sözleşmelerde yer alan damga vergisi hk.

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
260
herhangi bir firmayla aramızda hizmet sözleşmesi yapıldı.Bu sözleşmeden doğan damga verisini beyan etmek gerekiyor mu?
 
Üyelik
12 Tem 2005
Mesajlar
3
damga vergisi

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)

eğer sözleşmede tutar belirtiliyorsa damga vergisi kanununa göre binde 7.5 damga vergisi ödenmesi gerekir.

iyi çalışmalar
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
I. Akitlerle ilgili kâğıtlar


A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:


1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil)
(Binde 1,5)B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

1. Tahkimnameler (18,00 YTL)

2. Sulhnameler (18,00 YTL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (100,00 YTL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (18,00 YTL)

2. İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları

(Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tâbi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)
(Binde 4,5)

Umarım sorunuza cevap olmuştur. İyi çalışmalar,

Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üst