turkcell

Sorumluluktan Kurtulmak.?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,304
Konum
İstanbul
Merhaba;

Bilanço usulüne göre defterini tuttuğum bir mükellefim; vergi mükellefi olmayan ufak bir atölyeye fason iş yaptırıyor.Ancak fatura alamadığı için sorun oluyor.Ayrıca imalat yaptığının gözükmesi ve bilinmesi amacıyla atölye sahibi ile anlaşıp, atölyeyi sadece vergisel açıdan kendi üzerine kayıt ettirmek istiyor.Sorun da burada ortaya çıkıyor;

Atölyede yabancı uyruklu işçiler çalıştırılıyor.
Bunun yakalanmaları durumunda cezai yaptırımları nedir.? Riskinin derecesi nedir.? Bununla ilgili prosedür nedir.? Yabancı çalıştırma izni vs. ?

Ayrıca atölye sahibi ssklı yapılacak.Ancak atölyedeki imalat kısmı ile ilgili sorumlulukları bu şahsa bırakmak amacıyla ne gibi birişlem yapılabilir.Daha doğrusu atölyedeki sorumlulukları üzerimize almamak amacıyla ne gibi bir önlem alınabilir.? Mesela atölyede herhangi bir iş kazası oldu diyelim bununla ilgili sorumluluğu atölye sahibiyle paylaşma yada onun üzerinde tutacak herhangi bir yol.vs..

İş kanunu açısından yada V.U.K. yada diğer bildiğini vs..diğer kanunlar açısından yapılabileecek herhangi bir çare yada atılabilecek herhangi bir adım mevcutmu.?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Kolay gelsin.
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: Sorumluluktan Kurtulmak.?

Merhaba,

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Sorumluluktan Kurtulmak.?

4817 sayılı Kanun gereğince "kaçak yabancı işçi" çalıştıranlara (2007 yılı için) 4227 YTL idari para cezası uygulanacaktır.
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
686
Konum
Karaman
Ynt: Sorumluluktan Kurtulmak.?

Vergi, sosyal güvenlik, yabancı işçi vs yönüyle her tarafı yanlışlıklarla dolu.
Belki piyasa, ticaret, böyle olmazsa içinden çıkamıyoruz gibi yakınmalarınız olacak ama, vergi mükellefisiniz, işin doğrusunu yapın, vergi mükellefi olan ile çalışın.

Sonuçta, kayıtdışılığın maliyeti dolaylı ya da doğrudan fason iş yaptıran mükellefinize ve diğer kayıt içersindeki vergi mükelleflerine yüklenmiyor mu?

Hem yanlış iş yapılmamış olur, hem de ticareti/üretimi vergi, ssk vs diğer yasal yükümlülükleri yerine getirerek yapan mükelleflere destek olmuş olursunuz...
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,304
Konum
İstanbul
Cevaplarınız için teşekkürler hepinize;

Peki atölye sahibini vergi altına kayıt ettirsek.Bu şahısa yaptırmış olacağımız fason imalat işinde bize faturayı nasıl kesmesi gerekir.(yapılan işin ayrıntısı=Benim mükellefim plastik hammadde alıyor kendi üzerine fatura ile ve kalıpları var, bu kalıpları ve hammaddeyi atölyeye veriyor onlarda kendi makinelerini kullanarak sadece işgücü harcayarak ürünü çıkarıyorlar.)
-Bu durumda fason tekstildeki gibi faturayı acaba tevkifatlımı kesmesi gerekir, müşterim kdv2 ile tevkifatmı ödemesi gerekir.Tevkifat listesine baktım ancak özel bir madde yok bu durum için, sadece İşgücü hizmet alımlarında Kdvnin %90'ını tevkifata tabi tutulması gerektiğini söylüyor.Ama bu iş bu tevkifat kapsamına girermi acaba.?Yoksa sadece yapmış olduğu hizmet karşılığında %18 li faturamı kesmesi gerekir.?
Bu konuda bilgisi olan ÜSTAD larımızdan yardım bekliyorum.
Cevaplar için teşekkürler şimdiden.
Kolay Gelsin.
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: Sorumluluktan Kurtulmak.?

Merhaba

2. İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

2.1. Tevkifat Uygulayacak Kuruluşların Kapsamı Genişletilmiştir
İşgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına Tebliğin yayımını izleyen 5. günde (7 Ocak 2006) başlamak üzere, KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin de dâhil edilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında % 90 oranında tevkifat uygulanacaktır.

91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler şunlardır:

- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar ve özel finans kurumları,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler.
 
Üst