zirve

Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaçlar

Üyelik
5 Ağu 2008
Mesajlar
7
değerli arkadaşlar son kullanma tarihi geçen ilaçlarla ilgili nasıl bir yol izlememiz gerekir. nasıl imha edilir, tutanak nasıl ve kim tarafından düzenlenir. nereye başvuru yapmamız ve nasıl yapmamız gerekir.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaçlar

Vergi dairesine takdir komisyonuna başvurulacak
takdir komisyonu kararı ile gidere atılacak
ayrıca zamanında indirilen kdv ler de takdir komisyonu kararı döneminde ilave edilecek kdv satırında beyan edilecek
 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaçlar

İlk olarak söz konusu stokları diğer stoklar hesabına alın. İmha edilince de diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabıyla kapatın.

Ayrıca; Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 30/c maddesinde, zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

Maliye; İlaç kullanım süresi geçtiği için; Takdir Komisyonunca imha edilmesine karar verilen ilaçların, zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmeyeceği ve imha edilen ilaçların alış faturalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği yönünde görüşler vermiştir.
 
Üyelik
25 Mar 2010
Mesajlar
154
Ynt: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaçlar

E- KULLANIM SÜRESİ GEÇEN VEYA KULLANILAMAYACAK HALE GELEN MALLARA İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

Gelir İdaresi Başkanlığına intikal eden olaylardan; mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların, ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda, bu mallara ilişkin yüklenilen KDV?nin indirilip indirilemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.
KDV Kanununun (30/c) maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV?nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm uyarınca, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan mükelleflerce bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV?nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV?nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin ?İlave Edilecek KDV? satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.
 
Üst