2005
Mesajlar
36
Konum
İSTANBUL
sayın necdet bey;

ssk açısından çalışan personellerden güvenlikçi olduğu için gelir vergisi damga vergisi kesilecektir ve VD. G.Stpj mükellefiyeti açılacaktır Site adına.

ancak otopark işletmeciliği girerse işin içine ordan bi ticari kazanç kazanılaçağı için adi ortaklık açılaçak görüşündeyim.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Site Yönetim Kurulu veya Yönetici seçiminde komiser bulundurmaya gerek yoktur. Resmi Kurumlar yalnızca Noter Tasdikli bir Karar Defterine yazılmış genel kurul kararını arayacaklardır.

Yalnız otopark işletmeciliği ile ilgili sorun var. Bence kendiniz işletmeyin birine kiraya verin. Aksi takdirde Vergi mükellefiyeti doğacaktır. Kiraya vermeniz durumunda ise alınacak kira bedeli konut sayısına bölüneceği için vergiye muhatap olma durumu olmayacaktır diye düşünüyorum.
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
28
Apartman yönetiminin vergilendirilmesi hk.T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11
Apartman yönetiminin vergilendirilmesi hk.
........................... GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE
...................Apartmanı sakinlerinden ............................ tarafından Defterdarlığımıza verilen 10.3.2003 tarihli dilekçede Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37.maddesinde; Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınarak maddenin devamında hangi kazançların ticari kazanç olduğu tadadi olarak sıralanmış ancak apartman yönetimlerinin bütçeleri ne olursa olsun satın alımlarında ticari kazanç hükümlerine tabi olunacağına dair herhangi bir hüküm yer almamıştır.
Bu açıklamalara göre adı geçen apartman yönetiminin iktisadi işletmeyi oluşturacak herhangi bir faaliyette bulunmaması halinde yönetimin yaptığı sarfiyatların ticari kazancın genel hükümlerine göre değerlendirilmesi ve gelir vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi söz konusu değildir.
Ancak, apartman yönetimine ait ve iktisadi bir işletme niteliğine haiz faaliyetlerin bulunması halinde ise kat malikleri adına adi ortaklık olarak vergi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve bir örneği ilişikte gönderilmekte olan mükellef dilekçesinde Müdürlüğünüzü ilgilendiren hususlarında cevaplandırılarak görüşümüzle birlikte .................. Gelir Müdürlüğüne bilgi verilmesini rica ederim.
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
28
Sitenin kısmen mesken kısmen ticaret merkezi olarak kullanılması halinde sitede çalışan bekçiye yapılan ücret ödemelerinin de gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih : 04.12.1997
Sayı : B.07.0.GEL.0.42/420546
Sitenin kısmen mesken kısmen ticaret merkezi olarak kullanılması halinde sitede çalışan bekçiye yapılan ücret ödemelerinin de gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.
İliniz ............................ adresinde bulunan S.S. .......... Sitesi kat malikleri Kurulu ile ilgili olarak ...'............... Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılan 07/08/1997 tarih ve 103/ sayılı muktezanın incelenmesi sonucu; adı geçen sitenin başkan ve üyelerine ödenen ücretlerin gelir vergisine tabi olduğu ve Site Yönetim Kurulu tarafından çalıştırılan hizmetçi ve bahçıvanlara ödenen ücretlerin ise Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin 6 numaralı bendi kapsamında değerlendirilerek gelir, vergisinden istisna elması gerektiği, ancak aynı sitede görev yapan bekçiye ödenen ücretlerin ise bu madde kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek, bekçiye ödenen ücretlerin gelir vergisine tabi tutulması gerektiği yönünde görüş verildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinin 6 numaralı bendinde 'Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir)' Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.
Bu hükme göre, sitenin kısmen mesken kısmen ticaret merkezi olarak kullanılması halinde sitede çalışan bekçiye yapılan ücret ödemelerinin de gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.
 

Benzer konular

Üst